kenyérhéj szinonimái

főnév
 • kenyérhaj

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtanul

ige
 • elsajátít, memorizál, bemagol, bevág (bizalmas), besulykol, begyakorol, beszuflál (tájnyelvi), beemléz (régies), betanul, beszed (szleng), átvesz
 • fölvesz, megszokik
 • felfog, megért, rájön

zúzódás

főnév
 • sérülés, contusio (szaknyelvi)
 • roncsolás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kenyérhéj szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kapcsolatos

melléknév
 • kapcsolódó, összefüggő, fűződő, együtt járó, illető

ifjúság

főnév
 • fiatalság, fiatalkor, ifjúkor, serdülőkor, kamaszkor, gyerekkor, gyermekkor
 • fiatalok, ifjak

hullámvonal

főnév
 • kígyóvonal, szinuszgörbe (szaknyelvi)

harmincad

főnév
 • harmincadó (régies), trigesima (régies)

kecskerágó

főnév
 • kecskerágító, papsapka

kígyóvonal

főnév
 • hullámvonal, szerpentin (idegen)
 • meander (idegen)

szembefordul

ige
 • szembeszáll, szembehelyezkedik, ellene fordul, ellenszegül, szembeszegül

gondolkodik, gondolk

ige
 • elmélkedik, bölcselkedik, töpreng, töprenkedik, tűnődik, kontemplál (régies), elmél (régies), fejében forgat, eszében forgat, használja a fejét, jár az esze, töri a fejét, hányja-veti elméjét (régies), eszénkedik (tájnyelvi), fantizál (tájnyelvi), filózik (szleng), gógyizik (szleng), meditál, gondol, rágódik, tervez, számítgat, mérlegel, latolgat, spekulál, morfondíroz, tanakodik, tépelődik, foglalkozik, mereng, mélázik, gondolatokba merül
 • vélekedik, gondol

gázfejlesztő

főnév
 • gázgenerátor

elkérezkedik, elkére

ige
 • elkéredzik (tájnyelvi), engedélyt kér, elkérődzik (tájnyelvi)

gyártmány

főnév
 • termék, cikk, áru, portéka, készítmény, produktum, csinálmány

kilép

ige
 • előrelép, előlép
 • kiválik, elkülönül, különválik, elszakad, előáll (régies)
 • kiszáll, kiugrik, abbahagy, felhagy (valamivel), otthagy, elmegy, felmond, kiválik, visszatáncol
 • leveti a csuhát, kiugrik (papi rendből) (bizalmas)
 • elindul, nekiindul
 • siet, gyorsan halad, lépéseit meggyorsítja
 • (kilép a medréből): kiárad, elönt, kiönt, eláraszt, elnyel, elborít, elmerít, túlfolyik

kohó

főnév
 • kemence, ércolvasztó, olvasztókemence, nagyolvasztó, huta (szaknyelvi), vinnye (régies)

megbecsül

ige
 • becsben tart, értékel, méltányol, honorál, tiszteletben tart, nagyra becsül, tisztel, venerál (régies), respektál, megemberel (tájnyelvi), tisztel-becsül, kalapot emel (valaki előtt)
 • elismer, megjutalmaz, kitüntet
 • felbecsül, kikalkulál (tájnyelvi), taksál
 • (megbecsüli magát): megembereli magát, jól viselkedik

lebonyolódik

ige
 • lezajlik, végbemegy
 • végződik, befejeződik, lefut (bizalmas)

kényszerít

ige
 • erőltet, rászorít, kötelez (valamire), rávesz, kierőszakol, rátukmál, presszionál (idegen), kénytet (régies), kénytelenít, kárhoztat, kényszerget (tájnyelvi), muszájít (tájnyelvi), oktrojál (idegen), pászogat (tájnyelvi), szorongat, rábír, nyektet (tájnyelvi), késztet, rávisz, sarokba szorít, terrorizál Sz: megkívánja tőle, mint az úrdolgát

kandúr

főnév
 • bakmacska (régies), kan macska (régies), kacor (tájnyelvi)
 • (bizalmas): nőcsábász, nőbolond, szoknyavadász, kujon (bizalmas), kéjenc, donjuan (idegen)

kialvatlan

melléknév
 • elcsigázott, kimerült, fáradt, nyúzott, beesett szemű, karikás szemű

lapszemle

főnév
 • sajtószemle, tallózó

keresztcsont

főnév
 • kereszttájék, sacrum (idegen)

illat

főnév
 • szag, aroma, buké (szaknyelvi), kigőzölgés, kipárolgás(tájnyelvi)
 • (bizalmas): illatszer, parfüm

kielégítő

melléknév
 • megfelelő, megnyugtató, elegendő, elégséges, kellő, szufficiens (idegen), meglehetős (tájnyelvi), találó, pontos, szabatos
 • elviselhető, elfogadható, oké (szleng)

leány

főnév
 • leányzó, lány, hajadon, szűz
 • kiasszony