őrségváltás szinonimái

főnév
 • (választékos): személycsere
 • kormányváltás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alapfal

főnév
 • alapzat, talapzat, fundamentum, alaptest, alappillér, fenékfal (régies), kőágyazat (régies)

megmakacsol

ige
 • (megmakacsolja magát): akadékoskodik, makacskodik, csökönyösködik, dacoskodik, megköti magát, megnyakasodik (választékos), megbaklik (tájnyelvi), megebelli magát (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a őrségváltás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

országhatár

főnév
 • határ, államhatár, gránic (régies), gyepű (régies)
 • sorompó

nagydolog

főnév
 • székelés, széklet, szükséglet, ürülék, fécesz (szaknyelvi), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), szar (durva), trutyi (szleng), trutymó (szleng)

mulandó

melléknév
 • múló, múlékony, átmeneti, véges, tiszavirág-életű, kérészéletű, efemer (idegen), pusztuló, pillanatnyi, rövid, ideiglenes, tünékeny, röpke, futó, tovasuhanó (választékos)
 • halandó, veszendő

megszimatol

ige
 • megszaglász, beleszagol, megbűzöl (régies)
 • kiszimatol, megsejt, megorront, megszagol, tudomást szerez, megneszel, neszét veszi, gyanít, megérez

önként

határozószó
 • önként és dalolva, önszántából, kéretlen, spontán, jószántából, magától, magánszorgalomból, szabadon, benevole (idegen)

pártszervezet

főnév
 • alapszervezet, alapszerv

marionett

főnév
 • marionettbáb, báb, bábu

magas, magos

melléknév
 • toronymagas, óriási, nyurga, nyúlánk, égimeszelő, atlétatermetű, hosszú, colos (bizalmas), langaléta, hórihorgas, nyakigláb, létra, sudár, jegenye (szleng), szép szál, szálas (régies), száltermetű (régies), szálfa termetű (választékos), termetes, áklítom (tájnyelvi), mécsbél (tájnyelvi), tetszetes (tájnyelvi), lombrágó (szleng), zsiráfgondozó (szleng), villámhárító (szleng), toronypucoló (szleng) Sz: kinőtt az Isten markából; ülve nyalja a holdat; sokat állt az esőn; megnőtt, mint a csalán; akkora, mint a dióverő pózna; hosszú, mint a harangláb; fejével veri a mestergerendát
 • nagyfokú, nagymértékű, kimagasló
 • magasztos, emelkedett, fenséges, magasságos (régies), fölséges (régies), szárnyaló, fennkölt, magasröptű, magasrendű
 • érthetetlen, felfoghatatlan, kínai (szleng)

képző I.

melléknév
 • kialakító, formáló

megbízott II.

főnév
 • követ, kiküldött, delegált, delegátus (idegen), komisszáros (tájnyelvi), biztos, bizalmi, képviselő, küldött, komisszárius (idegen), ablegátus (idegen), ügygondnok (régies)
 • (régies): párbajsegéd

pelerin

főnév
 • körgallér
 • köpeny, köpönyeg, malaclopó (tréfás)

próbareggeli

főnév
 • próbakása

elvágódik

ige
 • elesik, végigvágódik, elterül, elbukik, elvetődik, hanyatt esik, hanyatt vágódik, hasra vágódik, elhasal, elnyal (szleng), elzúg (bizalmas)
 • (vizsgán): megbukik, elzúg (bizalmas)

szemközt

határozószó
 • szemben, átellen, átellenben, vizaví (idegen), szemtől szemben
 • szembe, homlokegyenest

sáros

melléknév
 • pocsolyás, pocsogós (tájnyelvi), dágványos (tájnyelvi), tocsogós, lucskos, cafatos (tájnyelvi), latyakos, kátyús (tájnyelvi)
 • síkos, csúszós, iszapos, nyázgás (tájnyelvi)
 • maszatos, piszkos, szennyes, mocskos, kanatos (tájnyelvi), lafancos (tájnyelvi)
 • (szleng): adós
 • hibás, felelős

örvend

ige
 • örül, vigad, örvendezik, jubilál (idegen), ujjong, örömet érez

organikus

melléknév
 • szerves
 • szervi, szomatikus, testi

pamflet

főnév
 • gúnyirat
 • csasztuska (régies)

rüh

főnév
 • viszketeg (régies), var (tájnyelvi), sennyedék (régies)
 • (régies): himlő

összeír

ige
 • egybeír
 • jegyzékbe foglal, számba vesz, felsorol, listáz, leltároz, lajstromoz, regisztrál, konskribál (régies), összegyűjt

napisajtó

főnév
 • napilap, hírlap, újság, lap

parasztember, parasz

főnév
 • paraszt, földműves, földművelő, szántóvető (régies), gazda, parasztgazda, gazdálkodó, farmer, csoszák (tájnyelvi)

sarjad

ige
 • sarjadzik, zsendül, sarjaz (régies), serked, serenget (régies), kikel, hajt, fakad, fakadik (tájnyelvi), bújik, kibúvik (régies), csírázik, zöldül, kel, kél
 • ered, származik, támad