langyos szinonimái

melléknév
 • langymeleg, langy (tájnyelvi), lágymeleg (régies, választékos), enyhes (tájnyelvi), meleges (tájnyelvi), félmeleg (régies)
 • lagymatag, enyhe, lágy, lanyha, lajha (tájnyelvi), lanyhó (tájnyelvi), lanyhos (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, biszexuális (idegen), meleg, buzi (durva)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alapfal

főnév
 • alapzat, talapzat, fundamentum, alaptest, alappillér, fenékfal (régies), kőágyazat (régies)

veranda

főnév
 • terasz, tornác, előtér, szaletli (bizalmas), folyosó (tájnyelvi), ámbitus (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a langyos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kréta

főnév
 • íróföld (régies), rőtli (régies), dörösz (tájnyelvi), fehérke (szleng)
 • pasztellkréta, pasztell

kispolgár

főnév
 • nyárspolgár, filiszter (idegen)

kimondott

melléknév
 • határozott, igazi, valóságos, valódi, nyilvánvaló, kifejezett, szembetűnő, szembeszökő, észrevehető, kivehető, megfigyelhető, szemmel látható, kétségtelen, félreérthetetlen, jellegzetes, kihangsúlyozott, erős
 • szóbeli, beszélt, íratlan

kecske

főnév
 • kéjenc, roué (idegen), élvhajhász, kéjhajhász (régies)

külvárosi

melléknév
 • elővárosi, peremvárosi, szuburbán (idegen), periferikus (idegen)

letagadhatatlan

melléknév
 • kétségtelen, kétségbevonhatatlan, vitathatatlan, nyilvánvaló, kézenfekvő, magától értetődő, szemmel látható, látni való, cáfolhatatlan, napnál világosabb, evidens

tulajdonít

ige
 • származtat
 • okol, fölró, betud, számlájára ír

intim

melléknév
 • bizalmas, magán, személyes, belső, saját, privát, egyéni, individuális
 • meghitt, bensőséges, családias, meleg, közvetlen, szívélyes, baráti, otthonos, fesztelen, derűs, hangulatos, idilli

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

fényképez

ige
 • fotózik (bizalmas), fotografáL, fotográfiáz (régies), fotografíroz (tájnyelvi), fotográfoz (tájnyelvi)

izzadság

főnév
 • verejték, veríték, sudor (szaknyelvi), lucsok (bizalmas), lacsak (tájnyelvi), loncs (tájnyelvi), izzadmány (régies), transzspiráció (szaknyelvi)
 • tajték, hab (állaté)
 • pára, kicsapódás, lecsapódás

liget

főnév
 • erdőcske, ligeterdő, facsoport, fiatalos (szaknyelvi), pagony, cserjés, csalit, csalitos, berek, lugas, surján (tájnyelvi), haraszt (tájnyelvi), geszt (régies), eresztvény (régies)
 • park
 • (régies): erdő

megalázó

melléknév
 • lealázó, embertelen, dehonesztáló (idegen), lealacsonyító, megszégyenítő, becstelen, szégyenletes, degradáló (idegen)

bamba

melléknév
 • ostoba, bárgyú, buta, együgyű, mamlasz, mafla, bumfordi, mulya, oktondi, élhetetlen, fajankó, tökfilkó, bugyuta, gügye (bizalmas), lüke (bizalmas), méla, nehézfejű, málé, málészájú, balga, szájtáti, szátyók (tájnyelvi), bámész (tájnyelvi), álmatag, táté (tájnyelvi), muszujka (tájnyelvi), bambószkodó (régies)
 • (arc, tekintet): kifejezéstelen, üres, tompa

nyárutó

főnév
 • augusztus, Kisasszony hava (régies), Szűz hava (régies), nyolcadhó

mérsékelt

melléknév
 • enyhe, lanyha, gyenge
 • mértékletes, moderált, mértéktartó, visszafogott, józan, megfontolt, jámbor
 • (ár): engedményes, leszállított, méltányos, csökkentett
 • méltányos, szerény, tűrhető, elviselhető, szolíd, csekély

lányos

melléknév
 • nőies
 • pipogya, mulya, puhány, feminin, anyámasszony katonája
 • szűzies, szégyenlős, szemérmes
 • effeminált (idegen)

köztársaság

főnév
 • respublika (régies)

leledzik

ige
 • van, létezik
 • található
 • rejlik, rejtezik, rejtőzik

mennél

határozószó
 • minél, mentől, mentül (régies)

lebilincselő

melléknév
 • érdekfeszítő, elragadó, elbűvölő, ellenállhatatlan, varázslatos, megragadó, megkapó, lenyűgöző, érdekes, impozáns

kiterjeszkedik

ige
 • kiterjed (terület), elnyúlik, átnyúlik, elhelyezkedik, elterül, húzódik
 • (hatás): szétterjed, szétárad, elterjed, kiszélesedik, kibontakozik

lép3

főnév
 • sonkoly

merít

ige
 • mer, szed, kanalaz
 • kiemel, kivesz, felhúz
 • márt, áztat
 • alábuktat, megmerít, elsüllyeszt
 • (választékos): döf, szúr, bök, márt (választékos)
 • (valahonnan): átvesz, kap