roller szinonimái

főnév
 • rolli (bizalmas), hajtány (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cipőkenőcs

főnév
 • cipőkrém, paszta, cipőpaszta, cipőfénymáz, gyorsfény, suviksz (bizalmas), boksz

nagyobbrészt

határozószó
 • nagyrészt, jórészt, jóformán, többnyire, jobbára, nagyobbára, javarészt, javarészben, legnagyobbrészt, túlnyomórészt, többségében, többé-kevésbé, zömmel, főként, inkább, leggyakrabban, jobbadán (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a roller szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rendel

ige
 • hozat, küldet, megrendel
 • leköt, lefoglaltat
 • citál, idéz, kéret, hív, hí, küld
 • beoszt, alárendel
 • (régies): elrendel, előír, parancsol, utasít, végez, határoz, szab
 • predesztinál (régies), meghatároz
 • felír, javasol, javall, előír
 • rendelést tart, fogad

perlekedik, pörleked

ige
 • veszekedik, patvarkodik (régies), böllenkedik (tájnyelvi), civakodik, civódik, zsörtölődik, böstörködik (tájnyelvi), összeszólalkozik, torzsalkodik, marakodik, összezördül, kocódik (tájnyelvi)
 • (régies): pereskedik, perel, törvénykezik (régies)

passzív

melléknév
 • tétlen, szótlan, hallgatag
 • közönyös, közömbös, részvétlen
 • (szaknyelvi): szenvedő(szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): veszteséges

oson

ige
 • lopakodik, lopódzik, surran, elillan, ellábal (régies), sompolyog, oldalog, slisszol (bizalmas), settenkedik, somfordál

rezidencia

főnév
 • lakosztály
 • központ, székhely, domicilium (idegen)
 • (szleng): lakás, otthon, hajlék

skandál

ige
 • ütemez, hangsúlyoz, megnyom (szótagot), nyomatékol (szaknyelvi), nyomatékoz (régies), kiemel (szót), akcentuál (idegen)

naszád

főnév
 • hadihajó, gyorshajó (régies), korvett (idegen)

művelődik

ige
 • tanul, képezi magát, tökéletesedik, nemesedik, pallérozódik (régies), csiszolódik, gyarapodik, fejlődik, kupálódik (bizalmas), kulturálódik(bizalmas)

lábbeli

főnév
 • cipő, lábtyű (régies)
 • cipőáru (régies)

néző II.

főnév
 • közönség, publikum
 • szemtanú, tanú
 • kibic, kívülálló, outsider (idegen)

sötétkamra

főnév
 • camera obscura (régies)

százforintos

főnév
 • százas (bizalmas), piros (szleng), piroska (szleng), piroshasú (szleng), kiló (szleng)

földbirtokos

főnév
 • földesúr, hűbérúr, nagybirtokos, nábob, úri birtokos, középbirtokos, kisbirtokos, uraság (régies), mezőgazda (régies), gazdálkodó

tréfacsináló

főnév, melléknév
 • mókamester, mulattató, tréfamester, komédiás, humorista, bohóc, paprikajancsi, nevettető, ugrató, heccelődő

tanuló I.

melléknév
 • kezdő, gyakorlatlan, járatlan
 • okuló, okosodó
 • magoló, emléző (régies)

romboló II.

főnév
 • csatahajó, hadihajó, cirkáló, torpedóromboló

rékli

főnév
 • (tájnyelvi): blúz, bújbeli (tájnyelvi)
 • csecsemőing, kabátka

sehova, sehová

határozószó
 • semerre

talpalatnyi

melléknév
 • kicsi, kis területű

röpdolgozat

főnév
 • röpi (szleng), röpke (szleng), röppentyű (szleng), repcsi (szleng), röpdoli (szleng)

pincérlány

főnév
 • pincérnő, felszolgálónő, csáringer (szleng), kabinos (szleng)

sezlon

főnév
 • heverő, dívány, kerevet, hencser (bizalmas)
 • fekvőhely, fekhely

tanrend

főnév
 • órarend, órabeosztás