messze I. szinonimái

melléknév
 • messzi, távoli

messze II. szinonimái

határozószó
 • messzi, távol, a messzeségben, a távolban, távolocska (tájnyelvi), élamoda (tájnyelvi) Sz: annyira van, mint Makó Jeruzsálemtől; az Óperenciás-tengeren túl van; egy mérföld meg egy darab; ahol a madár se jár; a világ végén
 • messzire, távolra
 • kiemelkedően, kimagaslóan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aszú I.

melléknév
 • száraz, kiaszott, kiszáradt, megaszalódott, aszott, fonnyadt
 • kiégett (mező), kiszikkadt
 • (régies): sovány, ráncos

gránátoskocka

főnév
 • krumplistészta, grenadírmars (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a messze szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megvesztegethetetlen

melléknév
 • tántoríthatatlan, becsületes, feddhetetlen, megközelíthetetlen, sziklaszilárd, megvásárolhatatlan

maskara

főnév
 • álarc, maszk, álöltözet, álruha, jelmez, álalak (régies), maskarádé (régies), álca
 • álarcosbál, jelmezbál, maszkabál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): madárijesztő

máglya

főnév
 • rakás, halom, kupac
 • máglyahalál, tűzhalál

lát

ige
 • tekint, szemlél, néz, észlel, észrevesz, megfigyel
 • vizionál (idegen)
 • ismer, tud, felmér, felfog, ért
 • tart, vél, gondol, ítél, hisz, érez
 • (tájnyelvi): megél, átél, megér, tapasztal, része van (valamiben)

mentőállomás

főnév
 • segélyhely, elsősegélyhely, elsősegély-állomás

művelődésügy

főnév
 • kultúra, oktatásügy

kópé

főnév
 • mákvirág, szélhámos, szemfényvesztő, kókler, himpellér, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), kalefaktor (régies), góbé (tájnyelvi)
 • gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, imposztor, lókötő

kocsmáros

főnév
 • csapláros (régies), csapos, fogadós, vendéglős, bormérő (régies)

hírlap

főnév
 • újság, napilap, lap, zsurnál (régies), sajtó

köpet

főnév
 • köpés, váladék, slejm, turha (szleng), üveggolyó (szleng)

napfürdő

főnév
 • napozás, napfürdőzés, napkúra, inszoláció (idegen)

nyoszolyó

főnév
 • nyoszolyólány, koszorúslány, menyasszonycimbora (tájnyelvi), druzsica (tájnyelvi), belus (tájnyelvi)
 • nyoszolyóasszony

dauer

főnév
 • hajhullám, tartós hullám, tartós (tájnyelvi)

ráolvasás

főnév
 • igézet, varázslat, ráéneklés (régies), ráimádkozás (régies)

parasztember, parasz

főnév
 • paraszt, földműves, földművelő, szántóvető (régies), gazda, parasztgazda, gazdálkodó, farmer, csoszák (tájnyelvi)

metafizika

főnév
 • ontológia (idegen)

megütközés

főnév
 • összecsapás, összeütközés, szembekelés (régies)
 • megbotránkozás, csodálkozás, elképedés, meghökkenés, fennakadás

motyó

főnév
 • (bizalmas): holmi, batyu, csomag, málha, teher (régies), poggyász, pakk (régies), cucc (bizalmas), cucolék (régies), cókmók, betyárbútor (régies), hóbelevanc (bizalmas), celecula (tájnyelvi), bugyor (tájnyelvi), béngyele (tájnyelvi), szekszemonta (tájnyelvi)

pamflet

főnév
 • gúnyirat
 • csasztuska (régies)

mindenképpen

határozószó
 • mindenképpen, mindenhogyan, minden módon, akármiképp
 • okvetlenül, feltétlenül, mindenáron, hatra-vakra, nyakra-főre

meder

főnév
 • vízágy, árok, bevágás, kanális, vályú, vágat
 • folyóágy, folyómeder

munkaterület

főnév
 • munkakör, tevékenységi kör
 • szektor (szaknyelvi), tárca (szaknyelvi), asztal (bizalmas)

paradoxon

főnév
 • önellentmondás, képtelenség, helytelenség, lehetetlenség
 • furcsaság, fonákság, szokatlanság