majom szinonimái

főnév, melléknév
 • (pejoratív): majomparádé, divatmajom, piperkőc, divatbáb

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csillagvizsgáló

főnév
 • obszervatórium (szaknyelvi), csillagda (régies)

munkaterület

főnév
 • munkakör, tevékenységi kör
 • szektor (szaknyelvi), tárca (szaknyelvi), asztal (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a majom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)

közlekedik

ige
 • jár, megy, gyalogol, halad
 • (szaknyelvi): folyik, áramlik
 • (régies): összeköttetésben van, érintkezik

körüli

melléknév
 • környéki, táji
 • körülbelüli

kipellengérez

ige
 • megszégyenít, megbélyegez, kigúnyol, kicsúfol, kinevet, nevetségessé tesz
 • ostoroz, bírál, kifiguráz, leszól, kifogásol, rosszall, lehord (bizalmas), elítél, helytelenít
 • (régies): kirudal (régies), kivesszőz, kikorbácsol
 • pellengérhez köt, szégyenpadra állít

lumbágó

főnév
 • izomzsába, hexensussz (bizalmas)

meggörbül

ige
 • begörbül, elgörbül, behajlik, meghajlik, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), gornyad (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, meghajol, deformálódik

vasárnap

főnév
 • úrnapja (régies)
 • ünnepnap, pihenőnap

kedvezőtlen

melléknév
 • kellemetlen, előnytelen, hátrányos, mostoha, szerencsétlen, alkalmatlan, inopportúnus (idegen)
 • boznyákos (időjárás) (tájnyelvi)
 • rosszalló, elítélő, baljóslatú

kapufa

főnév
 • kapufélfa, kapubálvány, kapuszobor, kapuláb
 • léc (szaknyelvi)

girland

főnév
 • virágfüzér, koszorú
 • füzérdísz

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

megjelenik

ige
 • előkerül, felbukkan, belép, előbukkan, beállít, ott terem (valahol), feltűnik, betoppan, előtűnik (választékos), mutatkozik (választékos), megvillanik (régies), előjő (régies), elővetődik (régies), föltetszik (régies), felmutat (tájnyelvi), beesik (bizalmas), bezuhan (bizalmas), kompareál (idegen)
 • szembetűnik, látszik, mutatkozik, jelentkezik, előtűnik, keletkezik, fellép, kiütközik, kiüt, visszatükröződik, felmerül, felvetődik, megtetszik (régies), megmutatózik (tájnyelvi)
 • kijön (bizalmas), napvilágot lát, nyomtatásba kerül, sajtóba kerül, elhagyja a sajtót, kiadják

mélabú

főnév
 • mélaság, borongás, ború, felhő, borulat (régies), melankólia, búskomorság, szomorúság, bánat, bú, búbánat, lehangoltság, csüggedés, csüggedtség, depresszió

bíráló I.

melléknév
 • ismertető, értékelő, kritizáló, kifogásoló, rosszalló, boncolgató, szőrszálhasogató

összegyűr

ige
 • ráncol, összeráncol, eldörzsöl (tájnyelvi), rücsköl (tájnyelvi)

népszerűtlen

melléknév
 • elvetett, ellenszenves, visszataszító, kéretlen, elfogadhatatlan, elutasított

május

főnév
 • pünkösd hava (régies), Kettősök hava (régies), tavaszutó (régies)

letör

ige
 • (virágot): leszakít, leszakaszt, leszakajt (tájnyelvi), letép
 • (lázadást): elfojt, megdönt, elnyom, megfékez, szétver, eltipor, vérbe fojt, széjjelzúz, tönkrezúz
 • megszüntet, véget vet, felszámol,
 • elcsüggeszt, elszomorít, elbúsít, lesújt, lehangol, megrendít, porba sújt, letaglóz, megsemmisít, lever, megráz, földhöz vág, deprimál, indiszponál (idegen), elkedvetlenít, elszontyolít, porig sújt, kedvét szegi (valakinek), kedvét veszi (valakinek), lehervaszt (szleng), lelomboz (szleng), lepadlóz (szleng)
 • (árat): mérsékel, csökkent

megborotvál

ige
 • (tájnyelvi): megkopaszt, megkárosít, megvág (szleng)

nekifut

ige
 • (bizalmas): nekilendül, lendületet vesz, belelendül, nekilódul
 • nekiütközik, nekiszalad, nekimegy, nekirohan, nekihajt, beleszalad

markos I.

melléknév
 • izmos, edzett, kisportolt, erős, erőteljes, robusztus, tagbaszakadt, kemény, keménykötésű, derék, jól megtermett, vállas, deltás (bizalmas), muszklis (bizalmas), stramm (bizalmas)

kristályosodik

ige
 • jegecesedik, jeged (régies), jegecül (régies)
 • (gondolat): formálódik, kialakul, alakot ölt

megérint

ige
 • illet (választékos), hozzányúl, hozzáér, megtapint, megbök, súrol, megtapogat, megtapaszt (tájnyelvi), megpedz (tájnyelvi)
 • hat (valakire), meghat, megindít
 • megihlet
 • említ, megemlít, felemleget, szóba hoz

népfelkelő

főnév
 • lázadó, rebellis (régies)
 • forradalmár