mulatt szinonimái

főnév
 • félvér, keverék

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átrág

ige
 • keresztülrág, kirág, átlyukaszt, keresztülkoptat (régies)
 • átvergődik, áttanulmányoz, végigolvas, végigkérődzik
 • (problémát): megbeszél, agyonbeszél, agyondumál (szleng)

kicsúszik

ige
 • kisiklik, kibújik, megugrik (bizalmas), kisurran, kicsesszen (tájnyelvi), kisuvad (tájnyelvi)
 • kiszabadul, kimenekül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a mulatt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mind II.

határozószó
 • mindinkább, mindig, egyre

meggyőződés

főnév
 • bizonyosság, hiedelem, konvikció (idegen), föltételezés, hipotézis
 • elv, hit, beállítottság, vélemény, nézet, felfogás

megbök

ige
 • megszúr, megdöf
 • megpöccent (tájnyelvi), meglök

lenyom

ige
 • lelapít, leprésel, leszorít, ledöngöl (tájnyelvi), ledöncöl (tájnyelvi)
 • letapos, letapod, legázol
 • leteper, letipor, lefektet
 • leültet
 • (nehezen) lenyel, legyűr
 • (árat): csökkent, leszállít
 • (időt) eltölt, letölt
 • (bizalmas): elvégez, befejez

monotónia

főnév
 • egyhangúság, egyformaság, unalmasság, köznapiság, prózaiság, szürkeség

nézet

főnév
 • világnézet, szemlélet, álláspont, felfogás
 • állásfoglalás, elgondolás, vélemény, vélekedés, meggyőződés

közeg

főnév
 • hatósági ember
 • rendőr, hekus (szleng), zsaru (szleng), zsernyák (szleng), jard (szleng), józsi (szleng)

köpcös

melléknév
 • vaskos, zömök, tömzsi, kövérkés, testes, korpulens, pocakos, potrohos, tömött (bizalmas), gömböc (bizalmas), duci (bizalmas), döme (tájnyelvi), dömösz (tájnyelvi)

hűbériség

főnév
 • feudalizmus

kultúrház

főnév
 • kultúrotthon, művelődési ház, művelődési otthon, művelődési központ, művház (bizalmas)

nyárs

főnév
 • karó, fapálca, hegyesvas (tájnyelvi), szúróvas
 • (régies): dárda, kopja, lándzsa, tőr, gerely

ortodox

melléknév
 • görögkeleti
 • igazhitű, óhitű
 • konvencionális, hagyományos, maradi, vaskalapos

dráma

főnév
 • színjáték, színdarab, színmű, tragédia, szomorújáték (régies)
 • drámairodalom
 • (szleng): felhajtás, ügy

rian

ige
 • rikolt, kiált, harsan, rivall, szól
 • (jég): megreped, meghasad, hasad

pincelakás

főnév
 • szuterén, szuterénlakás

múmia

főnév
 • holtaszat (régies), tetemváz (régies)
 • (pejoratív): vénség, vénember, vénasszony

miatyánk

főnév
 • az Úr imája, az Úr imádsága, úrima, pater noster (idegen)

négyszög

főnév
 • négyzet, kvadrangulum (idegen)

perfekció

főnév
 • tökéletesség, teljesség
 • jártasság, ügyesség, készség

műsorközlő

főnév
 • műsorvezető, kommentátor
 • bemondó, konferanszié (idegen)

megint2

határozószó
 • újból, újra, ismét, ismételve, ismételten, esmét (régies), újfent, ezután, továbbá, újon (régies), újonnan (régies), újólag (régies), újolog (régies), megintelen (régies), ismég (régies)

nemzetközi

melléknév
 • internacionális (idegen), államok feletti, népek közötti, egyetemes, világméretű, globális

pillanatnyi

melléknév
 • másodpercnyi, percnyi, futólagos, átmeneti, efemer (idegen), szempillantásnyi, szemvillanásnyi, múló, provizórikus (idegen), ideiglenes, illékony, kurta, röpke
 • momentán (bizalmas), mostani, aktuális, mai, jelenlegi