meggyógyít szinonimái

ige
 • felgyógyít, kigyógyít, kikezel, helyrehoz, talpra állít, kikúrál, orvosol, asszanál (idegen), begyógyít (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hőfok

főnév
 • hőmérséklet, temperatúra, ájer (tájnyelvi)

lóg

ige
 • függ, csüng, csügg, fityeg, ityeg-fityeg, lötyög (bizalmas), leng, ing, billangózik (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi), colonkol (tájnyelvi), leffeg (tájnyelvi)
 • kapaszkodik, függeszkedik, csimpaszkodik
 • lézeng, lófrál (bizalmas), tekereg, csavarog, kószál, őgyeleg, teng-leng, ténfereg, lődörög
 • (titokban): szökik, illan, menekül, menekedik (régies), menekszik (tájnyelvi), menti az irháját, viszi a bőrét, fut, pucol (szleng)
 • teng-leng, amerikázik (szleng), lazsál (bizalmas), lazsukál (idegen)
 • a napnál dolgozik (szleng), a napnál fűtő (szleng), laufol (szleng), lazít (szleng), mereszti a seggét (durva), summant (szleng), nyaral (szleng), szimulál, táppénzen van (szleng)
 • (szleng): bliccel (bizalmas)
 • kibújik (valami alól)
 • (szleng): jár (valakivel), fut (szleng), hajt (szleng), lötyög (bizalmas), mászkál, pörget (szleng)
 • (szleng): tartozik (valakinek), jön (valakinek) (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meggyógyít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

medicina

főnév
 • (régies): orvosság, gyógyszer, patikaszer
 • orvoslás, orvostudomány, orvostan

lefed

ige
 • leborít, letakar, leterít, betakar, bevon, befed
 • lefátyoloz, lelapol (tájnyelvi)

lakozik

ige
 • lakik, székel, tanyázik, tartózkodik, időzik, él
 • marad
 • rejlik, megbújik
 • (régies): vendégeskedik

konyharuha

főnév
 • törlőruha, edénytörlő, edénykendő, törlőkendő, asztalkendő, törölgetőkendő, törlőrongy, dörgölő (tájnyelvi), törölő (régies)

megemberel

ige
 • (tájnyelvi): megbecsül, megtisztel, megsüvegel (régies)
 • megsegít (régies)
 • (tájnyelvi): megvendégel
 • (megembereli magát): összeszedi magát, nekidurálja magát (bizalmas), erőt vesz magán

megtorpan

ige
 • megáll, megakad, leáll, megreked
 • meghőköl, visszahőköl, visszadöbben, megtoppan (tájnyelvi), hátrahőköl, visszaborzad, visszaretten, visszariad, megijed, meginog, megrendül

villanás

főnév
 • csillanás, villódzás, csillámlás, szikrázás
 • fellobbanás, felragyogás

kiél

ige
 • kitombol
 • kielégít
 • (tájnyelvi): kihasznál, kizsarol

kéz

főnév
 • kacsó, mancs (bizalmas), pracli (bizalmas), jatt (szleng), evező (szleng), ököl, marok

hadjárat

főnév
 • hadművelet, háború, hadviselés, hadjárás (régies), táborjárás (régies), táborozás (régies), expedíció (régies)
 • kampány

kilométerkő

főnév
 • mérföldkő, határkő

mellébeszélés

főnév
 • köntörfalazás, kertelés, melléduma (szleng), szócséplés, szószaporítás, csűrés-csavarás, zagyvaság, zöldség, mesebeszéd, blabla (bizalmas), halandzsa (bizalmas), hamuka (szleng), hanta (szleng), sóder (szleng), púder (szleng), kamu (szleng), rizsa (szleng), smonca (szleng)

morcos

melléknév
 • morc, mogorva, mord, morózus, mordiális (régies), barátságtalan, zord, harapós, rosszkedvű, kedvetlen, nyers, rideg
 • zsémbes, zsémbelődő, duzzogó, nyűgös, házsártos (bizalmas), zsörtölődő, dörmögő, durcás (bizalmas)

búzatábla

főnév
 • búzaföld, búzamező

pehely

főnév
 • pehelytoll, tollpihe, pihe, pöhöly (tájnyelvi), pihőke (tájnyelvi), pelyh (régies)
 • hópehely, hópihe
 • szakáll, legénytoll (tájnyelvi)

olajoz

ige
 • ken, zsíroz
 • simít, bedörzsöl
 • (szleng): megveszteget, nyalizik (bizalmas), simul (bizalmas)

meggyőződik

ige
 • megbizonyosodik, bizonyosságot szerez, megtapasztal, konstatál, rájön

materiális

melléknév
 • anyagi, kézzelfogható, tényleges, valóságos, fizikai, konkrét
 • testi
 • pénzbeli, financiális

megrebben

ige
 • megrezzen, megmoccan, megborzong, megrezdül, megrázkódik
 • megijed

odakinn

határozószó
 • kinn, kint, odaki (régies), ott kint
 • külföldön(bizalmas)

megjelenik

ige
 • előkerül, felbukkan, belép, előbukkan, beállít, ott terem (valahol), feltűnik, betoppan, előtűnik (választékos), mutatkozik (választékos), megvillanik (régies), előjő (régies), elővetődik (régies), föltetszik (régies), felmutat (tájnyelvi), beesik (bizalmas), bezuhan (bizalmas), kompareál (idegen)
 • szembetűnik, látszik, mutatkozik, jelentkezik, előtűnik, keletkezik, fellép, kiütközik, kiüt, visszatükröződik, felmerül, felvetődik, megtetszik (régies), megmutatózik (tájnyelvi)
 • kijön (bizalmas), napvilágot lát, nyomtatásba kerül, sajtóba kerül, elhagyja a sajtót, kiadják

legyengül, legyöngül

ige
 • elfárad, ellankad, elcsigázódik, lanyhul, elfittyen (tájnyelvi)
 • leromlik, lesoványodik, elesik (tájnyelvi), elposzkul (tájnyelvi), megcsigálódik (tájnyelvi)

megszerkeszt

ige
 • megtervez, megkonstruál, összeállít, elrendez, redigál (idegen)

oktatófilm

főnév
 • ismeretterjesztő film, iskolai film, kultúrfilm