turné szinonimái

főnév
 • körút, körutazás, vendégszereplés, vendégjáték, hangversenykörút

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

olvasott

melléknév
 • művelt, kulturált, tanult, tudós, képzett, tájékozott

arányszám

főnév
 • viszonyszám, mértékszám, tényező, mutatószám, jelzőszám, indexszám, modulus (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a turné szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tönkretesz

ige
 • romlásba dönt, tönkresilányít, elnyomorít, romba dönt, felőröl, felmorzsol (választékos), kettétör (választékos), kinyír (szleng), megfojt, sírba visz, elpusztít, nyakát szegi
 • elront, megrongál, elkoptat, elnyű (választékos), összeront, összetör, lestrapál (bizalmas), hazavág, elfuserál
 • (tervet): halomra dönt, aláás, aláaknáz
 • elszegényít, csődbe juttat
 • (hangulatot, helyzetet): agyoncsap, agyonvág, megmérgez, szétzülleszt, feldúl, szétzilál

tangó

főnév
 • (szleng): ócskapiac, bolhapiac, zsibvásár

szűr2

főnév
 • ujjas (tájnyelvi), guba, suba, subica (régies), ködmön, dolmány, kankó (tájnyelvi)

szektariánus

főnév
 • szektás (régies), szektárius (idegen)
 • vakbuzgó, dogmatikus, elhajló, elvakult, rajongó (régies)

trópus1

főnév
 • forró égöv

üzletember

főnév
 • kereskedő, kalmár, üzér (régies)
 • vállalkozó, businessman (idegen)
 • bankár

selyempapír

főnév
 • csomagolópapír
 • fluszpapír (régies)

sajnálatos

melléknév
 • elszomorító, lehangoló, lesújtó, csüggesztő, hervasztó (szleng), keserves, siralmas, szánalmas
 • baljós, végzetes
 • sajnos, fájdalom (választékos)

nyilvános

melléknév
 • közismert, köztudomású, ismert, ismeretes, tudvalevő, tudott, publikus, leplezetlen, nyilvánvaló, világos, nyílt

sokszorosít

ige
 • másol, másolatot készít, lehúz (bizalmas)
 • rotáz (választékos), stencilez, fénymásol, xeroxoz

valamennyire

határozószó
 • annyira-amennyire, félig-meddig, félig, kissé, valamicskét, valamelyest, némileg, némiképp, egy kissé, egy kicsit

veszekedik, veszeksz

ige
 • perlekedik, pöröl, szóváltásba keveredik, összeszólalkozik, ordítozik, kiabál, viszálykodik, nyelvel, kárál, civódik, zsémbel, felesel, összezördül, zsörtölődik, torzsalkodik, háborúskodik, civakodik, marakodik, összekap, hajba kap, balhézik (szleng), cirkuszol (szleng), arénázik (szleng), zrízik (szleng), berzenkedik (tájnyelvi), debukál (tájnyelvi), huzakodik, ruházkodik (tájnyelvi), pattog (tájnyelvi) Sz: nagy patáliát csap
 • (tájnyelvi): kívánkozik, bomlik (valaki után)
 • szid, korhol, sérteget

katonaság

főnév
 • hadsereg, sereg (bizalmas), had, hadnép (régies), haderő, hadirend (régies), honvédség, harchatalom (régies)
 • legénység
 • katonaélet, katonáskodás
 • katonai szolgálat

tus4

főnév
 • (szaknyelvi): (sportban) találat, pont

tölcsér

főnév
 • léhó (tájnyelvi), léjó (tájnyelvi), töltike (tájnyelvi)
 • hangtölcsér

utoljára

határozószó
 • utolsóként, utolsónak, utolszor, utolsósorban
 • utolsó ízben
 • végül, végre, végezetül, ultimó
 • elvégre, utóvégre, végtére, végre is, végül is

ugar

főnév
 • parlag, parlagföld
 • kihasználatlan föld
 • pusztaság

tára

főnév
 • (szaknyelvi): göngyölegsúly, burkolatsúly

ülepít

ige
 • tisztít, kiválaszt, szedimentál (idegen)