meggémberedik szinonimái

ige
 • megdermed, elmerevedik, megmerevedik
 • elzsibbad, megzsimberedik (tájnyelvi), megmacskásodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fejenként

határozószó
 • egyenként, egyénenként, külön-külön, személyenként, emberenként, koponyánként, kopoltyúnként (tréfás), per capita (régies), per kopf (bizalmas), per koponya (tréfás), per kopoltyú (szleng), summa szerint (régies)

elvegyül

ige
 • elkeveredik, összekeveredik, beolvad, elelegyedik (tájnyelvi), összevegyül, belevegyül (valamibe), belevész, felszívódik (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meggémberedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mechanizál

ige
 • gépesít, automatizál, motorizál, villamosít
 • elgépiesít, gépiessé tesz

leendő

melléknév
 • jövendőbeli, jövőbeli, jövendő, jövő, esendő (régies), majdani, bekövetkező

lakóház

főnév
 • lakóépület, lakás, lak, villa

konzervál

ige
 • tartósít, befőz, elrak, eltesz
 • megóv, megőriz, állandósít, megvéd, védelmez, karbantart

megelégedett

melléknév
 • boldog, gondtalan, vidám, víg, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott
 • kielégített, elégedett, kielégült

megtilt

ige
 • eltilt, ellentmond, tiltakozik, elutasít, kifogásol, indexre tesz, tilalmaz

villa1

főnév
 • vella (tájnyelvi), gábli (régies)
 • vasvilla
 • (jelzőként): villányi, egy villára való
 • (szaknyelvi): agancs, szarv, címer (régies), ágazat (régies)

kiegyenlít

ige
 • ellensúlyoz, kompenzál, egalizál, nivellál, egy szintre hoz, kiegyensúlyoz, ellentételez, temperál (idegen), összehangol, összhangba hoz
 • áthidal, felold, eloszlat, elsimít, semlegesít, megszüntet
 • kifizet, megfizet, visszafizet, rendez, lekvittel (bizalmas), szaldíroz (idegen), rekompenzál (idegen), kielégít, kárpótol, leró, törleszt
 • egyenlővé tesz, behoz

kevély

melléknév
 • gőgös, dölyfös, pöffeszkedő, begyes, felfuvalkodott, büszke, rátartós, rátarti, beképzelt, magahitt (régies), elbizakodott, öntelt, fennhéjázó, arrogáns, pökhendi, fölényes, megvető, lenéző, lekicsinylő, fennenpökő (régies)

hadijelentés

főnév
 • kommüniké (szaknyelvi), hadiközlemény
 • haditudósítás

kilenced

számnév
 • nóna (idegen)

melegház

főnév
 • üvegház, növényház, orangerie (idegen), hajtató
 • fóliasátor
 • télikert

monotónia

főnév
 • egyhangúság, egyformaság, unalmasság, köznapiság, prózaiság, szürkeség

bútorozatlan

melléknév
 • berendezetlen

pedagógia

főnév
 • neveléstudomány, neveléstan, nevelés

okvetlen, okvetetlen I.

melléknév
 • (régies): feltétlen, szükséges, szükségszerű, óhatatlan, kényszerű
 • határozott

meggyógyít

ige
 • felgyógyít, kigyógyít, kikezel, helyrehoz, talpra állít, kikúrál, orvosol, asszanál (idegen), begyógyít (tájnyelvi)

maszlag

főnév
 • csattanó maszlag (bizalmas), csattanóvirág, pukkantó (tájnyelvi), putyóka, puttyantó, szúrósdisznó (tájnyelvi), tövisalma, daturin (idegen), redőszirom, dögfű
 • (bizalmas): szöveg, halandzsa (bizalmas), humbug (bizalmas), svindli (bizalmas)
 • (bizalmas): csalétek, csapda

megragadó

melléknév
 • ellenállhatatlan, vonzó, rokonszenves, elragadó, elbájoló, elbűvölő, csábító, szuggesztív, lenyűgöző, érdekes, érdekfeszítő, izgalmas, feltűnő, lélegzetelállító, lebilincselő

odaír

ige
 • odafirkál, odafirkant, odavés, odakanyarít (bizalmas), odabiggyeszt (bizalmas), odavet, hozzáír, ráír
 • odahamisít
 • rágépel, odagépel

megittasodik

ige
 • megrészegedik, felönt a garatra, lerészegedik, becsíp, berúg, leissza magát, gajdosodik (régies), beszeszel (bizalmas)
 • megmámorosodik, megrészegül, megittasul (választékos), elbódul

leguggol

ige
 • lekuporodik, lekucorodik, lekutyorodik (tájnyelvi), lecsücsörödik (tájnyelvi), leguggan (tájnyelvi), lekecel (tájnyelvi), lelippen (tájnyelvi), letopik (tájnyelvi)

megszégyenül

ige
 • szégyent vall, szégyenben marad, nevetségessé válik, nevetségessé teszi magát, blamálja magát, felsül, befürdik (szleng), leég (bizalmas), lebőg (szleng), levizsgázik (bizalmas) Sz: kijut neki a pirítós kenyérből

okos

melléknév
 • ravasz, kitanult, fortélyos, szemfüles, leleményes, agyafúrt, fondorlatos