megszaporodik szinonimái

ige
 • megsokasodik, megnövekedik, megnövekszik, megnő, meggyarapodik, megfiadzik, felgyűlik, meggyűlik, felhalmozódik, megsokasul (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): megszül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

paralízis

főnév
 • (szaknyelvi): gyermekbénulás
 • bénulás, hűdés (régies), szélhűdés (régies)
 • tehetetlenség, bénultság, cselekvőképtelenség

kölcsönös

melléknév
 • viszonzott, kétoldali, kétoldalú, bilaterális (idegen), közös, egybehangzó, egyöntetű, egybevágó, visszaható, összefüggő, rokon, megegyező, viszonos (régies), korrelatív (idegen), reciprok (szaknyelvi)(idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megszaporodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megkárosít

ige
 • megrövidít, becsap, kifoszt, rászed, tönkretesz, megcsal, meglop, kinulláz (bizalmas), megránt (régies), megkisebbít (tájnyelvi), árt (valakinek), kárára van, kizsebel(vki számára)

levegős

melléknév
 • tág, tágas, széles, szellős
 • (selejt): légbuborékos, kriccleres (szaknyelvi)

lemaradás

főnév
 • elmaradás, hátramaradás, visszamaradás
 • hátrány, kiesés, restancia (bizalmas), retardátum (idegen), hendikep

középcsatár

főnév
 • center (régies), kilences, támadó

megőrjít

ige
 • megbolondít, megháborít, kiakaszt (szleng), bezsongat (szleng), meghülyít (bizalmas)
 • ingerel, bosszant, mérgesít, felidegesít, nyugtalanít, háborgat, zaklat, felkavar, sírba visz

miféle

névmás
 • milyenfajta, minemű
 • micsoda, milyen, mily

zebra

főnév
 • tigrisló (régies)
 • gyalogos-átkelőhely, gyalogátkelőhely, átkelőhely

kísértés

főnév
 • csábítás, ámítás, megrontás, kedveskedés, hízelgés
 • ösztönzés, sugallat, sugalmazás, kísértet (régies)

kimerül

ige
 • kiapad, elfogy, kiürül, megszűnik, elérctelenedik (szaknyelvi), elmeddül (szaknyelvi), elszegényedik (szaknyelvi)
 • elfárad, kifárad, elgyengül, elerőtlenedik, ellankad, elcsigázódik, eltikkad, elbágyad, kifullad, kikészül, kidöglik (durva), kipurcan (szleng), kifingik (szleng), kipuhul (tájnyelvi), elándorodik (tájnyelvi) Sz: kivan, mint a liba; alig áll a lábán
 • szorítkozik (valamire)
 • (régies): előbukkan, felbukkan, kivillan

hasé

főnév
 • vagdalt hús, húsvagdalék

kivisz

ige
 • kihord, kicipel, kihurcol, kivonszol, kivezet
 • kiszállít, kicsempész, exportál
 • (könyvet): kikölcsönöz, kölcsönvesz, kivesz
 • (foltot): eltávolít, eltüntet, kitisztít, kimos, kivesz
 • véghezvisz, megvalósít, valóra vált, teljesít, kivitelez, végrehajt, elér, kiharcol, kieszközöl

misztérium

főnév
 • szertartás
 • titok, rejtély, csoda, hittitok, enigma (idegen)
 • misztériumjáték

naturalista

melléknév
 • természetutánzó, természethű, élethű
 • képzetlen, naiv (művész)

csavargó II.

főnév
 • vándor, tekergő, vagabund (régies), vagabundus (régies), országfutó (régies), hobó (szleng), bitang, flaszterkoptató (bizalmas), sehonnai, jöttment, naplopó, hajléktalan, csőlakó, csövező, csöves (szleng), csövi (szleng), utcagyerek, utcakölyök, lóti-futi (tájnyelvi), falukolonca (tájnyelvi), faluseprője, lőcsöngörcs (tájnyelvi)

posta

főnév
 • postahivatal, postafiók
 • postakocsi, mozgóposta, postajárat, gyorsposta
 • levelek, küldemények
 • üzenet, hír
 • (régies): követ, futár (régies), hírmondó, hírvivő, hírnök, hírész (régies), nyargonc (régies)

örök II.

főnév
 • örökség, örökrész, hagyaték, juss (tájnyelvi), osztályrész

megszelídít

ige
 • megnevel, kezessé tesz, betör, háziasít, domesztikál, idomít, kitanít, megjuhászít (tájnyelvi)
 • megfékez, megzaboláz, lecsillapít
 • enyhít, csökkent, mérsékel, gyengít

megindokol

ige
 • indokol, megokol, bizonyít, bebizonyít, kimutat, megvéd, alátámaszt, okadatol, motivál

mentén

névutó
 • mellett, hosszában, végig

önfeláldozó

melléknév
 • áldozatos, áldozatkész, odaadó, önzetlen, altruista (választékos)

megtörténik

ige
 • végbemegy, lejátszódik, lezajlik, bekövetkezik
 • megesik, előfordul, előadódik, felmerül, esetkezik (tájnyelvi), jelentkezik, mutatkozik, megjelenik

liter

főnév
 • lityi (tréfás), kőművesdeci (tréfás)

mértéktelen

melléknév
 • túlhajtott, szertelen, túlzott, túlzó, mohó, buja, telhetetlen, zabolátlan, féktelen, excesszív (idegen), enormis (idegen), divatlan (tájnyelvi), szélsőséges, határtalan, eszeveszett, elvadult, rendkívüli, eltúlzott

őrház

főnév
 • őrbódé, őrtanya
 • faköpönyeg
 • bakterház, csőszház, csőszkunyhó