megugrik szinonimái

ige
 • felágaskodik, megbokrosodik
 • (szleng): megszökik, meglép (bizalmas), meglóg (bizalmas), odábbáll, elmenekül, elszalad, elillan, elszelel, továbbáll, kereket old, eltűnik, elpárolog, elinal, dezertál
 • kimozdul
 • (akadályt): elér, átvisz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tolmács

főnév
 • fordító, dragomán (régies)
 • (választékos): szószóló, védelmező

legalsó

melléknév
 • legmélyebb, legalacsonyabb
 • legrosszabb, legkisebb, legutolsó
 • minimális
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megugrik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megnehezít

ige
 • bonyolít, komplikál, hátráltat, késleltet, korlátoz, megszigorít, gátat vet (valaminek), súlyosbít, nehézséget okoz, akadályt gördít (vmi elé)

lokomotív

főnév
 • (régies): mozdony, gőzmozdony, mozdonygép (szaknyelvi), kávédaráló (tréfás), masina (régies), töf-töf (bizalmas), acélparipa (régies), vasparipa (tájnyelvi), gőzös (tájnyelvi), gőzszekér (régies)

leszed

ige
 • levesz, elvesz, elrak, eltesz
 • lekanalaz, lefölöz, lehaboz
 • szüretel, betakarít, leszemez, letép, begyűjt, kobozol (tájnyelvi)
 • (szőrt): leborotvál, levág, lenyír, lehúz (bizalmas)
 • lesegít
 • lelő, lekap (bizalmas), lepuffant (bizalmas)

krampusz

főnév
 • ördög, manó, elf (idegen), mumus

megszédül

ige
 • elszédül, elbódul, megfordul a világ (valakivel), elkábul, elkámpicsorodik (tájnyelvi), megkortyan (tájnyelvi)
 • megőrül, elmegy az esze

misztérium

főnév
 • szertartás
 • titok, rejtély, csoda, hittitok, enigma (idegen)
 • misztériumjáték

zsákutca

főnév
 • vakutca (tájnyelvi), térjmegutca (tájnyelvi), kutyaszorító (régies)
 • holtpont, vakvágány

kiterjeszkedik

ige
 • kiterjed (terület), elnyúlik, átnyúlik, elhelyezkedik, elterül, húzódik
 • (hatás): szétterjed, szétárad, elterjed, kiszélesedik, kibontakozik

kirendeltség

főnév
 • képviselet, lerakat, fiók, delegáció
 • külképviselet, misszió

havanna

főnév
 • (régies): cabanos (régies), kubai szivar, szivar

kombinál

ige
 • összekapcsol, összeköt, összecsatol, összeilleszt, társít, egyesít, ötvöz, egybeolvaszt, egybeszerkeszt
 • elképzel, találgat, következtet, kikövetkeztet, kitalál, számításba vesz
 • ügyeskedik, manipulál, machinál (bizalmas)

mosdószappan

főnév
 • pipereszappan, szagos szappan

nemzeti

melléknév
 • hazafias, honszerető (választékos), nacionális (választékos)
 • nacionalista (pejoratív)
 • hazai, honi, belföldi
 • őshonos
 • országos, állami

csicsereg

ige
 • (madár): csiripel, csivitel, csipog, csivog (tájnyelvi), csirikel (tájnyelvi), csicsog (tájnyelvi), csicserékel (tájnyelvi), ficserékel (tájnyelvi), hangicsál (régies), fütyül, csattog, dalol, énekel, trillázik
 • csacsog, fecseg, csiripel, csivitel, traccsol (bizalmas), locsog, kotyog, karattyol (bizalmas)

produkció

főnév
 • előállítás, létrehozás, alkotás
 • mutatvány, előadás, teljesítmény

összegyűlik

ige
 • egybegyűlik, összejön, összegyülekezik, összecsoportosul, összeverődik, csoportosul, összetódul, összecsődül, egybesereglik, összesereglik, összefut
 • összeül
 • felhalmozódik, felgyülemlik, feltornyosul, összetorlódik, aggregálódik (idegen), összehalmozódik, összeszedkőzik (tájnyelvi)

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás

meglök

ige
 • meglódít, ellök, megtaszít, megbillent, félrelök, megbök, megnyom, megtom (tájnyelvi)

mészkő

főnév
 • márga, holdtajték (régies)

őrség

főnév
 • silbak, strázsa, várta (régies), készültség, őrjárat, gárda, patrul (régies)
 • őr
 • őrszolgálat, őrző-védő szolgálat
 • őrhely, állás

mellékes I.

melléknév
 • mellék-, járulékos, másodlagos, másodrendű, másodrangú, harmadrendű, alárendelt, kiegészítő, lényegtelen, jelentéktelen, elhanyagolható, apró-cseprő, csip-csup, huszadrangú, marginális (idegen), periferikus (idegen), periferiális (idegen), akcidentális (idegen), szekunder (szaknyelvi), irreleváns (szaknyelvi)

lyukas

melléknév
 • kilyukadt, átfúrt, lyukatos (tájnyelvi)
 • (fog): szuvas, odvas

mindamellett

határozószó
 • mégis, mindazonáltal, ámbár, noha, azonban, de

összefoglaló I.

melléknév
 • kivonatos, retrospektív (idegen), komprehenzív (idegen), szinoptikus (szaknyelvi), szintetikus
 • átfogó, globális