megfeszített szinonimái

melléknév
 • (munka): intenzív, kemény, lázas, fokozott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

morog

ige
 • (állat): kaffog, kurrog (tájnyelvi), drummog, mörmöl (tájnyelvi)
 • (bizalmas): morgolódik, dohog, füstölög, dörmög, zsörtölődik, elégedetlenkedik, zúgolódik, berzenkedik, dudog (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi), dörcög (tájnyelvi), zsémbel, dúl-fúl, haragszik, óg-móg (tájnyelvi) Sz: dohog, mint a terhes felhő
 • (has): korog

igazságtalanság

főnév
 • törvénytelenség, jogtalanság, jogsértés, méltánytalanság, törvénysértés, jogtiprás, inkorrektség, részrehajlás, elfogultság
 • kivételezés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megfeszített szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

masszázs

főnév
 • masszírozás, gyúrás, dögönyözés, gyömöszölés

lebilincselő

melléknév
 • érdekfeszítő, elragadó, elbűvölő, ellenállhatatlan, varázslatos, megragadó, megkapó, lenyűgöző, érdekes, impozáns

lacikonyha

főnév
 • piaci konyha, virslistand, étekpiac (régies), duttyán (idegen), devernya (tájnyelvi)

konferencia

főnév
 • tanácskozás, tárgyalás, értekezlet, eszmecsere, ülés, gyűlés, megbeszélés, összejövetel, szimpózium (idegen), kongresszus, kollokvium

megcsodál

ige
 • megbámul, ámul-bámul, eltátja a száját
 • gyönyörködik (valamiben), örömét leli (valamiben)
 • (tájnyelvi): rácsodálkozik(valakin)

megtámadás

főnév
 • rátámadás, megrohanás, rajtaütés, rátörés, rárontás, nekirontás, zaklatás
 • ostrom, roham

világcsúcs

főnév
 • világrekord

kicsikar

ige
 • kizsarol, forszíroz (bizalmas), kierőszakol, kikényszerít, kiprésel, kiszed, kihúz, kivasal (szleng), kifacsar, kiszorít, kicsavar (tájnyelvi), pumpol (bizalmas), kifirtat (régies)

kétféle

melléknév
 • kétfajta, különböző, felemás, alternatív (idegen)

habitus

főnév
 • alkat, lelkialkat, érzület, magatartás, viselkedésmód, modor, szokás
 • megjelenés, termet, testalkat
 • öltözék, viselet, ruházat

kikezd

ige
 • kárt okoz, csorbát ejt (hírnéven), aláás
 • beleköt (valakibe), kötözködik, szembeszáll, megtámad, packázik, ingerel, izgat, kiköt (valakivel) (régies), kijátszik (tájnyelvi), kitesz (tájnyelvi), ujjat húz, frocliz (bizalmas), provokál, összeakasztja a bajuszt (valakivel)
 • szemez (bizalmas), kacérkodik, kokettál, megismerkedik, felkínálkozik, felajánlkozik, összeszűri a levet

megvigasztalódik

ige
 • vigaszt talál, vigasztalást talál, kihever, földerül, megvigasztalkodik (tájnyelvi)

móka

főnév
 • tréfa, bolondozás, komédiázás, játék, bohóság, szellemesség, vicc, humor, tréfaszó, huncutság, bohóckodás
 • csíny, csínytevés, ugratás, ingerkedés, évődés, kötődés, hecc, stikli (bizalmas), muri (bizalmas), dili (szleng)
 • (szleng): bűncselekmény, zrí (szleng), buli (bizalmas), balhé (szleng)

bunkó I.

főnév
 • bot, dorong, fütykös, furkó, husáng, sulyok, verőfa
 • (szleng): rendőr

pátria

főnév
 • szülőföld, haza, hon (választékos)
 • lakóhely, lakhely

ódzkodik

ige
 • (valamitől): vonakodik, húzódozik, kelletlenkedik, szabódik, fázik
 • (tájnyelvi): bajlódik, küszködik, vesződik

megfizethetetlen

melléknév
 • drága, felbecsülhetetlen, megbecsülhetetlen, értékes, nagy értékű, becses

masiniszta

főnév
 • (régies): cséplőgépkezelő, gépkezelő, gépész
 • (régies): mozdonyvezető

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

ócsárol

ige
 • becsmérel, szid, megszid, megszól, lehord (bizalmas), csepül (tájnyelvi), abcúgol (bizalmas), gyaláz, rosszall, szapul (bizalmas), leszedi a szenteltvizet (valakiről), kifogásol, pocskondiáz, mocskol, lemarház, csácsárol (tájnyelvi), lekárpál (tájnyelvi), gácsmál (tájnyelvi), piszmál (tájnyelvi), mindenfélének elmond, rongyol (régies) Sz: mindennek csak úgy viccit-vaccát hányja
 • alábecsül, kisebbít, kevésre tart, lealacsonyít, fitymál, kicsinyel, lenéz, bagatellizál (idegen)

meghökken

ige
 • meglepődik, elcsodálkozik, megdöbben, megütközik, megrökönyödik, elhűl, hüledezik, megriad (régies), elképed, visszahőköl, paffá lesz (bizalmas), ledöbben (szleng), megbökken (tájnyelvi), megtokik (tájnyelvi), meghőkől (tájnyelvi)
 • megdermed, megretten, megszeppen, megfélemledik (régies), eláll a szava, eláll a lélegzete(szleng)

legény

főnév
 • fiatalember, fiú, fickó, fi (régies), hímfi (régies), ifjú, siheder, suhanc, süvölvény, suttyó, kolop (régies), ficsúr (régies), burs (idegen), cánkó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi)
 • nőtlen
 • iparossegéd, inas, segéd, mesterlegény, boy (idegen)
 • szolga
 • tisztiszolga, csicskás (régies), pucer (régies)

megsért

ige
 • felsért, megsebez, megsebesít, megvág, megkarcol, fölhorzsol
 • megrongál, kárt tesz (valamiben), tönkretesz
 • áthág, megszeg, megsért, semmibe vesz, felrúg
 • megbánt, fájdalmat okoz, belemar (valakibe), becsületébe gázol (valakinek), vérig sért, megaláz, lemarház (durva), megvét (tájnyelvi), inzultál, dehonesztál (idegen)

odautazás

főnév
 • odaút