összeszerez szinonimái

ige
 • megszerez, összegyűjt, összeszed, összehord
 • (tájnyelvi): összeházasít, összeboronál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kevélység

főnév
 • büszkeség, gőgösség, dölyfösség, felfuvalkodás, rátartiság, hetykeség, gőg, elbízottság, önhittség, önteltség, pöffeszkedés, fennhéjázás, kackiásság, dölyf

konyha

főnév
 • (régies): sütőház, tűzhely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeszerez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önként

határozószó
 • önként és dalolva, önszántából, kéretlen, spontán, jószántából, magától, magánszorgalomból, szabadon, benevole (idegen)

néhol

határozószó
 • helyenként, itt-ott, imitt-amott, némely helyen, néhutt (tájnyelvi), hellyel-közzel, tél-túl (tájnyelvi), nyomokban, elvétve, elszórtan, ritkásan, szórványosan, szérülszerte (régies), néha-néha (tájnyelvi)

nagy I.

melléknév
 • nagyobb, nagyobbacska, nagyocska, nagyobbfajta, öles, jókora, óriási, terjedelmes, kiterjedt, nagyméretű, nagyalakú
 • magas, langaléta, égimeszelő, testes, megtermett, tagbaszakadt, termetes, robusztus, böhöm (bizalmas), drabális (pejoratív), behemót, böhönc (tájnyelvi), busa (tájnyelvi)
 • bő, tágas, téres (régies)
 • sok, tetemes, rengeteg, számottevő, bőséges, végtelen, tömérdek
 • dús, dupla (adag)
 • (idő): hosszú
 • fontos, jelentős, nagyszabású, lényeges, komoly, tekintélyes, felbecsülhetetlen
 • nagyfokú, öreg (hiba), vaskos (tévedés)
 • átütő (siker), extrém, feneketlen, fokozott, gigászi, horribilis, súlyos, titáni, dermesztő (hideg)
 • fölényes (tudás), hatalmas, átlagon felüli, erős, túlságos, baró (szleng), óber (szleng)
 • bődületes, falrengető, emeletes (marhaság), szembeszökő, éktelen (hőség), Isten ellen való (vétek)

méhész

főnév
 • méhtenyésztő, méhesgazda, dongós (tájnyelvi)

összedolgoz

ige
 • összegyúr, egybedolgoz, összekever
 • összekopíroz
 • összevarr, egybeilleszt

pénzzavar

főnév
 • pénzszűke, pénzhiány, pénztelenség, szorultság, szükség, ínség, szegénység

megállapodott

melléknév
 • konszolidált, rendezett, állandó, szilárd
 • józan, komoly, kialakult, megkomolyodott, kiforrott, érett, megfontolt, higgadt, kiegyensúlyozott, nyugodt, lehiggadt, megnyugodott

markotányosnő

főnév
 • kantinosnő, markotányosné (régies), hadcsaplárnő (régies)

kétséges

melléknév
 • bizonytalan, kérdéses, vitatható, megkérdőjelezhető, problematikus, valószínűtlen, határozatlan, rejtélyes, talányos, misztikus, homályos, ingatag, reménytelen
 • kétértelmű, félreérthető
 • gyanús, kétes, dubiózus (idegen), kétségbevonható, vitatott, polemikus

megfontol

ige
 • latolgat, mérlegel, meghány-vet, fontolgat, átgondol, számításba vesz, számot vet (valamivel), meggondol, végiggondol, megrág, fontolóra vesz, latra vet, meghánytorgat (régies), konsziderál (idegen), felgondol (tájnyelvi), töprenkedik, tépelődik, töri a fejét, megvizsgál, töpreng, tűnődik, rágódik, morfondíroz, tekintetbe vesz

pincelakás

főnév
 • szuterén, szuterénlakás

rabszolga

főnév
 • helóta
 • jogfosztott, szolga, robotos, kuli (idegen)
 • hódoló, rajongó, tisztelő, kiszolgáló, talpnyaló, híve (valakinek)

engesztel

ige
 • békít, enyhít, békéltet, megkövet, bocsánatot kér, engedelmet kér, kiengesztel
 • megnyugtat, csillapít, lecsitít, csendesít

szesz

főnév
 • alkohol, spiritusz, itóka (bizalmas), pia (szleng), tinta (szleng), tütü (bizalmas)

siheder

főnév
 • serdülő, kamasz, suhanc, legény, srác, süvölvény, surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi), suttogó (régies), ifjonc, tacskó (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), taknyos (bizalmas)

összetartás

főnév
 • összefogás, kollegialitás (idegen), szolidaritás, együvéfogóság (tájnyelvi), összhang, egyetértés, harmónia
 • kohézió (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): készenlét

öltés

főnév
 • tűzés, fűzés, tűszúrás
 • varrás

parti2

főnév
 • házasság (bizalmas)
 • házasfél
 • játszma, játék, gém
 • összejövetel, mulatság, vendégség, buli (bizalmas), zsúr (régies), banzáj (szleng), dajdaj (szleng), hepaj (szleng)
 • fogadás, koktélparti, estély
 • műszak, váltás

sekélyes

melléknév
 • sekély, alacsony
 • felületes, felszínes, futólagos
 • üres, unalmas

pajta

főnév
 • szín, fészer, kocsiszín, szárnyék (régies), hodály, csűr
 • istálló, akol (régies), ól (régies)

népes

melléknév
 • forgalmas, zsúfolt, tömött, élénk, hemzsegő
 • lakott, látogatott
 • kiterjedt (rokonság)
 • nagy létszámú

pecsenye

főnév
 • sült hús, sült, pecsi (bizalmas)
 • (bizalmas): haszon, nyereség

sértődés

főnév
 • sértődöttség, megbántódás, neheztelés, harag