megszületik szinonimái

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

záros

melléknév
 • meghatározott, megszabott, kijelölt, körülhatárolt
 • (régies): zárható

adóbehajtás

főnév
 • adószedés, egzekúció (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megszületik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megközelítő

melléknév
 • hozzávetőleges, körülbelüli, hasonló, approximatív (régies), durva

liba

főnév
 • lúd, pipe (tájnyelvi), zsiba (tájnyelvi), bizsi (tájnyelvi), buriska (tájnyelvi)
 • (pejoratív): lány, nő
 • (szleng): kettes, elégséges

lép3

főnév
 • sonkoly

közkedvelt

melléknév
 • népszerű, kapós (bizalmas), kelendő, keresett, divatos, kurrens, felkapott (bizalmas), híres, frekventált, szeretett, kedvelt

megrendszabályoz

ige
 • megfegyelmez, szabályoz, megreguláz
 • (bizalmas): megfékez, zaboláz, rendbe szed, ráncba szed, megfincoltat (tájnyelvi), megnyaggat (tájnyelvi)

mindenfelől

határozószó
 • mindenhonnan, mindenünnen, minden oldalról, mindenünnét (tájnyelvi)
 • körös körül

zongoraóra

főnév
 • zongoralecke

kisüt

ige
 • megsüt, kiránt
 • kiolvaszt
 • kibodorít, göndörít, ondolál (szaknyelvi), besüt
 • kiszárít, leperzsel, elpusztít
 • kieszel, kigondol, kiagyal, kitalál, kimódol, kifőz, kifundál, kitervel, kiókumlál (bizalmas), kikalkulál (tájnyelvi)
 • kiderít, felfed, kikövetkeztet, levezet, napvilágra hoz
 • felragyog (nap), kiderül (idő), kipirtyant (tájnyelvi), kiraggyan (tájnyelvi)
 • (puskát): elsüt, kilő

kinyilatkoztatás

főnév
 • kijelentés, kihirdetés, közhírré tétel, kinyilvánítás, leleplezés, feltárás, felfedés, reveláció (idegen), megvilágítás, kifejtés, elmondás

határidő

főnév
 • határnap, terminus, lejárat, határpont

klór

főnév
 • fojtany (régies)

mókás

melléknév
 • tréfás, bolondos, játékos, bohókás, bohó, játszi, jópofa, mulatságos, vicces, mulattató, szórakoztató, mófé (tájnyelvi), figurás (tájnyelvi)
 • nevetséges, különös, furcsa, groteszk, muris (bizalmas), habókos (tájnyelvi)

néhol

határozószó
 • helyenként, itt-ott, imitt-amott, némely helyen, néhutt (tájnyelvi), hellyel-közzel, tél-túl (tájnyelvi), nyomokban, elvétve, elszórtan, ritkásan, szórványosan, szérülszerte (régies), néha-néha (tájnyelvi)

csend, csönd

főnév
 • némaság, hallgatás, elcsitulás, hangtalanság, zavartalanság, háborítatlanság, nesztelenség, zajtalanság, szótlanság, csendesség, szilencium

pöfeteg

főnév
 • pöfeteggomba, banyaposz, valódipöfeteg

őskori

melléknév
 • hajdani, paleolit (idegen), kőkori
 • ősrégi, régi, avítt, régimódi, ódon, divatjamúlt

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

megken

ige
 • megolajoz, bezsíroz, megvajaz, kiken (tepsit), bepacsmagol (bizalmas), bekenceficél (bizalmas), keneget
 • megveszteget, lefizet, megfizet, megvásárol, fölbérel, megvesz, lepénzel (bizalmas), korrumpál (idegen), házaz (régies), jattol (szleng)
 • (tájnyelvi): megver, elver, eltángál, elegyenget, eldönget, elpáhol, elnáspángol, megruház (bizalmas)

merészkedik

ige
 • merészel, mer, bátorkodik, szemtelenkedik, arcátlankodik, pofátlankodik, veszi magának a bátorságot, nem átall

önvád

főnév
 • lelkiismeret-furdalás, lelkifurdalás, önmarcangolás, önkínzás, megbánás, töredelem (régies)

megvendégel

ige
 • vendégül lát, megtraktál (bizalmas), jól tart, megkínál, megetet, megemberel (tájnyelvi)

lopás

főnév
 • tolvajlás, eltulajdonítás, elcsenés, orozás (régies), félkézkalmárkodás (tájnyelvi)
 • (szellemi terméké): plágium (idegen), plagizálás (idegen), koppintás (szleng)
 • (pénzé): sikkasztás, furtum (régies), lopkodás, rablás, csempészés, csórás (szleng), koppintás (szleng), meglovasítás (szleng, tréfás), újítás (szleng), zabrálás (szleng), szajrézás (szleng), bugázás (szleng), megfújás (szleng), lenyúlás (szleng)
 • vole (szaknyelvi)

metsz

ige
 • vág, szab, hasít, szeldel (tájnyelvi), szeletel, vagdal, szecskáz (tájnyelvi), felmetél, trancsíroz
 • sakterol (szaknyelvi)
 • nyes, megnyes, lenyes
 • vés, gravíroz (idegen), ró, marat, belevés
 • keresztez, érint, átmegy
 • csíp, mar

őrtorony

főnév
 • vigyázótorony, lestorony, barbakán (idegen)
 • tűztorony
 • sasfészek