napernyő szinonimái

főnév
 • napellenző, árnyéktartó (régies), parazol (idegen), ernyő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kijavítás

főnév
 • javítgatás, helyreállítás
 • helyreigazítás, helyesbítés, módosítás
 • reparáció (idegen), reparálás (idegen), tatarozás, kiigazítás, rendbehozás, restauráció (idegen), restaurálás, rekonstruálás, rektifikálás (régies)

ápolatlan

melléknév
 • gondozatlan, elhanyagolt, slendrián, lompos, slampos, rendetlen, mosdatlan, piszkos, koszos, kotroncos (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a napernyő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mozgásművészet

főnév
 • táncművészet, mozdulatművészet, pantomim

megnyitó

melléknév, főnév
 • felavató, beköszöntő, bevezető, kezdő
 • tanévnyitó, venisancte (idegen)
 • (választékos): előbeszéd (régies)
 • nyitány, előzene, ouverture (szaknyelvi)
 • vernisszázs (választékos)

meghűl

ige
 • megfázik, megnáthásodik, náthát kap, meghidegszik (régies), influenzás lesz, meghülemlik (tájnyelvi), megtaknyosodik (durva)
 • kihűl, lehűl, lehülepedik (tájnyelvi)

locsog

ige
 • csobog, csörgedez, csörgedezik, csacsog, folydogál, mormol
 • fecseg, beszél, dumál, csacsog, csivitel, csicsereg, tereferél, pletykál, traccsol, kotyog, lefetyel, karattyol (bizalmas), kerepel, szaporítja a szót, szószátyárkodik, csácsározik (tájnyelvi), csiripol (tájnyelvi), dereficsél (tájnyelvi), szövegel (szleng), vakerál (szleng)

művelt

melléknév
 • tanult, képzett, jártas, iskolázott, intelligens, nagy tudású, kitanult, olvasott, kiművelt, csiszolt, literátus (régies), tudós (választékos)
 • kulturált, civilizált, pallérozott, finom, kifinomult

nyugalom

főnév
 • béke, csend, szélcsend, eseménytelenség, rend, háborítatlanság, harmónia, békesség, nyugvás (választékos), nyugság (tájnyelvi), nyugovás (régies), nyugvópont
 • szünet, pauza (idegen), félbeszakítás, veszteglés, tétlenség, semmittevés
 • pihenés, nyugodalom (régies), pihenő, megnyugvás, alvás
 • nyugodtság, kiegyensúlyozottság, türelem, csigavér (bizalmas), megfontoltság, higgadtság, hidegvér, önuralom, belenyugvás, rendíthetetlenség, lélekjelenlét, nyugi (bizalmas)
 • nyugállomány, nyugdíj, penzió (régies)

kuruttyol

ige
 • vartyog, kunkog (tájnyelvi), brekeg, ümmög (tájnyelvi), kutykuruttyol (tájnyelvi), repeg (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, karattyol

közönyös

melléknév
 • apatikus, fásult, érdektelen, semleges, passzív, részvétlen, érzéketlen, szenvtelen, nemtörődöm, egykedvű, halvérű, flegmatikus, impasszíbilis (idegen), indolens (idegen), blazírt, közömbös, indifferens (választékos), letargikus, tompa, kedvetlen, unott, lélektelen, kérges, se hideg, se meleg, se hús, se hal

imbolyog

ige
 • támolyog, tántorog, ámolyog (tájnyelvi), dülöng, dülöngél, billeg, botorkál
 • hajladozik, himbálódzik, himbálózik, hánykolódik
 • (fény, árnyék): lebeg, ingadozik, ing, inog

lassú

melléknév
 • vontatott, nehézkes, lassúdad, elnyújtott, elhúzódó, késedelmes, vánszorgó, rákmenetű (tájnyelvi), sikeretlen (tájnyelvi)
 • lomha, kényelmes, csigatempójú, piszmogó, ráérős, pepecselő, tötyörésző, szuszimuszi, lajhár, teszetosza (bizalmas), komótos (bizalmas), komót (tájnyelvi), langó (tájnyelvi), lepse (tájnyelvi), szeszemosza (tájnyelvi) Sz: a teknősbéka agár hozzá képest; csigaparipán jár; friss, mint az ólomgalamb; friss, mint a teknősbéka; jó volna a halálért küldeni; jó volna halálnak; könnyű, mint az ólomgalamb; lábához ólmot kötött; lomha, mint a lajhár; megalszik a tej a szájában; ólomlábon jár; rákháton jár; tej folyik az ereiben; úgy igyekszik, majd lefekszik; úgy készül, mint a Luca széke; úgy megy, mint az óramutató; úgy mozog, mint a tetű; valóságos lucaszék; víz folyik az ereiben
 • egyenletes, csendes, halk
 • andalgó (régies), lejtős (régies)

odalesz

ige
 • elpusztul, meghal, kimúlik
 • megsemmisül, tönkremegy, meghiúsul
 • eltűnik, elvész, elúszik (bizalmas), elenyészik, ugrik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), kárba vész, veszik (szleng)
 • (szleng): elkeseredik, tanácstalanná válik, csalódik, letörik (bizalmas)
 • meglepődik, elámul
 • (bizalmas): elutazik, távol lesz

örökké

határozószó
 • mindörökké, mindig, örökre, mindétig (tájnyelvi)
 • haláláig, amíg él Sz: míg a világ világ lesz, Miska cigány cigány lesz; sokáig, míg a Duna vize nem ér bokáig
 • örökösen, állandóan, folytonosan, szüntelenül, szünet nélkül, szakadatlanul, folyamatosan, mindegyre, mindenha (régies)

egyetértés

főnév
 • helyeslés, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás
 • megállapodás, megegyezés, egyezség, konszenzus (idegen)
 • békesség, összhang, harmónia, összetartás, megbékélés, egyetértőség (tájnyelvi), egyértés (tájnyelvi), konkordancia (régies), egyesség (tájnyelvi)

ruhatár

főnév
 • poggyászmegőrző, csomagmegőrző
 • gardrób, ruhakészlet, ruházat

potyázik

ige
 • élősködik, zónázik (idegen), tarhál (szleng), darizik (szleng), lejmol (szleng), rodázik (szleng) Sz: szag után jár

napilap

főnév
 • hírlap, újság, lap, napisajtó

mosoly

főnév
 • mosolygás, somolygás (bizalmas), bazsalygás (tájnyelvi), nevetés
 • derű, öröm, elégedettség

nullpont

főnév
 • kezdőpont (szaknyelvi), kiindulópont, origó (szaknyelvi)
 • fagypont

pólyás

melléknév, főnév
 • pólyásbaba, baba, bébi, újszülött, csecsemő, csecsszopó, palánta, poronty (bizalmas)
 • kicsi, pici
 • bepólyázott

nekilát

ige
 • nekifog, elkezd, hozzáfog, hozzálát, munkához lát, nekiáll, nekiveselkedik, nekidurálja magát (bizalmas), nekigyürkőzik, belefog, belekezd, nekikezd, nekirugaszkodik, nekikavarodik (tájnyelvi), felköti a gatyáját (bizalmas), megfogja a melót (szleng), ráver (szleng), ráhajt (bizalmas)

megreped

ige
 • elpattan, megpattan, megroppan, meghasad, felhasad, eltörik, rian, rivall, kiposszan (tájnyelvi), megpercen (tájnyelvi), megcserepesedik

nyikorog

ige
 • csikorog, nyekereg, recseg
 • (bizalmas): cincog
 • nyafog, nyöszörög

potencia

főnév
 • teljesítőképesség, képesség, férfiasság, teherbírás