díszemelvény szinonimái

főnév
 • dísztribün, pódium

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szorongás

főnév
 • félelem, aggodalom, aggódás, aggály, rettegés, feszültség, drukk (bizalmas), gyötrődés, gyötrelem

képzelet

főnév
 • fantázia, álomvilág, képzelem (régies), képzelőerő, képzelőtehetség, képzelődés, lelemény, képzet, ábránd, imagináció (idegen), kitaláció, ábrándozás, látomás, agyszülemény, elmeszülemény (pejoratív)
 • beképzelés
 • elgondolás, gondolat, vélekedés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a díszemelvény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csuromvizes

melléknév
 • bőrig ázott, csuromvíz, pacallá ázott, lucskos, facsaró víz (tájnyelvi), csavaró víz (tájnyelvi), csoroncsú (tájnyelvi) Sz: olyan, mint az ázott ürge

böllér

főnév
 • hentes, vágólegény, mészáros, bébillér (tájnyelvi)
 • (régies): kupec, csiszár

boldogít

ige
 • felvidít, felderít, megörvendeztet, gyönyörködtet, lelkesít, elragad, üdvözít (választékos), szerencséltet (régies), szerencséz (tájnyelvi), szerencsésít (tájnyelvi)

begyömöszöl

ige
 • belegyömöszöl, beledug, bedug, benyom, belenyom, benyomkod, belenyomkod, beletöm, beletömköd, begyűr, belegyűr, beleerőltet, beleerőszakol, beszorít, bezsúfol, beszuszakol (tájnyelvi), beleszuszakol (tájnyelvi), beledömöcköl (tájnyelvi), belecsömöszöl (tájnyelvi), begyomákol (tájnyelvi), begyömköd (tájnyelvi)

derengés

főnév
 • hajnalodás, hajnalfény, hajnalpír, pirkadat, napkelte, napkelet (tájnyelvi), pitymallat (tájnyelvi), félhomály

együttható

főnév
 • tényező, szorzótényező, állandó, szorzó, mutatószám, koefficiens (szaknyelvi)

leenged

ige
 • leereszt, lebocsát, lezsilipel, lehúz (zászlót), bevon
 • letol
 • (hajat): kienged, leereszt, leboncol (tájnyelvi)
 • (árat): mérsékel, csökkent

árad

ige
 • dagad, duzzad, emelkedik, nő, megárad, kiárad, kiönt, kilép a medréből
 • folyik, ömlik, patakzik, hömpölyög, folyamlik (régies), dől, zubog, tolul
 • (fény, illat): áramlik, terjed
 • (érzés) sugárzik
 • (panasz): dől, ömlik, folyik
 • (tömeg): özönlik, tódul, zúdul

alulmarad

ige
 • veszít, veszt, vereséget szenved, kudarcot vall, kikap (bizalmas)

asztag

főnév
 • boglya, kazal, kalangya(tájnyelvi), kepe (tájnyelvi), kereszt, rakás

elbeszél

ige
 • elmesél, elmond, leír, ecsetel, elregél, taglal, historizál (idegen), referál, előad, beszámol, közöl, tudat, tudósít
 • elcsacsog, elbeszélget

elmegyógyintézet

főnév
 • ideggyógyintézet, bolondokháza, őrültekháza, zárt intézet (bizalmas), tébolyda (régies), diliház (bizalmas), vicces ház (szleng), vigyorgó (szleng), bolondház (régies)

fitos

melléknév
 • pisze, turcsi, turpis (tájnyelvi), csempe (tájnyelvi), fitris (tájnyelvi), felhajlott (régies), horgadt (régies)

faanyag

főnév
 • faáru, fa, deszka, lignin (szaknyelvi)

diszkréció

főnév
 • titoktartás, hallgatás, szótartás (tájnyelvi)
 • tapintat, tapintatosság, kímélet, tartózkodás, finomság, gyengédség, udvariasság, odafigyelés, óvatosság, körültekintés, diplomácia

csörte

főnév
 • asszó (szaknyelvi), összecsapás, menet

éget

ige
 • felgyújt, meggyújt, feléget, leéget, felperzsel, kiéget, eltüzel, elemészt, hamvaszt
 • lemarat, marat
 • (nap): barnít, süt, tűz, perzsel, pörköl, pirít
 • mar, csíp, körmöz (tájnyelvi)
 • (szleng): zavarba hoz, cikiz (szleng), lebőget (szleng)(szleng)

étvágytalan

melléknév
 • étevesztett (tájnyelvi), finnyás, bélebűzhödt (tájnyelvi), egyszálbélű, kákabélű (tájnyelvi), konyhagyalázó, kis étkű Sz: mintha a háta mögé hányná

dosszié

főnév
 • iratgyűjtő, iratrendező, mappa, tok, irattartó, írómappa, levélrendező, levélgyűjtő, aktarendező, irattáska
 • aktacsomó, iratcsomó

búj

ige
 • (valakit): csüng (valakin), lóg (valakin), bújik (valakibe)
 • (könyvet): tanulmányoz, olvas
 • keres, látogat

egyetértés

főnév
 • helyeslés, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás
 • megállapodás, megegyezés, egyezség, konszenzus (idegen)
 • békesség, összhang, harmónia, összetartás, megbékélés, egyetértőség (tájnyelvi), egyértés (tájnyelvi), konkordancia (régies), egyesség (tájnyelvi)

ezred3

főnév
 • regiment, regement (tájnyelvi)
 • (régies): hadsereg, sereg
 • sokaság, tömeg