móka szinonimái

főnév
 • tréfa, bolondozás, komédiázás, játék, bohóság, szellemesség, vicc, humor, tréfaszó, huncutság, bohóckodás
 • csíny, csínytevés, ugratás, ingerkedés, évődés, kötődés, hecc, stikli (bizalmas), muri (bizalmas), dili (szleng)
 • (szleng): bűncselekmény, zrí (szleng), buli (bizalmas), balhé (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

öntudat

főnév
 • önérzet, öntudatosság, identitás
 • lelkiismeret, önismeret, tudat
 • eszmélet, éberség, józanság

értékel

ige
 • felbecsül, taksál, esztimál (idegen), kvalifikál, saccol (bizalmas), felmér
 • megítél, minősít, kritizál, elbírál, zsűriz (bizalmas), méltat, véleményez, osztályoz, pontoz
 • megbecsül, becsül, becsben tart, nagyra becsül, nagyra tart, sokra tart, elismer, méltányol, respektál, honorál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a móka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mérhetetlen

melléknév
 • végtelen, határtalan, hatalmas, korlátlan, feneketlen, terjedelmes, megszámlálhatatlan, felmérhetetlen, felbecsülhetetlen, beláthatatlan, leírhatatlan, kiszámíthatatlan, felfoghatatlan, gigászi, immenzis (idegen)
 • mértéktelen, aránytalan, féktelen, tomboló, zabolátlan, túlzott, gigantikus, kolosszális, roppant, rettentő, szélsőséges, rendkívüli, monumentális, óriási, horribilis

megdöglik

ige
 • kimúlik, elpusztul, elhull, felfordul (durva), meggebed (durva), bekrepál (szleng), kimurdál (tájnyelvi), megszuvad (tájnyelvi), kileheli a páráját, kiadja a páráját
 • (durva): meghal, elpatkol (durva), fűbe harap (bizalmas), feldobja a talpát (szleng), kipurcan (szleng)

masszázs

főnév
 • masszírozás, gyúrás, dögönyözés, gyömöszölés

lehanyatlik

ige
 • lerogy, lerogyik, leroskad, leesik, lecsuklik, lehorgad
 • leül, leereszkedik, lefekszik, ledől
 • (nap): lenyugszik, lenyugodik, lemegy, alászáll, lebukik, leáldozik
 • semmivé válik, letűnik, megszűnik
 • elmúlik

mindenhova, mindenho

határozószó
 • mindenüvé, mindenfelé

nekigyürkőzik

ige
 • hozzálát, hozzáfog, hozzákezd, nekifog, nekilát, nekiveselkedik, nekifekszik, nekidurálja magát (bizalmas), nekibuzdul, nekilódul, rászánja magát, nekikészül, hozzákészül, nekifohászkodik, megfogja a dolog végét, nekihuzakodik (tájnyelvi)
 • nekivetkőzik, felgyűri az inge ujját, nekitürkőzik (tájnyelvi), köpi a markát, felgyürkőzködik (tájnyelvi)

köréje

határozószó
 • körül, mellé, melléje, hozzá, köré

korom

főnév
 • mocsok, szennykéreg (régies), cirom (régies)

hoz

ige
 • juttat, szállít, helyez
 • vezet, kísér
 • hurcol, hord, cipel
 • okoz, szerez, eredményez
 • közöl, közread
 • jövedelmez, (hasznot) hajt, gyümölcsözik
 • terem

közjog

főnév
 • államjog

névelő

főnév
 • artikulus (szaknyelvi), előszócska (régies)

old

ige
 • bont, lazít, oldoz, kifűz, bogoz, felfejt, elválaszt
 • hígít, felereszt, vizez
 • felenged, felolvaszt
 • feloldoz

díszpéldány

főnév
 • díszkiadás
 • (pejoratív): jómadár, díszpinty, mákvirág, jópipa, díszvirág, jó vég, jobb vég, jó firma

rendszabály

főnév
 • utasítás, rendelet, törvény, intézkedés, szabály, regula (régies), előírás, norma, normatívum (idegen)
 • rendtartás, szabályozás

pénzalap

főnév
 • tőke, törzsvagyon (régies), fundus (régies)

molnár

főnév
 • malmos (régies), molinár (régies), őrlő (régies)

mennyezet

főnév
 • plafon, födém, boltozat, fedél, tetőzet, padmaly (tájnyelvi), padlás (tájnyelvi)
 • baldachin, ágytető, ágysátor, ágymennyezet

nagydolog

főnév
 • székelés, széklet, szükséglet, ürülék, fécesz (szaknyelvi), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), szar (durva), trutyi (szleng), trutymó (szleng)

patika

főnév
 • gyógyszertár, apotéka (régies)
 • (régies): orvosság, gyógyszer, ír (választékos)

mozdulat

főnév
 • taglejtés, tagjártatás (régies), gesztus, gyökkentés (régies), svung (bizalmas)
 • lépés, ugrás
 • moccanás

megfélemlít

ige
 • eliszonyít, megijeszt, elijeszt, elriaszt, rettent, félelembe ejt, elrémít, intimidál (idegen), elborzaszt, megbénít, terrorizál, rettegésben tart, rémít

naponként

határozószó
 • naponta, mindennap, napjában, nap mint nap, napról napra, nap nap után, minden áldott nap

pelikán

főnév
 • gödény