könyv szinonimái

főnév
 • írásmű, könnyű (régies), liber (idegen), béce (tájnyelvi)
 • fóliáns (választékos), kötet
 • kiadvány, olvasmány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szájhős

főnév
 • poltron (régies), háryjános, szájvitéz (választékos), hankács (tájnyelvi), szájahős (tájnyelvi), nagyszájú Sz: hegyet is mozdíthat a nyelvével; asztal körül nagy vitéz; nyelvvel veszen igazat

méltatlankodás

főnév
 • elégedetlenség, nemtetszés, neheztelés, visszatetszés, ellenérzés, fölzúdulás, bosszankodás, felháborodás, indignáció (idegen), dohogás (bizalmas), böstörgés (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könyv szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

komponál

ige
 • (versművet): szerez, ír, alkot, létrehoz, költ, szerkeszt
 • összetesz, összerak, összeállít

kevés

melléknév
 • csekély, némi, kis mennyiségű, egy kis, cseppnyi, csipetnyi, fikarcnyi, jottányi, körömfeketényi, mákszemnyi, parányi, szemernyi, szikra, szikrányi, szálnyi, hangyányi, csip-csup, apró-cseprő, bagatell, picsányi (szleng, durva), fuvintásnyi (tájnyelvi), egy paraszthajszálnyi Sz: annyi, mint kilenc medvének egy vackor; az öt ujján is megszámolhatja; elviszi két szúnyog egy rúdon; hátamon is kivinném; rákláb ebédre; szárnyán a légy is elviheti; százhúsz gémnek hatvan keszeg
 • elégtelen
 • szűkös, szerény, alacsony, sovány, hiányos, fogyatékos, ritka, gyér, sivár, elhanyagolható, jelentéktelen, nyomorúságos, halvány

kérdőív

főnév
 • űrlap, kérdőlap, blanketta (idegen)

jár

ige
 • megy, halad, gyalogol, kutyagol, talpal, sétál, lépdel, baktat, ballag, cammog, ró, korzózik (bizalmas), vonul, tipeg, totyog, kalangyál (tájnyelvi)
 • közlekedik, utazik
 • (valakivel): udvarol, kísérget, lóg (valakivel), lötyög (valakivel), mászkál (valakivel), kurizál (régies), koslat (valaki után), kacsmarog (valakinek) (tájnyelvi) Sz: csapja a szelet (valakinek), beadja a pályázatot (valakinek) (szleng, tréfás)
 • (táncot): rop, lejt
 • működik, üzemel, dolgozik, forog, köröz, kering, cirkulál, funkcionál, szuperál
 • tartózkodik, látogatást tesz, felkeres
 • (valakibe): látogat (iskolát), végez (osztályt)
 • (valami után): keres, kutat, kajtat, futkos
 • (újság): érkezik
 • (idő): telik, múlik, halad, elszáll
 • (hír): terjed, kering
 • (valamihez valami): hozzátartozik
 • (valakinek valami): megillet, dukál, joga van (valamihez)
 • (valamiben): öltözik, visel, hord

kortes

főnév
 • agitátor (régies), buzgólkodó

kvóta

főnév
 • hányad, arány, kontingens

terül

ige
 • elnyúlik, fekszik, kiterjed, elterül

homorú

melléknév
 • gödrös, völgyes, öblös, kivájt, konkáv (szaknyelvi)(szaknyelvi)

híresztel

ige
 • (hírt): terjeszt, továbbmond, továbbad, hírlel (tájnyelvi), tudomására juttat, értésére hoz, újságol, hirdet, hírét költi, világgá kürtöl, kikiált, reklámoz
 • mesél, regél, rebesget, szétkürtöl, pletykázik, pletykálkodik, tereferél, kofálkodik, fűnek-fának elmond

felajánl, fölajánl

ige
 • felkínál, nyújt, ad, szán, szentel, áldoz, offerál (régies), dedikál (régies), spendíroz (bizalmas)
 • áldozatot mutat be

melléknév
 • hűséges, lojális, hív (régies), ragaszkodó, szilárd, kitartó, állhatatos, odaadó, igaz, megbízható, rendíthetetlen
 • pontos, precíz, egzakt, szó szerinti

lapu

főnév
 • útilapu, bojtorján, kalapfű (régies), lókörömfű (régies), útifű

letelik

ige
 • eltelik, kitelik, lejár, eljár, elmegy, lepereg, elmúlik
 • elrepül, elröpül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik

árad

ige
 • dagad, duzzad, emelkedik, nő, megárad, kiárad, kiönt, kilép a medréből
 • folyik, ömlik, patakzik, hömpölyög, folyamlik (régies), dől, zubog, tolul
 • (fény, illat): áramlik, terjed
 • (érzés) sugárzik
 • (panasz): dől, ömlik, folyik
 • (tömeg): özönlik, tódul, zúdul

munkaképes

melléknév
 • egészséges, munkabíró, keresőképes, ereje teljében, dologtehető (tájnyelvi), dologtehetős (tájnyelvi), megfoghatós (tájnyelvi), munkára fogható

megmelegít

ige
 • fölmelegít, hevít, langyosít, előmelegít, tüzesít

könyvvizsgáló

főnév
 • könyvszakértő, könyvelési szakértő

koma

főnév
 • keresztapa, keresztkoma, sógor, atyafi (régies), rokon
 • barát, pajtás, cimbora, földi, haver

kristály

főnév
 • jegec (régies), jéglencse (régies)
 • (jelzőként): tiszta, átlátszó

megkaparint

ige
 • megszerez, megkap, megragad, hozzájut, kisajátít, lefoglal, elhappol (szleng), elmar, lecsap (valamire) (bizalmas), bitorol (régies), elhalábol (tájnyelvi), elhalámol (tájnyelvi), elhurkol (tájnyelvi), megkaparít (tájnyelvi), magához ragad, hatalmába kerít, szert tesz, lenyúl (szleng), elkajmóz (szleng)(valamiről)

kötődés

főnév
 • évődés
 • civakodás, kötekedés, ugratás, bosszantás
 • kapcsolódás

kibékít

ige
 • összebékít, megbékít, összeegyeztet, összhangba hoz, összehangol, eligazít, elsimít
 • megengesztel, kiengesztel, megnyugtat, lecsendesít, olt, enyhít, csillapít

kuruttyol

ige
 • vartyog, kunkog (tájnyelvi), brekeg, ümmög (tájnyelvi), kutykuruttyol (tájnyelvi), repeg (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, karattyol

megles

ige
 • megfigyel, kiles, felderít, felfedez, kikémlel, kifürkész, kémszemlél (régies), elnéz (tájnyelvi), kivigyáz (tájnyelvi), megbazsint (tájnyelvi), megcserkél (tájnyelvi), szemmel tart, szemügyre vesz, obszervál (idegen)