összetipor szinonimái

ige
 • összetapos, összetör, összezúz, összegázol, összetapod (tájnyelvi), elnyom, megsemmisít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyertes

melléknév, főnév
 • diadalmaskodó, nyerő, győztes, győző, első, bajnok

aranyvessző

főnév
 • aranyosvessző, aranyruta
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összetipor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önműködő

melléknév
 • automata, automatikus, gombnyomásos (bizalmas), mechanikus

nekitámad

ige
 • nekiesik, nekiugrik, nekiront, nekimegy, ráront, rátör, ráveti magát, rátámad, kifakad, torkának ugrik, gorombáskodik (valakivel), nekifeszít (tájnyelvi)

nagyétkű

melléknév
 • nagy étvágyú, nagyevő, nagybélű (tájnyelvi), étkes, bélpoklos, pokolbélű (tájnyelvi), feneketlen bendőjű, hasimádó, haspárti, kajás (bizalmas), nagyehető (tájnyelvi), lóbélű (tájnyelvi), farkasbélű (tájnyelvi), sáskabélű (tájnyelvi), tanyahasú (tájnyelvi), falánk, mohó, duplabélű (tájnyelvi), éhendés (tájnyelvi), zabálós (durva)
 • telhetetlen
 • torkos, ínyenc Sz: annyit eszik, mint a ló; az Isten se győzné pénzes máléval; egész nap azon van, mit vessen a szájába; elnyelné a világot; eszik, mint a cséplő; farkas lakik a gyomrában; ha malacot mutatsz, disznód is elkéri; keze-lába csupa száj; kolbásszal fűszerezi a levest; nála mindig beharangoznak; nála a pulykasült cinege; sohasem telik meg, mint a koldus tarisznyája; telhetetlen, mint a barátzsák

melegpadló

főnév
 • linóleum
 • parketta, hajópadló

összefogódzik, össze

ige
 • összekapaszkodik, összefogódzkodik

perem

főnév
 • karima, párkány, szegély, szegélyzet, pártázat, szél, káva, kerület(valaminek)
 • határ, mezsgye
 • periféria

megbecsül

ige
 • becsben tart, értékel, méltányol, honorál, tiszteletben tart, nagyra becsül, tisztel, venerál (régies), respektál, megemberel (tájnyelvi), tisztel-becsül, kalapot emel (valaki előtt)
 • elismer, megjutalmaz, kitüntet
 • felbecsül, kikalkulál (tájnyelvi), taksál
 • (megbecsüli magát): megembereli magát, jól viselkedik

más

névmás
 • egyéb
 • másvalaki, másvalami
 • eltérő, elütő, különböző, másmilyen, másféle, másfajta, másforma

kettőshangzó

főnév
 • diftongus (idegen)

meggondolt

melléknév
 • átgondolt, tervszerű, célirányos, céltudatos, tudatos, logikus, előkészített, megtervezett, megalapozott, okos, bölcs, megfontolt, korrekt, körültekintő, óvatos, elővigyázatos, előrelátó, alapos, helyes, figyelmes, tapintatos, diszkrét, diplomatikus, józan

pipereüzlet

főnév
 • (régies): illatszerbolt, drogéria (régies), illatszertár (régies)

radíroz

ige
 • töröl, kidörzsöl, kiradíroz, kigumiz (tájnyelvi)
 • megsemmisít, eltüntet, leradíroz

eped

ige
 • epedez, epekedik, sóvárog, ácsingózik, aspirál, éhezik, szomjúhozik (választékos), kívánkozik, áhítozik, vágyik, vágyakozik, óhajt, áhít
 • emésztődik, emészti magát, szenved, tönkremegy, lesoványodik (tájnyelvi), fogy (tájnyelvi)

széthúzás

főnév
 • pártoskodás, pártosság (régies), diszkordancia, viszály, ellenségeskedés, nézeteltérés, ellentét, érdekellentét, megoszlás, meghasonlás, egyenetlenség, szakadás

sikoltás

főnév
 • sikoly, sikítás, sivítás, visítás, rikoltás, kiáltás, jajkiáltás

összeül

ige
 • összejön, összegyűlik, ülésezik, tanácskozik

önállótlan

melléknév
 • gyámoltalan, ügyefogyott, határozatlan, tehetetlen Sz: az anyja szoknyáján ül

párzik

ige
 • párosodik, párosul, közösül, nemz
 • (kérődző) üzekedik, hág, nőszik (régies), fedez
 • (hal) ívik, futos (tájnyelvi)
 • (tehén) folyat
 • (juh, kecske) bakol (tájnyelvi), bagzik (tájnyelvi), bagódik (tájnyelvi), bergzik (tájnyelvi), bezerel (tájnyelvi), rigyel (tájnyelvi)
 • (sertés) (tájnyelvi) rüvik
 • (szárnyas) petelődik (tájnyelvi)

semmi I.

névmás
 • semennyi, egy se, egy sem
 • a legkevesebb se, a legkevesebb sem
 • nagyon kevés
 • (jelzőként): jelentéktelen, értéktelen, hitvány

pálca

főnév
 • bot, vessző, suhogó (tájnyelvi), suháng (tájnyelvi), virgács, pálcika
 • sétapálca, sétabot
 • jogar
 • botütés, ütleg, fenyíték

népszerűsít

ige
 • terjeszt, elterjeszt, reklámoz, hirdet, propagál, popularizál (idegen), vulgarizál (pejoratív)
 • futtat (bizalmas), támogat, megkedveltet
 • közérthetővé tesz, megismertet

pék

főnév
 • sütő (régies), zsemlyés (régies), pereces (régies), pistor (régies), sütőipari szakmunkás

sík I.

melléknév
 • sima, lapos, egyenletes, egyenes, lapályos (tájnyelvi)
 • kétdimenziós
 • (tájnyelvi): síkos, csúszós, csuszamlós, alföld, lapály, csuszamos (régies)