meginog szinonimái

ige
 • megmozdul, elmozdul, megremeg, meging (régies), megbillen
 • megtántorodik
 • tétovázik, habozik, bizonytalankodik, megrendül, eltántorodik (választékos), hezitál, megtorpan, kétségek fogják el (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bojler

főnév
 • forróvíz-tároló, melegvíz-tároló, vízmelegítő, autogejzír (régies)
 • gázbojler, villanybojler

paplan

főnév
 • takaró, dunyha, dunna (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a meginog szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megbokrosodik

ige
 • megvadul, megtündéresedik (tájnyelvi)
 • megijed, megriad, megugrik, kitör, megmakacsolja magát, megneszül (tájnyelvi)

légyott

főnév
 • találka, randevú, találkozó, pásztoróra (régies)
 • együttlét

látszólag

határozószó
 • látszatra, színleg, névleg, mintegy, kvázi (bizalmas), látra (tájnyelvi)
 • külsőleg

korrigál

ige
 • javít, kijavít, megjavít, helyesbít, kiigazít, helyreigazít, helyrehoz, helyreállít, jóvátesz, orvosol, revideál, módosít, változtat

megfordít

ige
 • irányt vált, fölcserél, reverzál (idegen), átfordít, invertál (idegen), elfordít, felborít, felfordít
 • kifordít, visszájára fordít

méh1

főnév
 • méhecske, méhe (régies), méhike (választékos)

visszafelé

határozószó
 • visszajövet
 • fordítva, fonákul
 • hátra, hátrafelé
 • távolítva
 • (bizalmas): ellenkezőleg

kígyóvonal

főnév
 • hullámvonal, szerpentin (idegen)
 • meander (idegen)

kibomlik

ige
 • meglazul, felbomlik, kibogozódik, kioldódik, szétbomlik, szétnyílik, széjjelnyílik, szétesik, kifűződik, kigubancolódik, felfeslik, kifeslik, eloldózik (tájnyelvi), megoldul (tájnyelvi)
 • szétterül, kiterjed
 • kibontakozik, kifakad, kinyílik, kipattan, fejlik (régies), kihajt, feslik, feslődik

hajós I.

melléknév
 • hajózási, tengerészeti, tengerjáró

kioldódik

ige
 • kibomlik, kibogozódik, kigombolódik, kikapcsolódik, szétkapcsolódik, kicsomózódik, kifűződik, kinyílik, szétnyílik, meglazul, enged, kisuvad (tájnyelvi), megódzik (tájnyelvi), kiódzódik (tájnyelvi)
 • kiázik, kiválik, kicsapódik, kilökődik

menetirány

főnév
 • útirány, irány
 • (szaknyelvi): útvonal, marsruta (régies)

mögött

névutó
 • megett (régies), után

céhbeli

melléknév, főnév
 • szakmabeli, hivatásos, mesterember, céhtag (régies)
 • (tájnyelvi): szajha, ringyó, cafka, utcalány, utcanő, prostituált, kurva (durva)

perem

főnév
 • karima, párkány, szegély, szegélyzet, pártázat, szél, káva, kerület(valaminek)
 • határ, mezsgye
 • periféria

oppozíció

főnév
 • ellentét, szembenállás, szembehelyezkedés, ellenállás
 • ellenzék, ellenpárt

megiszik

ige
 • kiiszik, felhajt, lecsúsztat a torkán, kihörpint, elfogyaszt, elkortyol, leönt (bizalmas), lehúz (bizalmas), bedob (bizalmas), bekap (bizalmas), benyakal (bizalmas), elnyel (bizalmas), bevedel, becselekszik (tájnyelvi), belök (tájnyelvi), belöttyint, bezökönt (tájnyelvi), betölt (tájnyelvi), betürköl (tájnyelvi)

megátkoz

ige
 • elátkoz, átokkal sújt, átkot szór (valakire)
 • elítél, megbélyegez

megszenved

ige
 • megbűnhődik, meglakol, megfizet, bán, megadózik (tájnyelvi)
 • (régies): elvisel, eltűr, elszenved

olaj

főnév
 • étolaj
 • kőolaj, ásványolaj
 • kenet, tömjén, balzsam, ír (régies)
 • olajfesték
 • olajfestmény

meglop

ige
 • megkárosít, kizsebel (bizalmas), kirabol, megzilál (tájnyelvi), megvág (szleng), levág (szleng), megkopaszt (bizalmas) Sz: megfeji az erszényét

lélegzés

főnév
 • légzés, lélegzetvétel, respiráció (szaknyelvi), lehelés (régies)
 • pihegés, szuszogás, szusz, szusszanás

megtöm

ige
 • telegyömöszöl, megtömköd, teletömköd, telenyomkod, teleduggat, teledugdos, megtölt, telerak, meggyöm (tájnyelvi), eltölt, megduggat (tájnyelvi)
 • telezsúfol, megpakol
 • megetet, jóllakat
 • (szleng): közösül, megdug (szleng)

ón

főnév
 • cin, stannum (régies)
 • irón