kivizsgál szinonimái

ige
 • megvizsgál, utánanéz, tanulmányoz, megnéz, utánajár, felkutat, felderít, kinyomoz, kifürkész, kipuhatol, megtud, tisztáz, invesztigál (szaknyelvi)
 • felderít, felgöngyölít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

évszázados

melléknév
 • százéves, centenáris, szekuláris (idegen)

kihirdet

ige
 • nyilvánosságra hoz, kinyilvánít, közzétesz, közhírré tesz, kikiált, elhíresztel, kihíresít (tájnyelvi), közread, tudat, közrebocsát, publikál, promulgál (idegen), bejelent, deklarál, kikiabál, kiprédikál, dobra ver, kidobol, kiharangoz (tájnyelvi), kitrombitál, szétkürtöl, világgá kürtöl
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kivizsgál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kirág

ige
 • kilyukaszt
 • (sav) kimar

kártya

főnév
 • játékkártya, zsuga (szleng), blatt (bizalmas), harminckét levelű biblia (bizalmas), az ördög bibliája, Fortuna festett lapjai (régies), Szent Dávidné zsoltára (régies), játszókártya (tájnyelvi), játszódólevél (tájnyelvi)
 • (régies): kartonlap, lap, cédula, jegy, névjegy
 • bankkártya, hitelkártya, ügyfélkártya
 • telefonkártya

kalmár2

főnév
 • lábasfejű, fejlábú (szaknyelvi), kalamájó (régies)

iker I.

melléknév
 • kettős, kétszeres, páros, kettőzött, dupla, duplikált (idegen), duplázott, duális (szaknyelvi), bináris (szaknyelvi), kétszeri, egyhasi (tájnyelvi), egyhasú (tájnyelvi)

kitekint

ige
 • kinéz, kipillant

kőszén

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

társ

főnév
 • partner, kolléga, munkatárs, üzlettárs, szaktárs
 • barát, cimbora, koma (tájnyelvi), pajtás, kamerád (régies), sorsos (régies), haver (bizalmas)
 • szövetséges, cinkos
 • pár, kedves, házastárs

háziasszony

főnév
 • háztartásbeli, gazdasszony, házinő (régies), a ház asszonya, családanya
 • tulajdonosnő, szállásadónő, lakásadónő, főbérlőnő, házinéni

hasonlóképpen

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), nemkülönben, dettó, szintén, úgyszintén, csakúgy, szintúgy, ugyanúgy

eszméletlen I.

melléknév
 • alélt, ájult, kábult, öntudatlan, önkívületi, félholt, kába, bódult, kómás (bizalmas), élettelen
 • (szleng): óriási, rossz, kellemetlen

hidra

főnév
 • szörny, szörnyeteg, sárkány, hullámszörny (régies)

középfedezet

főnév
 • centerhalf (régies)

lealacsonyít

ige
 • megaláz, megszégyenít, leforráz, csúfol, megsért, kisebbít, degradál, devalvál (idegen), profanál (választékos)
 • lealjasít, aljasít, barmít (régies), lezülleszt

alaphang

főnév
 • zönge
 • hangnem, hangvétel, hangütés, tónus
 • beszédmodor, szóhasználat

mértan

főnév
 • geometria, térmértan, földmértan
 • mértanóra

megbélyegzés

főnév
 • megjelölés, billog (tájnyelvi), stemplizés (tájnyelvi)
 • elítélés, becsmérlés, ócsárlás, stigmatizáció

kívül II.

névutó
 • kivéve, kivételével, eltekintve (valamitől)
 • mellett

kioldódik

ige
 • kibomlik, kibogozódik, kigombolódik, kikapcsolódik, szétkapcsolódik, kicsomózódik, kifűződik, kinyílik, szétnyílik, meglazul, enged, kisuvad (tájnyelvi), megódzik (tájnyelvi), kiódzódik (tájnyelvi)
 • kiázik, kiválik, kicsapódik, kilökődik

kósza

melléknév
 • kóbor, bolyongó, kujtorgó, csavargó, csatangoló
 • kétes, bizonytalan, ellenőrizetlen

matuzsálem

főnév
 • aggastyán, pátriárka, öregember, vénember, vénség, öreg csont (tréfás), vén csont (tréfás), apó

kombináció

főnév
 • összeállítás, összekapcsolás, csoportosítás, összetétel, társítás
 • keverék, elegy, mixtúra (bizalmas)
 • (sportban): összjáték, figura

kegyelem

főnév
 • engedelem (régies), irgalom, grácia (régies), bocsánat, megbocsátás, megkegyelmezés, kegy, pardon (régies), elnézés
 • amnesztia, közkegyelem, közbocsánat (régies)
 • bűnbocsánat, áldás, malaszt
 • (régies): jóindulat

könyörgés

főnév
 • kérés, segélykérés, kérlelés, kérelem, folyamodás, esedezés, esengés (választékos), esdeklés, rimánkodás, kunyerálás, koldulás, instancia (idegen), szuplikáció (idegen)
 • fohászkodás, fohász, ima, imádság, imádkozás, oráció (szaknyelvi)
 • litánia

megárad

ige
 • kiárad, fölemelkedik, felduzzad, feldagad