metsz szinonimái

ige
 • vág, szab, hasít, szeldel (tájnyelvi), szeletel, vagdal, szecskáz (tájnyelvi), felmetél, trancsíroz
 • sakterol (szaknyelvi)
 • nyes, megnyes, lenyes
 • vés, gravíroz (idegen), ró, marat, belevés
 • keresztez, érint, átmegy
 • csíp, mar

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zökken

ige
 • döccen, rázódik, zöttyen
 • eltér (valamitől), kiesik (valamiből)
 • megáll, megtorpan

karantén

főnév
 • vesztegzár, zárlat
 • elkülönítő
 • (szleng): alapkiképzés, keltető (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a metsz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megzendül

ige
 • felcsendül, felharsan, megpendül
 • (harang): megkondul, megszólal
 • (ég) megdördül

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

magyarázat

főnév
 • fejtegetés, indoklás, okfejtés, megvilágítás, magyarázás, kommentár, értelmezés, explikálás (szaknyelvi), explikáció (szaknyelvi), interpretálás, interpretáció, demonstráció, szemléltetés, illusztráció
 • értelem, ok, indok, megokolás, indítóok, indíték, érvelés, argumentáció (választékos), motívum, rugó, megfejtés
 • (régies): tolmácsolás, fordítás, magyarítás (régies)

látszerész

főnév
 • szemüvegkészítő, látszerkészítő (régies), szemüveges (régies), optikus

meó

főnév
 • felülvizsgálat, vizsgálat, ellenőrzés, kontroll

nadrág

főnév
 • pantalló, naci (bizalmas), gatya (szleng), gatyesz (bizalmas), tyóresz (bizalmas), nasztró (idegen), mondhatlan (régies), lábszárhüvely (régies)
 • harisnya (tájnyelvi)
 • bugyi, bugyogó (régies)

korán

határozószó
 • idő előtt, hamar, előbb, jókor (régies), idejekorán, koránt (tájnyelvi)
 • hajnalban, kora reggel, reggel, istennapkor (tájnyelvi)

koldul

ige
 • kéreget, kunyerál, tányéroz, kalapoz, gyűjt, könyörög, esedezik, kérincsél, koledál (régies), kápsál (tájnyelvi), lejmol (szleng), tarhál (szleng) Sz: alamizsnán a szeme; miatyánkon cseréli a kenyeret

hit

főnév
 • vélekedés, hiedelem, bizalom, hiszem (választékos), fides (idegen), meggyőződés, bizonyosság
 • vallás
 • eskü, esküvés, becsületszó, becsszó (bizalmas)
 • esküvő (régies)
 • (tájnyelvi): szavahihetőség, hitel

körmondat

főnév
 • periódus (szaknyelvi)

napos1

melléknév
 • napsütéses, napfényes, napsütötte, napsugaras, verőfényes, ragyogó, derült, napfényben úszó
 • világos, benapozott (szaknyelvi)
 • örömteli, vidám, derűs
 • előnyös, kedvező

nyugtalanít

ige
 • izgat, aggaszt, emészt, gyötör, felzaklat, felkavar, idegesít, zavar, bánt, kínoz Sz: gondolkodóba ejt; nem hagy békén; csípi a csőrét
 • abajgat, zaklat, nyaggat, bosszant, molesztál, szekál, háborgat, piszkál

degesz II.

főnév
 • (tájnyelvi): has, gyomor

rászán

ige
 • ráfordít, rááldoz, áldoz, megspendíroz (bizalmas), bedob (bizalmas)
 • (rászánja magát): elhatározza magát, elszánja magát, eltökéli magát, ráadja a fejét (valamire), nekiáll, nekikezd

pardon II.

főnév
 • kegyelem, elnézés, megbocsátás, bocsánat, irgalom, könyörület

mezei

melléknév
 • szántóföldi
 • mezőgazdasági, földművelő
 • falusi, parasztos, vidéki
 • (bizalmas): egyszerű, hétköznapi, közönséges, átlagos

megváltoztat

ige
 • átalakít, megmásít, módosít, megfordít, megreformál, átváltoztat, elváltoztat, modifikál (szaknyelvi), átformál, újjáalakít, alterál, megmásol (tájnyelvi), átnevel, meghamisít, átkölt, revideál, transzformál, átgyúr (bizalmas), átdolgoz, variál, felcserél

mozgolódik

ige
 • mocorog, fészkelődik, izeg-mozog, vackolódik (tájnyelvi), nyüszkölődik (tájnyelvi), nem találja helyét, hemzseg (régies)
 • készülődik, indul
 • (tájnyelvi): tevékenykedik, serénykedik, sürög-forog, sürgölődik, tüsténkedik
 • nyugtalankodik, elégedetlenkedik, lázong (választékos), tözög (régies), zendül (választékos), forrong, revoltál (régies)
 • szervezkedik

paníroz

ige
 • bundáz (bizalmas), bebundáz (bizalmas)

miniatúra

főnév
 • miniatűr

megalakul

ige
 • létrejön, létesül, keletkezik, képződik, összeáll, organizálódik (idegen), megvalósul

mutatószám

főnév
 • jelzőszám, indexszám, index, mérőszám

paraszti

melléknév
 • vidéki, falusi, népi, rusztikus, póri (régies)
 • földművelő, mezőgazdasági