összeráncol szinonimái

ige
 • ráncokba szed, behúz, ráncokba von, összekorcol (tájnyelvi), redőkbe von, redőz, pliszíroz (szaknyelvi)
 • gyűr
 • (szemöldököt): összevon, összehúz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

odamegy

ige
 • odavonul, odasiet, odavetődik, odajut, odaér, odaférkőzik

zodiákus

főnév
 • állatöv, égkör (régies)
 • állatkör, csillagkép
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeráncol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

önámítás

főnév
 • önáltatás, öncsalás, önbecsapás, illúzió, tévhit, képzelődés

négyszögletes

melléknév
 • négyszögű, tetragonális (szaknyelvi), kvadrátos (tájnyelvi), négyzetes, négyzet alakú

művészet

főnév
 • ars (régies), art (idegen), kunszt
 • hozzáértés, ügyesség, készség

megvilágít

ige
 • megvilágosít (régies), bevilágít, kivilágít, fénybe borít (választékos)
 • (szaknyelvi): exponál (idegen)
 • rávilágít, fényt derít (valamire), világot derít (valamire), világosságot derít (valamire), fényt vet (valamire), megértet, tisztáz, megmagyaráz, elmagyaráz, értelmez, kommentál, illusztrál, szemléltet, demonstrál

összeállít

ige
 • rendbe állít, sorba rak
 • összeválogat, összehoz (bizalmas), felállít
 • fűz, montíroz (idegen), összeszerkeszt, szerkeszt, egyesít, összerak, konstruál, összebarmol (tájnyelvi), összetákol, eszkábál, összefércel, összeüt, egybeépít, összeilleszt, összekapcsol, összeszerel, összeollóz (pejoratív), egybeszerkeszt
 • kompilál (idegen), komponál (régies), megszerkeszt

pénzjutalom

főnév
 • jutalom, prémium

megalakul

ige
 • létrejön, létesül, keletkezik, képződik, összeáll, organizálódik (idegen), megvalósul

marha II.

melléknév
 • buta, ostoba, idióta, hülye
 • nagy, hatalmas, jókora, óriási, roppant, böhöm (bizalmas), bazi nagy (szleng)
 • (hsz-ként): nagyon, marhára (szleng), állatian (szleng), állatira (szleng), piszkosul (szleng)

kételkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, gyanakodik, gyanakszik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik

megfiadzik

ige
 • megfial, lefial (tájnyelvi), megkölykezik, megellik
 • megmalacozik
 • megborjadzik
 • megcsikózik
 • (tájnyelvi): megszaporodik, sokasodik
 • (tájnyelvi): összetörik, széttörik

pillanatnyi

melléknév
 • másodpercnyi, percnyi, futólagos, átmeneti, efemer (idegen), szempillantásnyi, szemvillanásnyi, múló, provizórikus (idegen), ideiglenes, illékony, kurta, röpke
 • momentán (bizalmas), mostani, aktuális, mai, jelenlegi

rab II.

főnév
 • fogoly, fegyenc, elítélt, sittes (szleng), zebrás (szleng), cinkelt (szleng)
 • hadifogoly, rabszolga Sz: a hűvösön kuruttyol; a császár konyháján főznek neki; a városházánál vasas katona; belső ember lett; hűvösön van a párnája; kezéből kenyerét nem kapja el a kutya; nem veszi el a kutya a kenyerét; lábán van az olvasó, úgy imádkozik

énekes

főnév
 • énekművész, dalénekes
 • énekmondó, dalnok, bárd, igric (régies), regős, hegedős (régies), lantos

szervezkedés

főnév
 • szövetkezés, szövetség, társulás, társulat, organizáció (idegen)
 • konspiráció (idegen), mozgolódás

sértődés

főnév
 • sértődöttség, megbántódás, neheztelés, harag

összesöpör

ige
 • felsöpör, kisöpör, kitakarít, felhárint (tájnyelvi)

ököl

főnév
 • marok, kujak (tájnyelvi)
 • kéz

páros I.

melléknév
 • kétszeres, dupla, iker

segélykérés

főnév
 • könyörgés, esdeklés
 • invokáció (szaknyelvi)

páciens

főnév
 • beteg, delikvens (tréfás)

nemtelen

melléknév
 • alávaló, hitvány, aljas, tisztességtelen, becstelen, érdemtelen, szégyentelen, galád, ocsmány, gátlástalan, elvetemült, gyalázatos, alantas, arcátlan, szemérmetlen, lelkiismeretlen
 • (régies): közrendű, pórias (régies), paraszt

pattogzik

ige
 • leválik, lepereg, leporlik, lemállik, töredezik

serked

ige
 • sarjad, serdül (tájnyelvi), serkedzik (tájnyelvi), nő, hajt, fakad, kibújik, kibúvik (régies), kifakad, kiütközik
 • pelyhedzik
 • kiserken, kibuggyan, szivárog, csöpög, csurog, gyöngyözik