merészkedik szinonimái

ige
 • merészel, mer, bátorkodik, szemtelenkedik, arcátlankodik, pofátlankodik, veszi magának a bátorságot, nem átall

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hangulatos

melléknév
 • kellemes, derűs, meghitt, idilli, kies (régies), intim, kedélyes, bensőséges

egyesült

melléknév
 • összekapcsolt, egybekapcsolt, egyesített, összeolvadt, koalíciós, eggyé vált, együttes, kevert, kombinált, összetett, társult, összekötött, társas, föderált
 • (egyesült erővel): közösen, együtt, együttesen, karöltve, vállvetve
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a merészkedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megtisztel

ige
 • szerencséltet (régies), meglátogat, süvegel (régies), megural (régies), megemberel (tájnyelvi), tiszteleg, ünnepel, magasztal, éltet, éljenez
 • kitüntet
 • (szépítően): beszennyez

maradék

főnév
 • ételmaradék, morzsa, fölösleg, reszli (bizalmas), resztli (bizalmas), faradék (régies), pöszlék (tájnyelvi), metélék (régies), hulladék, maradvány, reziduum (szaknyelvi), szuperplusz (régies), fogyaték (tájnyelvi), hulló (tájnyelvi)
 • (régies): ivadék, sarjadék, utód
 • utókor

lusta

melléknév
 • tunya, rest, henye, lomha, naplopó, renyhe, tohonya, lajhár, tespedt, semmittevő, semmirekellő, tétlen, dologtalan, munkátlan, dologkerülő, munkakerülő, császárlustája (tájnyelvi), langallóleső (tájnyelvi), lazsa (tájnyelvi), szuszma (tájnyelvi) Sz: a dolognak a könnyebb végét keresi; addig alszik, míg a hasára nem süt a nap; a föld terhe; annak jó volna, hogy Bécsbe a vásárra tetűt hajtson; aratás idején megfagy a munkában; billeg-ballag, meg-megáll; büdös neki a munka; egész nap a háti bőrön; elmenne a munka temetésére; este virrad neki; fázik, mikor búzát arat; friss, mint az ólommadár az iszapban; fürge, mint a döglött sajtkukac; hasára süt a nap; jó lenne tetűpásztornak; kutyavér van benne, mint a palócban; lusta, mint a dög; lusta, mint a lajhár; magával hordozza a széket; megkergette a varasbéka; nem öli meg az ördögöt; nem tér a dolog a nyakába; nem töri össze a hámfát; nyámmog, mint az ökör a sásos szénán; olyan friss, mint a pépbe esett légy; serény, mint a malom legalsó köve; sír a kezében a munka; tavaszi idejét az ágyban elhenyélte, őszit ispotályban örömest töltötte; tegnapi sár a csizmáján; többet dolgozna két nap, mint egy nap; vasszöget vár, mint a bivaly
 • hétalvó, álmos, álomszuszék, álomtáska (tájnyelvi), aluszékony, álomkóros, Mátyás lustája
 • (lépés): lomha, nehézkes, kényelmes, komótos (bizalmas)

lakomázik

ige
 • vendégeskedik, bankettezik
 • lakmározik, eszik-iszik, falatozik, dőzsöl, tobzódik, hasát tömi, agyonzabálja magát (szleng), bepakol (szleng), bezabál (durva)

méltat

ige
 • becsül, méltányol, elismer, tisztel, értékel, respektál, dicsőít, magasztal, dicsér, jutalmaz, kitüntet
 • megemlékezik (valakiről)

muszka

melléknév, főnév
 • orosz, ruszki (bizalmas), moszkó (régies), ruszi (régies)

konc

főnév
 • húsos csont, cubák (tájnyelvi), falat
 • haszon, nyereség
 • zsákmány, préda, martalék

kivitelez

ige
 • elkészít, megcsinál, létrehoz, megalkot, megvalósít, realizál, elvégez, keresztülvisz, végrehajt, teljesít

híd

főnév
 • átjáró, felüljáró, összeköttetés, palló, völgyhíd, viadukt, bürü (tájnyelvi)
 • (hajón): állás, dobogó, emelvény
 • (szaknyelvi): fogpótlás, protézis (szaknyelvi)

ködös

melléknév
 • párás, nyirkos, gőzös
 • borús, borongós
 • homályos, határozatlan, kialakulatlan, pontatlan, elmosódott, bizonytalan, felismerhetetlen, érthetetlen, zagyva, zavaros
 • távoli, régi, tompa, hézagos
 • fátyolos, könnyes

nagyevő

melléknév, főnév
 • étkes, falánk, nagybélű

nyilas

melléknév, főnév
 • (szaknyelvi): nyilaskeresztes
 • nyilazó
 • íjász, íjas

csúszó-mászó

melléknév
 • szolgalelkű, alázatoskodó, meghunyászkodó, tányérnyaló, talpnyaló, hajbókoló, hízelgő, tömjénező, bókoló, nyalós, nyalizós, gerinctelen, jellemtelen

rajta I.

határozószó
 • felületén, tetején
 • át, keresztül

paníroz

ige
 • bundáz (bizalmas), bebundáz (bizalmas)

mérgesít

ige
 • dühít, ingerel, bosszant, idegesít, hergel, felháborít, felajz, bőszít (választékos), dühbe hoz, kihoz a sodrából, cukkol (bizalmas), haragra gerjeszt, zrikál (szleng), cikiz (szleng), szekál (bizalmas), vegzál (régies), kellemetlenkedik, nyúz (bizalmas), megőrjít, pukkaszt

megtáltosodik

ige
 • felülmúlja önmagát, nekibuzdul, összekapja magát (bizalmas)

monopolkapitalizmus

főnév
 • imperializmus, gazdasági imperializmus

özvegy

főnév
 • özvegyasszony
 • özvegyember

mezőgazda

főnév
 • földműves, földművelő, agrárius (régies)
 • agronómus, agrármérnök, mezőgazdász

második

számnév
 • másod (régies)

mozgolódik

ige
 • mocorog, fészkelődik, izeg-mozog, vackolódik (tájnyelvi), nyüszkölődik (tájnyelvi), nem találja helyét, hemzseg (régies)
 • készülődik, indul
 • (tájnyelvi): tevékenykedik, serénykedik, sürög-forog, sürgölődik, tüsténkedik
 • nyugtalankodik, elégedetlenkedik, lázong (választékos), tözög (régies), zendül (választékos), forrong, revoltál (régies)
 • szervezkedik

pamutfa

főnév
 • kapok, kapokfa, kapokgyapot