nekigyürkőzik szinonimái

ige
 • hozzálát, hozzáfog, hozzákezd, nekifog, nekilát, nekiveselkedik, nekifekszik, nekidurálja magát (bizalmas), nekibuzdul, nekilódul, rászánja magát, nekikészül, hozzákészül, nekifohászkodik, megfogja a dolog végét, nekihuzakodik (tájnyelvi)
 • nekivetkőzik, felgyűri az inge ujját, nekitürkőzik (tájnyelvi), köpi a markát, felgyürkőzködik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vegyészet

főnév
 • kémia, vegytan, elemtan (régies), boszorkánykonyha (bizalmas)

bölcselkedik

ige
 • (régies): filozofál
 • okoskodik, elmélkedik, gondolkodik
 • fontoskodik, körülményeskedik, tudálékoskodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nekigyürkőzik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

muzsik

főnév
 • paraszt, földműves, földművelő, pór (régies), gazdálkodó, gazda, farmer, szántóvető (régies), falusi, vidéki, csorvasz (tájnyelvi), csahúr (tájnyelvi), bögőcs (tájnyelvi)

megsebez

ige
 • megsért, megsebesít, sebet ejt, felsebez, felsért, megmar
 • megrongál, megcsonkít
 • megbánt, feldúl, felzaklat, fájdalmat okoz

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás

machinál

ige
 • mesterkedik, ármánykodik, fondorkodik, ravaszkodik, áskálódik, piszkálódik, intrikál, fúr (valakit) (bizalmas), mószerol
 • ügyeskedik, taktikázik, manipulál, kombinál, variál (bizalmas)

napbarnított

melléknév
 • napsütötte, barna, csokoládébarna, napégette, lebarnult, olajbarna, bronzszínű, lesült, bronzos, sötét, cserzett (arc), füstös képű, cigányképű

odakap

ige
 • odanyúl, hozzáér
 • odaránt, magához ránt
 • (bizalmas): megég, leég, odakozmál, lekozmásodik
 • (tájnyelvi): odaszokik

láger

főnév
 • hadifogolytábor, fogolytábor, koncentrációs tábor, internálótábor, gyűjtőtábor, munkatábor
 • katonai tábor, lóger (régies)
 • (szaknyelvi): csapágy

kulcsol

ige
 • átfog, átfon, átölel, átnyalábol
 • összetesz, összekulcsol

intarzia

főnév
 • berakás, famozaik, betét

ledörzsöl

ige
 • levakar, lekoptat, lecsiszol, ledörgöl, lesúrol, lecsutakol, lecsiszál (tájnyelvi), lecsiszorál (tájnyelvi), lenyikel (tájnyelvi)
 • lehorzsol, felsebez, felsért

oldat

főnév
 • szolúció (szaknyelvi)

összefüggő

melléknév
 • folyamatos, egységes, logikus, kapcsolatos, rendszeres, koherens (szaknyelvi), egybefüggő, állandó, szakadatlan, megszakítatlan, folytonos, következetes

ej

indulatszó
 • hej, ejnye, no

saru

főnév
 • szandál
 • (régies): csizma, cipő

propagandaanyag

főnév
 • brosúra, reklám, szórólap

nekiül

ige
 • hozzáfog, hozzákezd, belekezd, belevág, nekifog, nekilát

munkapad

főnév
 • munkaasztal, pult
 • gyalupad
 • satupad

nyilvántart

ige
 • számon tart, regisztrál, rögzít, felír, lajstromoz

pökhendi

melléknév
 • kihívó, szemtelen, fölényes, fölfújt, kevély, rátarti, dölyfös, arrogáns, felfuvalkodott, öntelt, pimasz, goromba, megvető, lekicsinylő, nyegle, pofátlan, arcátlan, kekk (bizalmas)

nevelés

főnév
 • gondozás, ellátás, eltartás, élelmezés, etetés, táplálás
 • szoptatás, dajkálás
 • tenyésztés, sokasítás (régies), termesztés
 • tanítás, oktatás, képzés, iskolázás, alakítás, formálás, művelés, csiszolás, pallérozás, finomítás, nemesítés, tökéletesítés
 • gyerekszoba (választékos)
 • kiképzés, idomítás, dresszírozás (idegen), leckézés
 • edzés, tréning, gyakoroltatás

megszületik

ige
 • világra jön, napvilágot lát, meglesz, megszülemlik (régies), meghozza a gólya, a világra születik, meglátja a napvilágot
 • létrejön, elkészül, formát ölt

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal

próféta

főnév
 • igehirdető, szószóló
 • vezetője (valaminek), lelke (valaminek)
 • jós, látnok, jövendölő, jövendőmondó, vátesz (választékos), igazlátó (régies), végzethirdető (régies)