nyaláb szinonimái

főnév
 • köteg, csomó, csokor, kéve, bála, marok (tájnyelvi), halmaz, fasciculus (szaknyelvi)
 • csomag, paksaméta (bizalmas), bengyele (tájnyelvi), cucolék (tájnyelvi), kupac, halom, rakás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

beraktároz

ige
 • felhalmoz, készletez, félretesz, begyűjt, tárol, bespájzol (bizalmas)

bebőrösödik

ige
 • (tej): bebőrödzik (tájnyelvi), bepillésedik, bepillézik (tájnyelvi), megfölösödik, (jég) becserjegezik (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nyaláb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

négylábú

főnév
 • (régies): emlősállat

melegedik, melegszik

ige
 • (idő): enyhül, javul, tágul (tájnyelvi)
 • (valaki): fűtőzik (tájnyelvi), fűtőzősködik (tájnyelvi)

megszilárdít

ige
 • stabilizál, konszolidál, normalizál, rögzít, állandósít, fixál, megerősít, öregbít, tartóssá tesz, biztosít, újjáépít, helyrehoz
 • megkeményít, megedz

más-más

névmás
 • különböző, különféle, heterogén, többfajta, többféle, különb-különb (régies)

névjegy

főnév
 • névjegykártya, vizitkártya, látogatójegy
 • aláírás, kézvonás, szignó (bizalmas), névjel
 • jel, nyom

országhatár

főnév
 • határ, államhatár, gránic (régies), gyepű (régies)
 • sorompó

lefordít

ige
 • tolmácsol, átültet, visszaad
 • magyaráz, interpretál

lapkihordó

főnév
 • újságkihordó, újságos, lapkézbesítő
 • lapárusító, rikkancs

jacht

főnév
 • hajó, vitorlás

lendít

ige
 • lódít, mozdít
 • repít, röpít, (hintát) lök
 • előmozdít, előrevisz, dob, segít

ökörszem

főnév
 • királyka, diómadár (tájnyelvi), földicsuka (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): tükörtojás

panama

főnév
 • korrupció, megvesztegetés, lefizetés, svindli (bizalmas), kenés (bizalmas)

életfelfogás

főnév
 • életszemlélet, életelv, életfilozófia, világnézet, gondolkodásmód, életérzés (választékos), mentalitás

skandál

ige
 • ütemez, hangsúlyoz, megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)

rákapcsol

ige
 • ráerősít, odaerősít, rászerel, hozzáfűz, hozzákapcsol, összeköt, rögzít, odaköt, ráakaszt, odakapcsol, összeilleszt
 • gyorsít, fokoz, erősít, növel, szaporáz (tájnyelvi)
 • igyekszik, beleerősít (bizalmas), nekiered, nekifekszik, ráhajt, belehúz (bizalmas), belelendül, iparkodik, ráhajt (bizalmas), hajt (bizalmas), ráver (szleng), pedáloz (szleng) Sz: megnyomja a gombot (szleng)

nyamvadt

melléknév
 • gyenge, fejletlen, éretlen, satnya, csenevész, nyápic
 • vékony, sovány, vézna
 • gyámoltalan, ügyefogyott, tehetetlen
 • hitvány, silány, vacak, olcsó

naptár

főnév
 • kalendárium
 • notesz, határidőnapló, zsebnaptár
 • időszámítás

okol

ige
 • hibáztat, szemére hány, elítél, kritizál, vádol, fedd, megró, vet (valakire) (régies)

rádióközvetítés

főnév
 • rádióadás, közvetítés, adás, rádióriport, riport, műsor

nyomban

határozószó
 • azonnal, gyorsan, hamar, menten, tüstént, legott (régies), ízibe (tájnyelvi), mindjárt, mihelyt, azon nyomban, rögtön, rögvest, egy szempillantás alatt, azonmód, egyidejűleg, egyszeriben, hevenyében (tájnyelvi), melegében, pontban, máris, haladéktalanul, késedelem nélkül, mentén (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi)

memória

főnév
 • emlékezőtehetség, emlékezet, emlékezés, emlékezőképesség, visszaemlékezés
 • memóriaegység, RAM

olykor-olykor

határozószó
 • néha, ritkán, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, időnként, esetenként, egyszer-másszor, hellyel-közzel, némelykor, néhanapján

rajong

ige
 • lelkesedik, lelkendezik, lelkesül, imád, bámul, csodál, magasztal, bálványoz, istenít, él-hal, lángol, odavan (valakiért), bolondul, hevül, esekedik (tájnyelvi), döglik (szleng), bele van gárgyulva (bizalmas), berosál (valakitől) (szleng)