megmámorosodik szinonimái

ige
 • megittasodik, megrészegedik, megrészegszik, berúg, fejébe száll az ital
 • megittasul, elkábul
 • megörül, jó hangulata lesz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

babusgat

ige
 • dédelget, becéz, becézget, kényeztet, dajkál, ringat, cirógat, babusgat, ölelget, csókolgat, ajnároz

kurjongat

ige
 • ricsajozik, hujjogat, kiabál, rikoltozik, csujogat (tájnyelvi), sikongat (tájnyelvi), kajdászik (tájnyelvi), kurjászik (tájnyelvi), kurjog (tájnyelvi), rivalkodik (régies)
 • ujjong
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megmámorosodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megesz, megeszik

ige
 • elharapdál, lerág, eleszik (tájnyelvi), bekajál (szleng), befal, behabzsol, felzabál, felfal, elfogyaszt, elkölt (választékos), beharap (tájnyelvi), beteper (tájnyelvi), megkajol, megkajál (szleng), lenyel, elpusztít, megpapiz (bizalmas), bekap (bizalmas), bedob (bizalmas), behajít (bizalmas), bevág (bizalmas), bekebelez, bepakol (szleng), megzabál, beburkol, bezabál (durva)
 • megemészt, tönkretesz, elpusztít
 • eláraszt, ellep
 • (szleng): elhisz, becsapódik, bekajál (szleng), becumiz (szleng)

lelkipásztor

főnév
 • pásztor, lelkész, lelkiatya, pap, atya, tiszteletes, tisztelendő, lelkitanító (régies)

leforráz

ige
 • leönt, blansíroz, abárol (tájnyelvi), beforróz (tájnyelvi), leforrászol (tájnyelvi), forráz
 • megszégyenít
 • kijózanít
 • (tájnyelvi): megcsíp (dér növényt)

könyörgés

főnév
 • kérés, segélykérés, kérlelés, kérelem, folyamodás, esedezés, esengés (választékos), esdeklés, rimánkodás, kunyerálás, koldulás, instancia (idegen), szuplikáció (idegen)
 • fohászkodás, fohász, ima, imádság, imádkozás, oráció (szaknyelvi)
 • litánia

mégis

határozószó
 • de, azonban, mindazonáltal, mindamellett, ámbár, jóllehet, dacára, noha, pedig, ám, ámbátor, bár, hanem, annak ellenére, ezzel szemben
 • valóban, igazán, mégiscsak, azért, valójában, csakugyan, elvégre, végeredményben, valahára

menetidő

főnév
 • menettartam

víz

főnév
 • ivóvíz, tütü (bizalmas)
 • mosdóvíz, fürdővíz
 • ár, árvíz, tenger
 • veríték, verejték, izzadság

kilengés

főnév
 • kitérés, elmozdulás, kibillenés, elhajlás, elongáció (idegen)
 • ingás, hintázás, himbálózás
 • eltérés, deviáció (szaknyelvi)
 • kimaradás, mulatozás, dorbézolás
 • rendzavarás, rendbontás, zavargás
 • túlkapás, önkényeskedés, kihágás, excesszus (idegen)

kificamít

ige
 • megrándít, megránt, kimarjít (tájnyelvi)

halottasház

főnév
 • ravatalozó, hullaház, hullakamra (tájnyelvi)

kiskereskedő

főnév
 • árus, kisárus, boltos, szatócs (régies), kufár, kalmár, kiselosztó, viszonteladó, közvetítő kereskedő, detailista (idegen), maszek (bizalmas)

mesebeli

melléknév
 • fantasztikus, délibábos, mondabeli, mitikus, legendás
 • képzeletbeli, mesés, csodás, csodálatos

műkincs

főnév
 • kincs, régiség

cinke

főnév
 • cinege, párismadár (régies), cince (tájnyelvi), cinkusmadár (tájnyelvi), cicitár (tájnyelvi), kimpics (tájnyelvi), csincsara (tájnyelvi), nyitnikék (tájnyelvi)

pipereszappan

főnév
 • mosdószappan, szagos szappan

osztó I.

melléknév
 • disztributív (idegen), bontó, tagoló

megment

ige
 • biztonságba helyez, talpra állít, megszabadít, kiszabadít, kiragad, visszahoz
 • megóv, megoltalmaz, megvéd, megkímél

megelőző

melléknév
 • előző, előbbi, régebbi, korábbi, eddigi, antecedens (idegen)
 • preventív (idegen), előzetes, profilaktikus (szaknyelvi), prezervatív (idegen)

megvacsorázik

ige
 • elvacsorál (tájnyelvi)

orgánum

főnév
 • (régies): szerv, hatóság, szervezet, intézmény
 • hang, hangszín, tónus
 • folyóirat, lap, közlöny, sajtótermék

megragad

ige
 • megfog, megszorít, megmarkol, elfog, kézbe vesz, vonszol, hurcol, hord, dikol (tájnyelvi)
 • (lehetőséget): kihasznál, él (valamivel), felhasznál
 • leköt, megköt, elbűvöl, megigéz, lenyűgöz, elbájol, megkap
 • (valahol): megmarad, gyökeret ver, ott marad, lehorgonyoz
 • megőrződik, megmarad

lerak

ige
 • letesz, lemálház, lehelyez
 • (aknát): telepít, elhelyez
 • (sínt): lefektet
 • leszállít (járműről)
 • (ruhát): levesz, levet
 • (vizsgát): letesz
 • (tájnyelvi): lehord (bizalmas), lepocskondiáz (pejoratív), odamond (valakinek)

melléfogás

főnév
 • tévedés, hiba, baklövés, balfogás, gikszer (bizalmas), malőr (bizalmas), botlás, ballépés, baki

oszlop

főnév
 • pillér, tartóoszlop, állvány, pilon (idegen), támaszték, kariatida (szaknyelvi), atlasz (szaknyelvi), obeliszk, bálvány (régies)
 • pózna, rúd, cövek, karó, cölöp
 • támasz, gyám, dúc
 • hasáb, kolumna (szaknyelvi)