megelégedett szinonimái

melléknév
 • boldog, gondtalan, vidám, víg, derűs, nyugodt, kiegyensúlyozott
 • kielégített, elégedett, kielégült

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

avatatlan

melléknév, főnév
 • járatlan, tapasztalatlan, illetéktelen, laikus, kívülálló, tájékozatlan, műkedvelő, amatőr, szakszerűtlen, hozzá nem értő, dilettáns, kontár(bizalmas)

egyezik

ige
 • összeillik, összehangzik, egybevág, egybeesik, fedi egymást, egálban van, azonos, hasonlít (valamihez), megy (valamihez), passzol (bizalmas), klappol (idegen), kvadrál (régies), korrespondeál (régies), harmonizál(valamitől)
 • (tájnyelvi): egyetért, megfér (valakivel), összefér (valakivel), jóban van (valakivel), kijön (valakivel)
 • (régies): egyezkedik, alkudozik, tárgyal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megelégedett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

markolat

főnév
 • fogantyú, fogó, nyél, bóda (régies), griff (szaknyelvi)

lasszó

főnév
 • pányva, hurok

küldetés

főnév
 • megbízatás, misszió, megbízás, feladat, exmisszió (idegen), komisszió (idegen)
 • elhivatottság, hivatás, rendeltetés

kólint

ige
 • (fejbe kólint): fejbe üt, lecsap, somodorint (régies)
 • (fejbe kólint): meglep, megdöbbent, elképeszt

megannyi

névmás
 • (választékos): ugyanannyi
 • számtalan, számos, sok, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • az összes

megsül

ige
 • átsül, elkészül, kisül, megpirul
 • melege van, meggyullad

vezeklőöv

főnév
 • cilicium (idegen)

kézmozdulat

főnév
 • gesztus, kézlegyintés, taglejtés

kéretlen II.

határozószó
 • kéretlenül, hívatlanul
 • önként

gyötrelmes

melléknév
 • kínzó, sanyarú, nyomorúságos, fájdalmas, keserves, gyötrő, lesújtó, leverő
 • fárasztó, nehéz

kihagy

ige
 • elhagy, húz, töröl, mellőz, kivesz, kizár, megnyirbál, átugrik, kiradíroz, kivakar, figyelmen kívül hagy, számításon kívül hagy, semmibe vesz, elhallgat, kirekeszt, kiküszöböl, eliminál (idegen), deleál
 • kifelejt (valakivel)
 • elszalaszt, elmulaszt
 • akadozik, félbeszakad, szünetel, megakad, elakad

megtizedel

ige
 • decimál (idegen)

minősítés

főnév
 • kvalifikáció, osztályzat, klasszifikáció (idegen), képesítés, megítélés, jellemzés
 • cím, rang
 • helyezés

brillíroz, brillíroz

ige
 • remekel, jeleskedik, csillog, tündököl, ragyog, sziporkázik

part

főnév
 • vízpart, árokpart
 • tengerpart, strand
 • szél, perem, szegély, határ
 • (szaknyelvi): partvonal, oldalvonal, taccs (régies)
 • (tájnyelvi): emelkedő, mart (tájnyelvi), domboldal

odabújik

ige
 • odahúzódik, odakuporodik, odasimul, bevackolódik, befészkeli magát, letelepszik, letanyázik, kamparodik (tájnyelvi)
 • hozzásimul

megemberel

ige
 • (tájnyelvi): megbecsül, megtisztel, megsüvegel (régies)
 • megsegít (régies)
 • (tájnyelvi): megvendégel
 • (megembereli magát): összeszedi magát, nekidurálja magát (bizalmas), erőt vesz magán

manzárd

főnév
 • padlásszoba, manzárdszoba, padlástér

megmar

ige
 • megsebez, megsért
 • megharap, megkarmol, megcsíp, megkap
 • (vegyszer) kimar

nyög

ige
 • kínlódik, erőlködik, szenved, gyötrődik, sínylódik, tűr
 • recseg, nyikorog
 • nyögdécsel, nyöszörög, nyöszög (tájnyelvi), siránkozik, sóhajtozik, jajgat, jajveszékel, nyekeg (tájnyelvi), nyögődözik (tájnyelvi)

meggémberedik

ige
 • megdermed, elmerevedik, megmerevedik
 • elzsibbad, megzsimberedik (tájnyelvi), megmacskásodik (tájnyelvi)

lebőg

ige
 • lehurrog
 • (szleng): kudarcot vall, pórul jár, megszégyenül, hoppon marad, rajtaveszt, belebukik, leszerepel, felsül, koppan (szleng), leég (bizalmas), befürdik (szleng)
 • megbukik

megpatkol

ige
 • megvasal (tájnyelvi), fölver (patkót)
 • (biztosítékot): megdrótoz, átköt

óceánjáró

melléknév, főnév
 • tengerjáró