megújít szinonimái

ige
 • felépít, újjávarázsol, reformál, forradalmasít, modernizál, újjáteremt, tataroz, renovál, instaurál (idegen), rekonstruál
 • felfrissít, regenerál
 • felújít, korszerűsít, újjáéleszt, kicserél, helyreállít, restaurál, felszít
 • meghosszabbít, prolongál
 • (fogadalmat): megismétel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

robban

ige
 • explodál, felrobban, szétrobban, szétdurran, szétpukkan, elpukkan, elpukkad, levegőbe repül, detonál
 • dörren, durran
 • kitör, kifakad, indulatba jön, felfortyan
 • (valahova): terem (valahol), toppan

külsőség

főnév
 • pompa, ceremónia, szertartás, látszat, külszín, máz
 • formaság, formalitás
 • formai elem
 • (régies): szél, vég
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megújít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megneheztel

ige
 • megharagszik, felháborodik, megorrol, megsértődik, megapprehendál (régies), indignálódik (régies), felhúzza az orrát, rossz néven vesz, megböstörködik (tájnyelvi)(valamivel)(valaminek)

lókötő

főnév
 • lótolvaj, lócsiszár
 • betyár (régies), szegénylegény
 • csirkefogó, csibész, gézengúz, gazember, gazfickó, zsivány (régies), kópé, mákvirág, rosszcsont, himpellér, pernahajder
 • naplopó, munkakerülő, dologkerülő, léhűtő, haszontalan, mihaszna

leszeg

ige
 • levág, lemetsz, lekanyarít
 • (fejet): lehajt, leereszt, búnak ereszt

krapek

főnév
 • (szleng): ember, férfi, egyén, személy, alak (bizalmas), tag (bizalmas), fráter, fickó, pasi (bizalmas), pasas (bizalmas), pofa (szleng), hapsi (szleng), muki (szleng), muksó (szleng), pacák (szleng), manus (szleng), manusz (szleng), mókus (bizalmas), ürge (szleng), csávó (szleng), szivar (szleng), pali (szleng), ipse (bizalmas), fazon (szleng)

megszeg

ige
 • kettévág, felvág, megvág, megmetsz (tájnyelvi), megszel, felszel, megkezd, megtör
 • áthág, megsért, semmibe vesz, elrúg, fölrúg, kijátszik, megtör, túllép, átlép, violál (régies)
 • (megszegi magát) (tájnyelvi): megmakacsolja magát

misztikus

melléknév
 • titkos, titokzatos, rejtélyes, rejtelmes, obskúrus (régies), enigmatikus (idegen)

zsalu

főnév
 • zsalugáter, spaletta
 • ablaktábla

kiterjeszt

ige
 • kitár, széttár, szétnyit, szétbont, kibont, kinyújt (kart), kifeszít, szétfeszít
 • megvalósít, létrehoz, kiépít
 • kibővít, kitágít, megnövel (hatáskört), kiszélesít, elmélyít, általánosít, érvényesít, generalizál (idegen)
 • meghosszabbít, elnyújt, elhúz, prolongál

kirepül

ige
 • kiszáll, kiröppen, szárnyra kel, felszárnyal, felszáll, felrepül, felröppen
 • kivágódik
 • eltávozik, elmegy, kimegy, útra kel

havas I.

melléknév
 • behavazott, hófödte, hóborította, hólepte, hósapkás, fehér
 • deres, zúzmarás, jeges
 • (haj): ősz, fehér, deres, mákos
 • (régies): eszelős, eszefordult (tájnyelvi), bolondos, tébolyodott, dőre, őrült, megbolondult

kombinát

főnév
 • nagyüzem

mosdótál

főnév
 • lavór (bizalmas), mosdócsésze, kézmosó

nemzetiség

főnév
 • népcsoport, nemzeti kisebbség, nacionalitás (régies), etnikum

csicseriborsó

főnév
 • bagolyborsó

produktív

melléknév
 • alkotó, termékeny, gyümölcsöző, hasznos, eredményes, hasznot hajtó, jövedelmező, szapora (szaknyelvi), kifizetődő, előnyös, rentábilis (szaknyelvi), termelékeny

összegyűr

ige
 • ráncol, összeráncol, eldörzsöl (tájnyelvi), rücsköl (tájnyelvi)

megütközik

ige
 • összecsap, megmérkőzik, megküzd, ütközetbe bocsátkozik, harcba bocsátkozik, felveszi a harcot, összeütközik, csatát vív
 • (valamin): megbotránkozik, fennakad, meglepődik, megdöbben, skandalizálódik (idegen), felütközik (tájnyelvi), megütődik (régies), megrökönyödik, meghökken, elszörnyed, fölháborodik
 • megbántódik, megharagszik(valami fölött)

megmagyaráz

ige
 • elmagyaráz, megértet, érthetővé tesz, bebizonyít, kifejt, megvilágít
 • megokol, igazol, tisztáz, értelmez
 • szájba rág, szemléltet, explikál (szaknyelvi), kimagyaráz (tájnyelvi)

messze I.

melléknév
 • messzi, távoli

őrségváltás

főnév
 • (választékos): személycsere
 • kormányváltás

mellékes II.

főnév
 • mellékjövedelem, mellékkereset

lyukaszt

ige
 • átlyukaszt, átfúr, átszúr, lyukat vág, lyukajt (tájnyelvi)

mindannyi

névmás
 • mindahány, valamennyi, összes, mind

összefoglaló II.

főnév
 • összefoglalás, kivonat, áttekintés, szinopszis (idegen), rezümé (választékos)
 • kompendium (idegen)