megbök szinonimái

ige
 • megszúr, megdöf
 • megpöccent (tájnyelvi), meglök

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tetterős

melléknév
 • lendületes, energikus, tevékeny, életerős, agilis, aktív, dinamikus

kefél

ige
 • tisztít, fényesít, vikszel, dörzsöl, csesz (régies), ecsel (régies), süfütöl (régies)
 • (szleng): szeretkezik, közösül, dug (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megbök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mandragóra

főnév
 • álomfű, alraun (idegen)

lámpaoszlop

főnév
 • kandeláber, kandelábertartó, lámpatartó, lámpavas

kupac

főnév
 • csomó, rakás, halom, földhányás, boglya, bucka, halmaz, dombocska, földtúrás, kazal, gugorcs (tájnyelvi)

klimax

főnév
 • változás kora, menopauza (szaknyelvi), klimaktérium (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): fokozás
 • tetőpont, csúcspont

mechanizál

ige
 • gépesít, automatizál, motorizál, villamosít
 • elgépiesít, gépiessé tesz

megreggelizik

ige
 • (tájnyelvi): megfrüstököl (tájnyelvi), megfölöstökömözik (tájnyelvi)

vészkiáltás

főnév
 • jajgatás, jajveszékelés, segélykiáltás
 • vészjel

kettévág

ige
 • kettéoszt, félbevág, kettémetsz, kettészel, kettéhasít, megfelez, felez, elvág, közepétől metsz (régies)

kerekít

ige
 • gombolyít, gömbölyít, görbít, (választékos), (szájat) csücsörít
 • rögtönöz, improvizál
 • (számot): kipótol, kikerekít, felkerekít

gyógynövény

főnév
 • gyógyfű, orvosi növény, burján (tájnyelvi)

kifejezett

melléknév
 • hangsúlyozott, határozott, kifejtett, kimondott, világos, nyomatékos, félreérthetetlen, egyenes, nyílt, nyilvánvaló, evidens

megszúr

ige
 • megsért, megsebez, megvág, megbök, megkésel, megbicskáz, megdikicsel (tájnyelvi)
 • megbánt, megsért, megcsipked (bizalmas)

mind II.

határozószó
 • mindinkább, mindig, egyre

bökkenő

főnév
 • akadály, nehézség, bibe, bibi (bizalmas), göcs (régies), feneség, baj, hátulütő, probléma, árnyoldal, akadék, bötönet (tájnyelvi)

páratlan

melléknév
 • párját ritkító, egyedülálló, egyedüli, rendkívüli, hasonlíthatatlan, utánozhatatlan, példátlan, példa nélkül álló, jeles, kitűnő, hallatlan, utolérhetetlen, különleges, kivételes, ritka Sz: nincs mása széles e világon; hetedhét országban nincs párja; nincs párja még a szőgyi nádasban sem; olyan nincs a rézig

nyúl2

főnév
 • nyúlfi (választékos), nyuszi (bizalmas), tapsifüles (bizalmas), ugrifüles (tréfás), muci (bizalmas), bence (tájnyelvi), füles (tájnyelvi)
 • (szleng): lövész

megcibál

melléknév
 • megrángat, megtép, meghuzigál, meghúzogat
 • megtépáz

makkegészséges

melléknév
 • Sz: egészséges, mint a makk, majd kicsattan az egészségtől

megkockáztat

ige
 • merészel, megkísérel, megpróbál, felvállal, megreszkíroz (bizalmas), megreszkírol (tájnyelvi)
 • fogad, feltesz, kockára tesz
 • megemlít, felemlít, előhoz, előhozakodik, előáll, szóvá tesz, közbevet

nyirbál

ige
 • vagdos, szabdal, szeldes (régies), metél, metsz (régies), nyiszál (tájnyelvi), nyirkál
 • csonkít, csorbít

megfegyelmez

ige
 • megrendszabályoz, megzaboláz, kordában tart, megegzecíroz (tájnyelvi), megfog (bizalmas), megreguláz Sz: a körmére koppint; az orrára koppint; gatyába ráz; gúzsba tesz; lapocka alá fog (valakit); megtanítja kesztyűbe dudálni; megtanítja neki, hány a nyolc; móresre tanít; pálca alá fog (valakit), ráncba szed, rövid pórázra fog
 • megfenyít, megbüntet, megfedd, megver

láttamoz

ige
 • aláír, kézjegyével ellát, szignál (bizalmas), ellenjegyez
 • hitelesít, jóváhagy, vidimál (régies), coramizál (régies)

megneszel

ige
 • (tájnyelvi): megérez, meghall, észrevesz, kifürkész, kimatat (tájnyelvi), kiszagol (bizalmas), megszimatol, megsejt, megorront, megnesszent (tájnyelvi)
 • megtud, ráérez, rájön

nyugtakönyv

főnév
 • nyugtafüzet, számlakönyv, számlafüzet