megalkot szinonimái

ige
 • elkészít, megcsinál, kialakít, megteremt, kitalál, megkonstruál, létrehoz, előállít, összehoz (bizalmas), megformál, generál (idegen), organizál (idegen), szerkeszt, nyélbe üt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nagynéni

főnév
 • néni (bizalmas), tanti (bizalmas), ángy (tájnyelvi), tante (régies), nénje (tájnyelvi), éde (tájnyelvi), édesnéne (tájnyelvi)

magasodik

ige
 • nő, növekedik, növekszik, nyúlik, nagyobbodik, emelkedik
 • kimagaslik, magaslik, kiemelkedik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megalkot szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

magyaráz

ige
 • fejteget, taglal, megokol, indokol, megvilágít, megvilágosít, hüvelyez (régies), értelmez, interpretál, kommentál, demonstrál, explikál (szaknyelvi), exegetál (bibliai szöveget) (szaknyelvi)
 • (régies): tolmácsol, fordít, magyarít (régies)

lábas, lábos

főnév
 • főzőedény, serpenyő, kasztrol (tájnyelvi)
 • edény

kriminális

melléknév
 • büntetőjogi, bűnügyi
 • rossz, csapnivaló, pocsék, gyalázatos, szörnyű, kritikán aluli, siralmas, csapnivaló, tré (bizalmas), lepra (durva), moslék (szleng)

kívánság

főnév
 • óhaj, vágy, kívánalom, kívánnivaló, kívánat (régies), desiderium (régies), kérés, kérelem, óhajtás, igény

másképp, másképpen

határozószó
 • máshogyan, másként, más módon, eltérően

megnyitó

melléknév, főnév
 • felavató, beköszöntő, bevezető, kezdő
 • tanévnyitó, venisancte (idegen)
 • (választékos): előbeszéd (régies)
 • nyitány, előzene, ouverture (szaknyelvi)
 • vernisszázs (választékos)

verődik

ige
 • ütődik, csapódik, koccan, kocódik (tájnyelvi), ütközik
 • esik
 • tömörül, csoportosul, összeáll, összegyűlik

kései

melléknév
 • késői, utóbbi, késlekedő, késedelmes, megkésett, elkésett

kényszerképzet

főnév
 • rögeszme, agyrém, megszállottság, hóbort, monománia (szaknyelvi), obsessio (idegen), fixa idea (idegen)
 • vesszőparipa, bogara (valakinek)

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

kicsordul

melléknév
 • túlcsordul, kiömlik, kifolyik, túlfolyik
 • kibuggyan, kiserken

megsértés

főnév
 • megsebezés, felhorzsolás
 • vétség, botlás, áthágás, megszegés, túllépés
 • megalázás, lepiszkolás, becsmérlés, rágalmazás, arculcsapás, inzultus

metronóm

főnév
 • ütemjelző, ütemmérő

borozó

főnév
 • poharazó, csapszék, borharapó, bormérés, borkimérés, borpince, borkóstoló, italmérés, italbolt, kocsma

panzió

főnév
 • fogadó, vendégfogadó, otthon, motel
 • (régies): nyugdíj, penzió (régies)

nyomaték

főnév
 • hangsúly, akcentus, hangsúlyozás, hanghordozás, emfázis (szaknyelvi)
 • kiemelés
 • tekintély, erő, fontosság, nyomósság, horderő, jelentőség
 • hatóerő
 • nehezék, súly, ráadás, tetézés
 • nyomtaték

megállít

ige
 • feltartóztat, lestoppol (bizalmas), lemeszel (rendőr autót) (szleng)
 • megakaszt, megbénít, megálljt parancsol (valaminek), útját állja, gátat vet (valaminek), meggátol, lefékez, blokkol, aredál (tájnyelvi), leállít, leszerel, paralizál (idegen)
 • elállít, kikapcsol
 • félbeszakít, megszakít, szüneteltet
 • rögzít, stabilizál

magányosság

főnév
 • magány, egyedüllét, társtalanság, elhagyatottság, egyedülvalóság (régies), árvaság
 • elvonultság, visszavonultság, elzárkózás, emberkerülés

megijeszt

ige
 • megrémít, megrémiszt, megriaszt, megfélemlít, elbátortalanít, félemlít (régies), ráijeszt, elijeszt, elriaszt, visszariaszt, visszarettent, megrettent, elrettent, megdermeszt, elrémít, elképeszt, halálra rémít, rémületbe ejt, elrémiszt, ráhozza a szívbajt (szleng), ráhozza a frászt (szleng), megdöbbent, elborzaszt, dobbant (régies), konsternál (régies), megrezzent, megijeget (tájnyelvi), megrajcsúroztat (tájnyelvi), megrezzeget (tájnyelvi), megvakkant (tájnyelvi)

nyárfa

főnév
 • nyár, jegenyefa, topolyafa, topolya

megdönthetetlen

melléknév
 • cáfolhatatlan, kétségbe vonhatatlan, megingathatatlan, megtámadhatatlan, tagadhatatlan, vitathatatlan, kétségtelen, perdöntő, kivédhetetlen, ékes (bizonyíték), apodiktikus (szaknyelvi), inkontesztábilis (idegen)
 • szilárd, erős, biztos, stabil

láng

főnév
 • tűz
 • lángnyelv, lobogvány (régies)
 • indulat, hév, szenvedély

megküld

ige
 • küld, elküld, eljuttat, kiküld, felad, postáz, továbbít

nyirokmirigy

főnév
 • nyirokcsomó, lymphoglandula (szaknyelvi)