rovarirtó szinonimái

főnév
 • rovarölő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

belefárad

ige
 • beleun, ráun, elun, belefásul, elfásul, elege lesz (valamiből), megelégel

műveletlen

melléknév
 • iskolázatlan, képzetlen, tanulatlan, kulturálatlan, tudatlan, tájékozatlan, civilizálatlan, barbár, pallérozatlan, pórias, illiterátus (régies), írástudatlan, analfabéta
 • neveletlen, illetlen, modortalan, faragatlan, nyers, bárdolatlan, primitív, közönséges, durva, tahó (bizalmas), bunkó, paraszt (durva), mucsai (durva)
 • parlag, parlagon heverő, ugaron hagyott, gondozatlan, megműveletlen, megmunkálatlan, feltöretlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rovarirtó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

reprodukál

ige
 • megismétel, újra elmond, felidéz, visszaad, elismétel, felelevenít
 • másol, sokszorosít, duplikál (idegen)
 • utánoz
 • újrateremt, újjáteremt

pille3

főnév
 • (tájnyelvi): sercli, gyürke

pedagógia

főnév
 • neveléstudomány, neveléstan, nevelés

óvszer

főnév
 • kondom (idegen), koton (bizalmas), védszer (régies), gumi (bizalmas), köpeny (szleng), zokni (szleng), munkaruha (szleng)

robbanékony

melléknév
 • explozív, explozíbilis (idegen)
 • lobbanékony, hirtelen, hirtelen haragú, heves, indulatos, vehemes, hörcsögtermészetű, szangvinikus (szaknyelvi)

sorkatona

főnév
 • baka, kiskatona (bizalmas), mazsola (bizalmas), zöldfülű, kopasz (szleng)

nekiszalad

ige
 • nekifut, nekilendül, nekiiramodik
 • beleszalad, nekirohan, nekihajt, nekimegy, nekiütközik, egymásba szalad, nekiütődik, hozzáverődik, hozzávágódik

nagymenő I.

melléknév
 • (szleng): tekintélyes, befolyásos, jelentékeny, ismert
 • (szleng): keresett, divatos, népszerű, felkapott (bizalmas), közkedvelt, király (szleng), ász (szleng), nagyagyú (szleng), penge (szleng), profi (bizalmas), császár (szleng), bajnok (szleng)

lámpaüveg

főnév
 • cilinder, lámpacilinder

numizmatika

főnév
 • éremtan (szaknyelvi)

státusz

főnév
 • állás, hely, álláshely, munkahely
 • rang, pozíció
 • (választékos): állapot, helyzet
 • (régies): állam
 • (régies): testület, kar, rend, méltóság

szelence

főnév
 • pikszis (régies), doboz, tok, persely, kazetta, skatulya, ládikó

frász

főnév
 • (tájnyelvi): görcs, rángógörcs, nyavalya, nyavalyatörés
 • (bizalmas): ijedelem, félelem, izgalom, cidri
 • (szleng): pofon, nyakleves, tasli (bizalmas)

tudósít

ige
 • tájékoztat, közvetít, beszámol, jelent, értesít, értésére ad, informál, elbeszél, elmond, jelentést tesz, tudat, tudtára ad, kihirdet
 • lefest, ecsetel, leír

tarhonya

főnév
 • gombóta (régies), hadtápsörét (szleng)

rozs

főnév
 • rozsbúza (tájnyelvi)

rendre

határozószó
 • egymás után, sorjában, sorban, sorrendben, sorra
 • lassanként

sertés

főnév
 • disznó, röfi (bizalmas), coca, malac, kucu (tájnyelvi), hízó, süldő, ciku (tájnyelvi), sörtélyes (régies)
 • (nőstény) koca, emse
 • (herélt): ártány

tankönyv

főnév
 • iskolakönyv (régies), kézikönyv, segédkönyv

sajnál

ige
 • fájlal, bán, szán, restell, átall, szégyell, rühell, bánkódik
 • sajnálkozik (valakin), szánakozik, együtt érez (valakivel), részvétet érez, részvéttel van
 • kímél, óv, félt, őriz
 • (valakitől valamit): irigyel, fukarkodik, megvon

plakát

főnév
 • falragasz, hirdetmény, hirdetés, transzparens, közlemény
 • reklám

sírkereszt

főnév
 • fejfa, fakereszt, keresztfa, kereszt, sírkő

tárca

főnév
 • pénztárca, erszény, buksza (bizalmas), brifkó (szleng)
 • jegyzetfüzet, mappa
 • tárcarovat
 • ügykör, minisztérium, miniszterség