mézesmázas, mézesmáz szinonimái

melléknév
 • mézédes, színméz, mézes (régies), hímes (tájnyelvi), édeskés, szirupos, behízelgő, negédes, hízelgő, émelyítő, émelygős, nyájas, csepegős, csöpögős, nyálas (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kisajátít

ige
 • köztulajdonba vesz
 • (egyházi vagyont): szekularizál (idegen), konfiskál (régies), monopolizál (idegen), nacionalizál (régies)
 • birtokba vesz, tulajdonává tesz, megszerez, szert tesz, lefoglal, elhódít, megkaparint, ráteszi a kezét, expropriál (szaknyelvi)
 • eltulajdonít, ellop, elcsen, elemel, elhappol (szleng), elcsakliz (bizalmas)
 • (tájnyelvi): átvesz

légikisasszony

főnév
 • utaskísérő, stewardess (idegen), stewie (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mézesmázas, mézesmáz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mélabú

főnév
 • mélaság, borongás, ború, felhő, borulat (régies), melankólia, búskomorság, szomorúság, bánat, bú, búbánat, lehangoltság, csüggedés, csüggedtség, depresszió

masszázs

főnév
 • masszírozás, gyúrás, dögönyözés, gyömöszölés

majom

főnév, melléknév
 • (pejoratív): majomparádé, divatmajom, piperkőc, divatbáb

lázadó

melléknév, főnév
 • felkelő, ellenálló, forradalmár, zendülő, háborgó, pártütő, rebellis (régies), kontrabontos (régies), pártos (régies), kuruc (régies), inszurgens (régies)

merénylő

főnév
 • támadó, gyilkos, elkövető, tettes

nagybetű

főnév
 • verzális (szaknyelvi), verzál (szaknyelvi), kapitális (szaknyelvi), nagy kezdőbetű

kórház

főnév
 • betegház (régies), hospitály (régies), ispotály (régies), kóroda (régies), lazarett (régies), kórlak (régies), gyógyintézet, gyógyház, klinika

kolorádóbogár

főnév
 • burgonyabogár, krumplibogár

hitoktatás

főnév
 • vallásoktatás, hithirdetés, katekézis (idegen)

körös-körül

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, minden oldalon, körben, karikában, kernyesten (tájnyelvi), körödes-körül (tájnyelvi)

narancsszörp

főnév
 • oranzsád (régies)
 • narancslé, dzsúz, narancsdzsúsz

nyújtózkodik

ige
 • ágaskodik, pipiskedik, kapaszkodik, nyakát kinyújtja, mereszkedik (tájnyelvi), huzalkodik (tájnyelvi), bernyászkodik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), begickél (tájnyelvi)
 • terpeszkedik, heverészik, elnyúlik (valahol)

dekrétum

főnév
 • kormányrendelet, határozat, rendelet, végzés, rendelés (tájnyelvi), dekréta (tájnyelvi), parancsolat (régies)
 • (régies): okirat, oklevél, kinevezés

rátarti

melléknév
 • öntelt, önhitt, magahitt (régies), elbizakodott, beképzelt, felfuvalkodott, hetyke, begyes (tájnyelvi), büszke, fölényes, peckes, kevély, dölyfös, gőgös, pökhendi, fennhéjázó, önérzetes, magabízó (választékos), rátartós (régies), kivagyi (tájnyelvi), gangos (tájnyelvi), kackiás (tájnyelvi), nyakavági (tájnyelvi), tollaskalapos (tájnyelvi)

parkíroz

ige
 • (régies): parkosít, kertesít
 • parkol, áll, állomásozik, vesztegel, várakozik

meztelenség

főnév
 • csupaszság, leplezetlenség, takaratlanság, naturizmus

megveszik

ige
 • megvész, megkergül, elmegy az esze, megdühödik (tájnyelvi), megbomlik (tájnyelvi), megveszekedik (tájnyelvi)

mulandó

melléknév
 • múló, múlékony, átmeneti, véges, tiszavirág-életű, kérészéletű, efemer (idegen), pusztuló, pillanatnyi, rövid, ideiglenes, tünékeny, röpke, futó, tovasuhanó (választékos)
 • halandó, veszendő

papi1

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori

minősíthetetlen

melléknév
 • alávaló, aljas, tűrhetetlen, felháborító, súlyos

megállapít

ige
 • felderít, kinyomoz, kipuhatol, kiderít, megtud, tisztáz, fölfed, meghatároz, kitapint
 • regisztrál, kijelent, konstatál, kinyilvánít, kimond, leszögez
 • megszab, kimér, kiró, kiszab, kivet, megítél, bemér, megbecsül, taksál, rögzít, fixál, terminál (idegen), limitál, megad, kitűz
 • (régies): megalapoz, biztosít

műbírálat

főnév
 • bírálat, kritika, színikritika
 • recenzió (szaknyelvi), ismertetés

parcella

főnév
 • telek, házhely, telekrész, földdarab