málinkó szinonimái

főnév
 • sárgarigó, aranymálinkó, aranybegy (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mellbevágó

melléknév
 • meghökkentő, megdöbbentő, elképesztő

toxikus

melléknév
 • (szaknyelvi): mérgező, maszlagos (tájnyelvi), mételyező (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a málinkó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

libéria

főnév
 • lakájruha, inasruha, livré (régies)
 • egyenruha

közte

határozószó
 • közötte, közepette

kötelék

főnév
 • kötél, kötélzet, hurok, gúzs, béklyó, békó
 • (tájnyelvi): kötés, kötszer, pólya, bandázs (idegen)
 • kapocs, kapcsolat, szálak
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi), formáció (szaknyelvi), egység (szaknyelvi), csoport

kirepül

ige
 • kiszáll, kiröppen, szárnyra kel, felszárnyal, felszáll, felrepül, felröppen
 • kivágódik
 • eltávozik, elmegy, kimegy, útra kel

maffia

főnév
 • bűnszövetkezet, bűnbanda, klán
 • alvilág

meghány-vet

ige
 • megbeszél, megvitat, taglal, értekezik (valamiről), eszmecserét folytat (valamiről), tanakodik, megtanácskozik, átgondol, megtárgyal, átbeszél (bizalmas), megfirat (tájnyelvi), irget-forgat (tájnyelvi), megdumál (szleng)
 • megfontol, mérlegel, gondolkodik, töpreng, tűnődik, latolgat, morfondíroz, fontolóra vesz, elmélkedik (valamin), elrágódik (bizalmas), rekonsziderál (régies)

vátesz

főnév
 • (választékos): jós, látnok, próféta, jövendölő, igazlátó (régies), távolbalátó (régies)

kelet1

főnév
 • napkelet, napfeljött (tájnyelvi)(tájnyelvi)

karika

főnév
 • kör, gyűrű, abroncs, körpánt, rádli (bizalmas), rejf (bizalmas)
 • pörgettyű, karikó (tájnyelvi), guriga (tájnyelvi), guringó (tájnyelvi)

gondatlan

melléknév
 • felületes, nemtörődöm, hanyag, trehány, felelőtlen, vigyázatlan, szeleburdi, hebehurgya, hányaveti, szeles, figyelmetlen, elővigyázatlan, óvatlan, meggondolatlan, ickiviki (tájnyelvi)
 • pontatlan, elhamarkodott, sekélyes, összecsapott, elsietett, slendrián, tessék-lássék, hevenyészett

kertészet

főnév
 • kertművelés, hortikultúra (idegen), kertépítés

megkíván

ige
 • kíván, vágyik, vágyódik, kívánkozik, áhít, áhítozik (választékos), sóvárog, eped, epedez (választékos), eseng (választékos), epedezik, bazsil (tájnyelvi), megáhítozik (tájnyelvi), bukik (valakire) (szleng), fáj a foga (valamire) (szleng)
 • megkövetel, elvár, előír, igényel, óhajt, kér, kiköt, kötelez, kényszerít, kierőszakol, pretendál (régies), szükségel (régies)
 • előfeltétele (valaminek), feltételez

mellény

főnév
 • lajbi (régies), lélekmelegítő, melles (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), melltakaró (tájnyelvi)
 • pruszlik (tájnyelvi), rékli (tájnyelvi), zeke (tájnyelvi), derékravaló (tájnyelvi)

bizalmi II.

főnév
 • megbízott

összekuporodik

ige
 • összehúzódik, összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekucorodik (tájnyelvi), összegubbaszkodik (tájnyelvi), leguggol, összezsugorodik Sz: karikába fekszik, mint a kutya

nevezetes

melléknév
 • ismert, közismert, híres, hírneves, neves, népszerű, illusztris, előkelő, tekintélyes, nagynevű, menő (szleng)
 • emlékezetes, emlékezetre méltó, figyelemre méltó, jelentős, kiemelkedő, fényes, kiváló, káprázatos, dicső, jeles, világraszóló, történelmi, sorsdöntő
 • érdekes, fontos

mammutfenyő

főnév
 • óriásfenyő, ceruzafenyő, mammutfa

levéltár

főnév
 • oklevéltár, okmánytár, okiratgyűjtemény, irattár, levelestár (szaknyelvi), archívum, kutri (tájnyelvi), limbus (idegen)

megdicsőülés

főnév
 • apoteózis (idegen), felmagasztosulás, felmagasztaltatás

nemesség

főnév
 • nemesi cím, nemesi rang, kutyabőr
 • birtokosság, lovagság, nemesi rend, arisztokrácia
 • elit
 • kiválóság, méltóság, előkelőség, fenség
 • fennköltség, emelkedettség
 • nagylelkűség, nemeslelkűség, generozitás (idegen), kitűnőség, jelesség

másít

ige
 • változtat, módosít, alakít

kulák

főnév
 • nagygazda, zsírosparaszt, gazdag paraszt

megfeneklik

ige
 • (hajó): megsüllyed, megakad, zátonyra fut, megreked, fennakad, leszáll, elmerül
 • elakad, holtpontra jut, csődöt mond, meghiúsul, összeomlik, megbukik

nevel

ige
 • gondoz, ellát, eltart, élelmez, etet, táplál
 • szoptat, dajkál
 • tenyészt, tart, sokasít (régies), szaporít (régies), gyarapít (régies)
 • növeszt, termeszt, fejleszt
 • terem, hajt, kultivál (régies), hoz (termést)
 • tanít, oktat, képez, alakít, formál, művel, iskoláztat, kitanít, csiszol, palléroz (választékos), finomít, nemesít, épít, farag (bizalmas), gyúr (bizalmas), szoktat (valamire)
 • fegyelmez, szabályoz, reguláz
 • idomít, dresszíroz, leckéz (régies), mesterasztaloz (régies)
 • edz, tréningez, gyakoroltat, sulykol
 • (régies): növel, sokszoroz, fokoz