1 szinonimái

ige
 • növekedik, növöget, nőttön-nő, fejlődik, magasodik, nyúlik, nagyobbodik, cseperedik
 • szaporodik, sokasodik
 • gyarapodik, dalmahodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, emelkedik, dagad, duzzad, elharapódzik, tágul, bővül, terjed, árad Sz: nő, mint a bolondgomba; úgy nő, mintha húznák
 • (bajusz): pelyhedzik
 • serken, zsendül, terem, szálasodik, tenyészik, burjánzik, hajt
 • keletkezik, fejlődik

2 szinonimái

főnév
 • nőszemély, fehérnép, vászoncseléd, fehércseléd, hölgy, úrhölgy, dáma, asszonyember, hölgyemény (pejoratív), némber (pejoratív), csaj (szleng), nőci (bizalmas), tyúk (szleng), pipi (szleng), liba (szleng), bige (szleng), zsena (szleng), spiné (szleng), bula (szleng), nőstény (durva), tehén (durva), dóg (durva), bestia (durva), amazon

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pinty

főnév
 • pintyőke, süvöltő (régies)

befásliz

ige
 • bepólyál, bepólyáz, bebugyolál, bebagyulál (tájnyelvi), becsavar, beteker, körülteker, körülköt, körülkötöz, bekötöz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

napközben

főnév
 • nappal, egész nap, a nap folyamán, reggeltől estig

megvan

ige
 • létezik, él, életben van, fennáll, egzisztál (idegen), szubszisztál (idegen)
 • fennforog, rendelkezésre áll
 • vagyogat, éldegél, megél, fenntarja magát, elvan, boldogul
 • előkerül, megkerül, fellelhető
 • véget ér, végbemegy, lezajlik, elkészül
 • létrejön, bekövetkezik
 • kitesz (valamennyit), felér (valamennyivel), kivan

megsebez

ige
 • megsért, megsebesít, sebet ejt, felsebez, felsért, megmar
 • megrongál, megcsonkít
 • megbánt, feldúl, felzaklat, fájdalmat okoz

marhahús

főnév
 • marha (bizalmas), tehénhús (régies)

népi

melléknév
 • populáris, vulgáris
 • plebejus, egyszerű, naiv
 • paraszti, néprajzi, etnikai

oppozíció

főnév
 • ellentét, szembenállás, szembehelyezkedés, ellenállás
 • ellenzék, ellenpárt

lebonyolódik

ige
 • lezajlik, végbemegy
 • végződik, befejeződik, lefut (bizalmas)

lakkoz

ige
 • fényez, lazúroz (szaknyelvi), fénymázol, politúroz (idegen), firnájszol (tájnyelvi)

ítélkezik

ige
 • ítél, bíráskodik, törvénykezik, ítéletet hoz, igazságot szolgáltat, törvényt ül, igazságot tesz, törvényt lát (régies)
 • ítéletet mond, véleményt mond, véleményt alkot, dönt
 • elítél, pálcát tör (valami felett)

lélegzet

ige
 • levegővétel, respiráció (szaknyelvi)
 • lehelet, szusz, szufla (bizalmas), szuszma (tájnyelvi)

osztó II.

főnév
 • nevező, divizor (idegen)

padló

főnév
 • padlózat, padozat, pádimentum (régies), padlat (régies), palló (tájnyelvi)

elegyedik

ige
 • keveredik, elegyül, vegyül, ötvöződik, összeolvad
 • (valaki valamibe): avatkozik, bonyolódik, bocsátkozik, ereszkedik, bekapcsolódik, hozzászól, közösödik (régies)

sikoltás

főnév
 • sikoly, sikítás, sivítás, visítás, rikoltás, kiáltás, jajkiáltás

ragadozó II.

főnév
 • dúvad (régies), fenevad (régies)
 • (régies): tolvaj, félkézkalmár (régies)

nősül

ige
 • házasodik, házasságot köt, feleségesedik (tájnyelvi), nőszik (régies)

nagyságos

melléknév
 • tekintetes (régies), téns (régies), tekintélyes, nemzetes (régies), méltóságos
 • (tájnyelvi): ritka, drága

odalenn, odalent

határozószó
 • ott lenn
 • vidéken
 • legalul

puszpáng

főnév
 • bukszus, kruspán (tájnyelvi)

nyereségrészesedés

főnév
 • osztalék, részesedés, haszonmegosztás, jutalom, nyereség

mellékhajó

főnév
 • oldalhajó

ólálkodik

ige
 • leselkedik, settenkedik, sompolyog, cirkál, szunnyog (tájnyelvi), lófrál (bizalmas), koslat, somfordál, kujtorog, mászkál, lábatlankodik, lebzsel, lődörög, cselleng, oson, oldalog, lopakodik, lopódzik, ténfereg, sündörög, őgyeleg
 • (régies): incselkedik

ráesteledik

ige
 • rásötétedik, elesteledik (tájnyelvi), elszürkül (tájnyelvi), elsötétedik (régies), eléri az est