masiniszta szinonimái

főnév
 • (régies): cséplőgépkezelő, gépkezelő, gépész
 • (régies): mozdonyvezető

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

süketnéma, siketnéma

melléknév
 • kuka (tájnyelvi), kukanéma (tájnyelvi), sükebóka (tájnyelvi)

törzstiszt

főnév
 • stabális (régies), főtiszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a masiniszta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lötyög

ige
 • kotyog, lotyog (tájnyelvi), löttyen, meglazul, lityeg-lotyog (tájnyelvi)
 • (ruhadarab): lóg, csüng, fityeg
 • ide-oda mozog, inog, itong-fitong (tájnyelvi), himbálódzik Sz: úgy áll, mint a vénasszony foga
 • ténfereg, lődörög, flangál, lófrál, teng-leng, lóg (valahol) (bizalmas)
 • (szleng): táncol, lejt, csörög (szleng), ráz (szleng) csurglizik (szleng), pörög (szleng)

kupa

főnév
 • kehely, kancsó, serleg, billikom (régies), ivókürt, szarupohár
 • verseny, mérkőzéssorozat
 • (tájnyelvi): kanna, kanta
 • kannafedél, kannafedő
 • (tréfás): fej, koponya

középparaszt

főnév
 • gazda, nagygazda, kulák (régies)

kiszól

ige
 • kikiált, kikiabál, kiüvölt, kiordít
 • (tájnyelvi): kimond, elmond, megmond
 • (tájnyelvi): kihirdet, bejelent, közöl

malícia

ige
 • (választékos): gúny, kajánság, rosszmájúság
 • rosszindulat, rosszhiszeműség, rossznyelvűség

megkever

ige
 • kever, kavar, megkavar, felkever, keverget, kavargat, kotyvaszt (bizalmas), megkutyul (bizalmas), megkevercel (tájnyelvi), megkütyül (tájnyelvi)
 • elkever, vegyít, elegyít, összekever, megmisel (tájnyelvi)(szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): felszánt (földet), megkapál (szőlőt), megforgat
 • megzavar, összezavar, megszédít (bizalmas), megbolygat, felkavar, felbolygat, zavarba ejt, zavarba hoz

végzettség

főnév
 • képzettség, iskolázottság
 • képesítés

képzet

főnév
 • elképzelés, elgondolás, gondolat, idea, észkép (régies), érzés, észlelés
 • (régies): kép, képlet, képzelet

kedvelt

melléknév
 • szeretett, kedves, szerelmetes (régies), kedvenc
 • kapós (bizalmas), népszerű, kitüntetett, forgandó (tájnyelvi)
 • kegyelt (régies), protezsált

grimbusz

főnév
 • veszekedés
 • botrány, zűr, baj, kellemetlenség, kalamajka, ramazúri, fölfordulás, kavarodás, rendetlenség

kezdetleges

melléknév
 • fejletlen, elmaradott, csökevényes, elemi, kiforratlan, satnya, tökéletlen, primitív, alacsonyrendű, embrionális (idegen), nyers, vázlatos, hevenyészett, odavetett, gyermekded, gyerekes, gyermeki, gyermekcipőben járó

megnyom

ige
 • megtol, meglök, megtaszít
 • (bizalmas): rákapcsol, nekifekszik, nekigyürkőzik(bizalmas)(bizalmas)
 • ránehezedik, összenyom, rányom, megszorít
 • nyomatékol (szaknyelvi), hangsúlyoz

mennyezet

főnév
 • plafon, födém, boltozat, fedél, tetőzet, padmaly (tájnyelvi), padlás (tájnyelvi)
 • baldachin, ágytető, ágysátor, ágymennyezet

bóklászik

ige
 • járkál, jár-kel, bolyong, andalog, botorkál, lézeng

ötös

főnév
 • jeles, példás, gól (szleng), hasas (szleng), hintó (szleng), ödön (szleng), pedálmedál (szleng), petya (szleng), tízes (szleng), pityorka (szleng)
 • kvintett
 • ötforintos
 • ötszázas, ötszázforintos
 • (régies): elégtelen

nyakló

főnév
 • (régies): hurok, nyakkarika, nyakörv
 • (régies): gát, fék

másnap

határozószó
 • egy napra rá, következő napon, rá következő napon

lompos

melléknév
 • rendetlen, gondozatlan, ápolatlan, elhanyagolt, topis (szleng), loncsos (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), slampos
 • borzas, bozontos, kócos, koloncos (régies)
 • (régies): tisztátalan, mosdatlan
 • pongyola, pontatlan, gondatlan, felületes, nemtörődöm, hányaveti, hanyag, slendrián

megfizet

ige
 • megad, kiegyenlít, kifizet, visszaad, visszafizet, megtérít, visszatérít, letörleszt, kvittel (idegen), kompenzál
 • díjaz, honorál, meghálál, viszonoz, gratifikál (régies)
 • megveszteget, lepénzel, megken (szleng), lefizet, felbérel, korrumpál (idegen), megvásárol, megvesz
 • (valamiért): lakol, meglakol, megbűnhődik, megszenved, pórul jár, megkeserül
 • (valakinek): megtorol, bosszút áll, megbosszul, visszavág

nézelődik

ige
 • bámészkodik, leskelődik, körülnéz, szétnéz, szemlélődik, őgyeleg, ókumlálódik (régies)

megalázkodik

ige
 • hajlong, megalázza magát, hódol, leereszkedik, meghunyászkodik, Canossát jár, alázatoskodik, csúszik-mászik, talpat nyal, hajbókol, meghajol, porban csúszik (valaki előtt), lefekszik (valakinek) (szleng)

különszoba

főnév
 • különfülke, box, szeparé (régies)

meghívás

főnév
 • invitálás (idegen), vendéglátás, megvendégelés, vendégség, szíveslátás
 • felkérés, utasítás, intés (régies), intimátum (régies)

numizmatika

főnév
 • éremtan (szaknyelvi)