borvíz szinonimái

főnév
 • (tájnyelvi): ásványvíz, savanyúvíz, csevice (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ellenőriz

ige
 • kontrollál, felülvizsgál, felülbírál, egybevet, szondáz, szemügyre vesz, felügyel, felvigyáz, meóz, rovancsol (szaknyelvi), igazoltat, tesztel, kipróbál, cenzúráz (szaknyelvi)
 • átnéz, tanulmányoz, revideál, inspiciál (régies), utánanéz
 • lenyomoz, lekáderez, utánanéz, priorál (szaknyelvi)

kékszakáll

főnév
 • nőcsábász, szoknyavadász, szoknyapecér (bizalmas), szoknyabolond, donjuan, donjani (tréfás), fűzőgép (tréfás), csőbányász (tréfás)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a borvíz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bíráló I.

melléknév
 • ismertető, értékelő, kritizáló, kifogásoló, rosszalló, boncolgató, szőrszálhasogató

bábu

főnév
 • tekebáb, tekebábu, kuglibábu
 • báb, bábfigura
 • sakkbábu, sakkfigura, figura
 • (régies): baba, játékbaba, buba (tájnyelvi)

atlasz

főnév
 • térképgyűjtemény, térképkönyv (szaknyelvi), térképalbum
 • fejgyám (szaknyelvi)

alantas I.

melléknév
 • aljas, közönséges, hitvány, alávaló, pórias, alpári, vulgáris, útszéli, goromba, bárdolatlan, faragatlan, durva, nemtelen (régies)
 • (régies): alsóbbrendű, alacsony rangú, plebejus, népi

boleró

főnév
 • (női) kabátka

cukrászsütemény

főnév
 • sütemény, édesség, édes sütemény, cukrászáru, édes tészta, torta, süti (bizalmas), minyon, hiblihubli (tájnyelvi)

kiterjed

ige
 • megnagyobbodik, kitágul, kiteljesedik, növekedik, mélyül, gyarapszik, expandál (szaknyelvi)
 • elterjed, szétterjed, kiszélesedik, kibontakozik, kifejlődik, kifejtekezik (régies), fejledez (régies)
 • magában foglal, tartalmaz, felölel, vonatkozik (valamire), áll (valamiből)
 • elnyúlik, elér (terület), kiterjeszkedik, elterül, elhelyezkedik, húzódik, átnyúlik

csatornázás

főnév
 • csatornaépítés, kanalizáció (szaknyelvi), kanalizálás (szaknyelvi), vízelvezetés, szennyvízelvezetés, alagcsövezés (szaknyelvi)

dekrétum

főnév
 • kormányrendelet, határozat, rendelet, végzés, rendelés (tájnyelvi), dekréta (tájnyelvi), parancsolat (régies)
 • (régies): okirat, oklevél, kinevezés

érthetetlen

melléknév
 • felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, megfejthetetlen, megfoghatatlan, rejtélyes, rejtelmes, áttekinthetetlen, talányos, enigmatikus (idegen), ködös, homályos, zavaros, zagyva, kusza, obskúrus (idegen), értelmetlen, összefüggéstelen, összevissza, magas (valakinek) (bizalmas) Sz: világos, mint a vakablak

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)

borzong

ige
 • reszket, remeg, vacog, didereg, cidrizik (bizalmas), citerázik (bizalmas) Sz: rázza a hideg; a hideg leli; vacog a foga; futkos a hideg a hátán; lúdbőrzik a háta
 • irtózik, iszonyodik, viszolyog

biccent

ige
 • bólint, köszön, fejével int, jelt ad
 • (tájnyelvi): sántít, biceg, húzza a lábát

célkitűzés

főnév
 • cél, szándék, terv, irányvonal, vezérelv, elhatározás, előirányzat, törekvés, elgondolás, intenció (idegen), program, kívánság

élez

ige
 • élesít, fen, köszörül
 • szít, éleszt, gerjeszt, fokoz

bringa

főnév
 • (bizalmas): kerékpár, bicikli, bicaj (bizalmas), canga (szleng), keró (bizalmas), vasparipa (tájnyelvi), drótszamár (tájnyelvi), tandem, kenyérgőzös (tréfás), velocipéd (régies)

bánásmód

főnév
 • viselkedésmód, elbánás, eljárás, kezelés

címke

főnév
 • cédula, jegy, árujegy, szelvény, felirat, védjegy, márka, jelzés, bélyeg, embléma, gyári jel, vignetta, etikett (régies), bárca, devise (régies)

elhaló

melléknév
 • gyengülő, elhalkuló, halk