megvet szinonimái

ige
 • ágyat vet, megágyaz, megágyal (tájnyelvi), megvackol (tájnyelvi)
 • megalapoz, megteremt (feltételt)
 • megtámaszt, nekitámaszt, megfeszít, nekifeszít, kitámaszt
 • lenéz, lebecsül, semmibe vesz, kevésre becsül, lekicsinyel, lefitymál, leszól, leköp (durva), becsmérel, fumigál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

propagandista

főnév
 • terjesztő, reklámember, propagátor (régies), PR-menedzser, PR-os

burkolat

főnév
 • kövezet, aszfalt, flaszter, makadám
 • burkolás, burok, héj, kéreg, hártya, hüvely, tok, lepel, palást, ponyva, bevonat, huzat, csomagolás, boríték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megvet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megörökít

ige
 • lefest, lerajzol, lefényképez, lefotóz, levesz (bizalmas), lekap (bizalmas)
 • feljegyez, írásba foglal, emlékezetessé tesz, halhatatlanná tesz, állandósít

lövés

főnév
 • dörrenés, durranás, durrogás, puffantás, dirr-durr, lövet (régies)
 • lövészet

létra

főnév
 • hágcsó, lajtorja, lajtergya (tájnyelvi)
 • létraállvány (szaknyelvi), górfa (régies), lábtó (régies), lábító (régies)
 • (régies): grádics (régies), garádics, lépcső
 • (régies): zenei skála, hanglétra
 • (tájnyelvi): magas (ember), langaléta

kukoricaföld

főnév
 • kukoricatábla, kukoricás, tengeriföld (tájnyelvi)

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

molekulasúly

főnév
 • mólsúly

zsinagóga

főnév
 • (zsidó) templom, imaház

kiválasztott

melléknév, főnév
 • kiszemelt, kijelölt, hivatott, elhivatott

kisiparos

főnév
 • mester, majszter (idegen), maszek (bizalmas), kézműves (régies)

házi

melléknév
 • domesztikált
 • otthoni, családi, privát
 • háztartási
 • falusi, hazai, házias
 • belső, saját

kondíció

főnév
 • erőnlét, kondi (bizalmas), forma, egészségi állapot, állóképesség
 • feltétel, kikötés
 • (régies): társadalmi helyzet, körülmény

mozgó II.

főnév
 • (régies): mozi, filmszínház, mozgóképszínház (régies)

nevel

ige
 • gondoz, ellát, eltart, élelmez, etet, táplál
 • szoptat, dajkál
 • tenyészt, tart, sokasít (régies), szaporít (régies), gyarapít (régies)
 • növeszt, termeszt, fejleszt
 • terem, hajt, kultivál (régies), hoz (termést)
 • tanít, oktat, képez, alakít, formál, művel, iskoláztat, kitanít, csiszol, palléroz (választékos), finomít, nemesít, épít, farag (bizalmas), gyúr (bizalmas), szoktat (valamire)
 • fegyelmez, szabályoz, reguláz
 • idomít, dresszíroz, leckéz (régies), mesterasztaloz (régies)
 • edz, tréningez, gyakoroltat, sulykol
 • (régies): növel, sokszoroz, fokoz

csínján

határozószó
 • vigyázva, kíméletesen, óvatosan, elővigyázatosan, körültekintően, körültekintéssel, szőrmentében (bizalmas), szőrmentén (bizalmas)
 • mértéktartóan, mértékletesen, módjával

prózai

melléknév
 • kötetlen (stílus), folyóbeszédbeli
 • száraz, hétköznapi, köznapi, mindennapi, profán, kicsinyes, fantázia nélküli, fantáziátlan, jellegtelen, földhözragadt, lapos, szürke, banális, közönséges, rideg, unalmas, sivár

összeönt

ige
 • összetölt, összedűt (tájnyelvi), összekutyul (bizalmas), vegyít, összekever

megvillan

ige
 • megcsillan, felcsillan, felvillan, megraggyan (tájnyelvi)
 • (gondolat): felötlik, eszébe ötlik (valakinek)

megnyilvánul

ige
 • kifejeződik, megmutatkozik, előtűnik, jelentkezik, kibontakozik, manifesztálódik (idegen), megnyilatkozik, megszólal, érvényre jut, felfoghatóvá válik, kisugárzik

miatt

névutó
 • következtében, mián (tájnyelvi), végett (tájnyelvi), miá (tájnyelvi), kifolyólag, által (régies), okért (régies)
 • tekintettel (valamire)
 • felől

összecsomagol

ige
 • felpakol, összepakol, becsomagol, felszedi a betyárbútort, összepapmál (tájnyelvi), bebugyolál, begöngyöl
 • (bizalmas): legyűr

melyik

névmás
 • mely, hányadik
 • amelyik, amely

magasztal

ige
 • egekig magasztal, dicsér, agyondicsér, feldicsér, áradozik (valakiről), dicsőít, áld, istenít, bálványoz, tömjénez, dicshimnuszt zeng (valakiről), imád, fölemel (régies)

minőség

főnév
 • milyenség, kvalitás, sajátság, fajta, osztály, kategória, típus
 • szint, fokozat, színvonal, nívó
 • márka
 • beosztás, hatáskör, szerep

összekeveredik

ige
 • összevegyül, összeelegyedik (választékos)
 • összebomlik (régies)
 • összekavarodik, összekutyulódik, összezagyválódik
 • elkeveredik, elvegyül, egybeolvad, összeolvad, eggyé válik
 • megbomlik, megbolondul, összezavarodik