megállapodott szinonimái

melléknév
 • konszolidált, rendezett, állandó, szilárd
 • józan, komoly, kialakult, megkomolyodott, kiforrott, érett, megfontolt, higgadt, kiegyensúlyozott, nyugodt, lehiggadt, megnyugodott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áthúz

ige
 • átvonszol, átvontat
 • átfűz, átdug, átbújtat
 • kihúz, kitöröl, töröl, kiikszel, érvénytelenít, hatálytalanít, deleál, sztorníroz (szaknyelvi), annullál (szaknyelvi)
 • keresztülhúz, meghiúsít, megakadályoz
 • átvonul

asszisztens

főnév
 • segítő, közreműködő, helyettes, kisegítő
 • munkatárs, tanársegéd
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megállapodott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

maholnap

határozószó
 • nemsokára, előbb-utóbb, csakhamar, hamarosan, rövidesen, a közeljövőben, közelesen (tájnyelvi), kisvártatva (választékos)

labilis

melléknév
 • dülöngélő, tántorgó, imbolygó
 • ingatag, bizonytalan, bizonytalankodó, határozatlan, döntésképtelen, tétova, tétovázó, téveteg, vacilláló, hezitáló, habozó
 • szeszélyes, változékony, kiszámíthatatlan, hullámzó
 • kétes, megtámadható

kritikus I.

melléknév
 • bíráló, vizsgálódó, boncolgató, gáncsoskodó, szőrszálhasogató, hiperkritikus (pejoratív)
 • vitás, vitatott, válságos
 • döntő, súlyos, meghatározó

kiveséz

ige
 • ízekre szed, megbírál, kritizál, elemez, analizál, kizsigerel

második

számnév
 • másod (régies)

megnyúlik

ige
 • megnő, kitágul, megnyúlad (tájnyelvi), megnövekszik, megnövekedik, kiterjed
 • folytatódik, meghosszabbodik, kiegészül
 • (tájnyelvi): meghal, kinyúlik

vérség

főnév
 • vérrokonság, rokonság, atyafiság (régies), nemzetség
 • származás

késés

főnév
 • késedelem, elmaradás, hátramaradás, lemaradás, késedelmeskedés, fennakadás, késlekedés, feltartóztatottság, mulasztás, időzés, időmúlatás
 • eltolódás, halasztás, időveszteség, hátrány

képcső

főnév
 • kineszkóp (idegen)

gyaur

melléknév, főnév
 • keresztény, hitetlen, ebhitű

kidolgozás

főnév
 • megmunkálás, véghezvitel, alakítás, formálás, kiformálás, kivitelezés, szerkesztés, tervrajz, előkészítés
 • kiállítás, alak, forma, kivitel

megsúg

ige
 • megmond, elmond, közöl, tudat, megsusog (tájnyelvi)

mettől

határozószó
 • mióta, mikortól

bortermelés

főnév
 • szőlőtermelés, szőlőművelés, szőlészet

papi2

főnév
 • apa, papa, apu, apus, apuka
 • nagyapa, nagypapa, nagypapi (bizalmas), nagyapus (bizalmas)(bizalmas)

nyomdok

főnév
 • (régies): nyom, lábnyom, nyomjelzés, útvonal, csapás, csapa (tájnyelvi), kerékvágás, nyomvonal
 • emlék, maradvány, jel
 • (választékos): útmutatás, példamutatás, példa, tanítás

megátkoz

ige
 • elátkoz, átokkal sújt, átkot szór (valakire)
 • elítél, megbélyegez

magasságos

melléknév
 • (régies): fenséges, felséges, főmagasságú (régies)
 • (tájnyelvi): mennybeli, mennybéli

megingathatatlan

melléknév
 • elszánt, kemény, kitartó, szilárd, eltökélt, céltudatos, hajlíthatatlan, határozott, következetes, rendíthetetlen (választékos), tántoríthatatlan, sziklaszilárd, rendületlen, kőkemény, acélos, állhatatos, hajthatatlan
 • megdönthetetlen, megváltoztathatatlan, megmásíthatatlan
 • feltett (szándék)

nyavalygás

főnév
 • betegeskedés, gyöngélkedés
 • (bizalmas): siránkozás, panaszkodás, nyávogás, nyafogás, szenvelgés

megegyezés

főnév
 • megállapodás, alku, egyetértés, kiegyezés, konszenzus (szaknyelvi)
 • szerződés, egyezség, konvenció (szaknyelvi), kompromisszum, paktum (régies)
 • együttműködés
 • harmónia, béke
 • egybeesés, egybevágóság, összeesés
 • megfelelés, hasonlóság, analógia

langyos

melléknév
 • langymeleg, langy (tájnyelvi), lágymeleg (régies, választékos), enyhes (tájnyelvi), meleges (tájnyelvi), félmeleg (régies)
 • lagymatag, enyhe, lágy, lanyha, lajha (tájnyelvi), lanyhó (tájnyelvi), lanyhos (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, biszexuális (idegen), meleg, buzi (durva)

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás

nyolc

számnév
 • (bizalmas): mindegy, egykutya