maffia szinonimái

főnév
 • bűnszövetkezet, bűnbanda, klán
 • alvilág

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gonoszkodik

ige
 • kötődik, incselkedik, huncutkodik, csintalankodik, mókázik, heccelődik, cicázik, évődik, ingerkedik, enyeleg, böllenkedik (tájnyelvi), latorkodik (régies), tolvajkodik (régies)
 • bánt, kínoz, gyötör

szerfelett, szerfölö

határozószó
 • felettébb, fölöttébb, nagyon, igen, módfelett, különösen, rendkívül, igencsak, roppantul, nagymértékben, rettenetesen, borzasztóan, fenemód, iszonyúan, szörnyen, irtóra (szleng), állatira (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a maffia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leszúr

ige
 • ledöf, megkésel, agyonszúr, leterít, lebök (bizalmas), leszudorint (tájnyelvi), megolt (szleng)
 • (disznót): levág, leöl
 • (összeget): kifizet, leszurkol (szleng), leperkál (bizalmas), lepörköl (szleng), letejel (szleng), lepenget (szleng)
 • leszid, lehord (bizalmas), letol (bizalmas), lebarnít (bizalmas), legorombít (bizalmas), leteremt (bizalmas), kioszt (bizalmas), rendreutasít
 • lecáfol (tájnyelvi), lekap (bizalmas), lemindenel (tájnyelvi), lebaltáz (szleng), megmosdat (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), lebasz (durva), ledorongol (bizalmas)

közéje

határozószó
 • közé, közibe (tájnyelvi)

könnyű

melléknév
 • súlytalan, csekély súlyú, habkönnyű, leheletkönnyű, pehelykönnyű
 • sovány, törékeny, vézna, karcsú, légies
 • vékony, lágy, finom, lenge (választékos), áttetsző, szellős, leheletvékony, lebegő, lengő (választékos), lengeteg (tájnyelvi)
 • gyenge, könnyen csúszó (választékos), diétás (idegen), kalóriaszegény, fűszerezetlen, könnyen emészthető, silány (pejoratív)
 • egyszerű, pofonegyszerű, világos, érthető, komplikációmentes, gyerekjáték, nyilvánvaló, semmiség, sima (bizalmas), potya (szleng), sétagalopp (szleng), tuti (bizalmas), hótkönnyű (szleng)
 • veszélytelen, enyhe, zökkenőmentes, akadálytalan, háborítatlan, könnyen kezelhető
 • gondtalan, vidám, élénk, fesztelen, derűs
 • szórakoztató, könnyed, kellemes
 • könnyelmű, szabados, illetlen, erkölcstelen, szeméremsértő, szemérmetlen, léha, ledér, könnyűvérű, dévaj (választékos), laza (bizalmas), frivol, feslett, céda (pejoratív), disznó (pejoratív)

kimondhatatlan II.

főnév
 • (régies): alsó, alsónadrág, gatya, alsógatya, kisnadrág, mondhatatlan (régies)

logikus

melléknév
 • ésszerű, racionális, következetes, okszerű, józan, okos, értelmes, épkézláb, érthető, világos, áttekinthető, rendezett, belátható, felfogható, egyértelmű, szabatos, pontos, nyilvánvaló, magától értődő, látni való, szemmel látható, evidens, célszerű, jól átgondolt

megértés

főnév
 • felfogás, appercepció (idegen), intelligencia, ész, értelem
 • belátás, ráébredés, ráeszmélés
 • együttérzés, empátia, jóindulat
 • egyetértés, azonosulás, összhang

vámol

ige
 • elvámol
 • (bizalmas): lopkod, elcsen, dézsmál

kas

főnév
 • méhkas
 • kaptár
 • kosár, puttony
 • (tájnyelvi): borítókosár
 • kocsiderék, szekérderék
 • (szaknyelvi): járószék
 • (szaknyelvi): szállítókas

kanca

főnév
 • nőstény ló, kabala (tájnyelvi), kabla (régies)
 • nőstény szamár

geodézia

főnév
 • (szaknyelvi): földméréstan, földmérés

képzavar

főnév
 • katakrézis (szaknyelvi)

meghat

ige
 • megindít, megillet, megérint, elérzékenyít, meglágyít, ellágyít, könnyekre indít, szívébe markol (valakinek), afficiál (régies)
 • hatást gyakorol (valakire), megfog, megkap (bizalmas), megmozgat, megrendít, felkavar, részvétet kelt (valakiben), felzaklat, feldúl (választékos), megráz (választékos), emocionál (idegen)
 • elbűvöl

megütközik

ige
 • összecsap, megmérkőzik, megküzd, ütközetbe bocsátkozik, harcba bocsátkozik, felveszi a harcot, összeütközik, csatát vív
 • (valamin): megbotránkozik, fennakad, meglepődik, megdöbben, skandalizálódik (idegen), felütközik (tájnyelvi), megütődik (régies), megrökönyödik, meghökken, elszörnyed, fölháborodik
 • megbántódik, megharagszik(valami fölött)

bevétel

főnév
 • hozam, jövedelem, kereset, haszon, forgalom, kassza, nyereség, profit, javadalmazás, bér, fizetés, fizetség, keresmény (régies), income (idegen)(idegen)
 • megszállás, okkupáció (régies), meghódítás, leigázás

őserdő

főnév
 • ősrengeteg, ősvadon, dzsungel, rengeteg

nélkülöz

ige
 • híjával van (valaminek), híján van (valaminek), hiányol, szűkölködik (valamiben), kucorog (régies), kuporog (tájnyelvi), meg van szorulva, teng, tengődik, senyved, szükséget lát, hiányt szenved, éhezik, nyomorog, sanyarog, koplal, éhséget szenved, hiányát érzi (valaminek)

magánélet

főnév
 • intim szféra
 • magánügy

lesétál

ige
 • lemegy, leballag, lebandukol (bizalmas)

megalakul

ige
 • létrejön, létesül, keletkezik, képződik, összeáll, organizálódik (idegen), megvalósul

napszám

főnév
 • napibér, napidíj, napszámbér

málinkó

főnév
 • sárgarigó, aranymálinkó, aranybegy (tájnyelvi)

köznemes

főnév
 • kisbirtokos, középbirtokos, kurtanemes, bocskoros nemes, hétszilvafás (nemes), telkes gazda, dzsentri, kisnemes

megcsal

ige
 • becsap, rászed, megkárosít, megrövidít, megtéveszt, bepaliz (bizalmas), csőbe húz (szleng), átejt (bizalmas), lóvá tesz, kijátszik, jégre visz, elhitet, orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), felültet (bizalmas), túljár az eszén, félrevezet
 • áltat, elbolondít, elámít
 • felszarvaz, hűtlenkedik, félrelép, félredug (durva), félrebaszik (durva)

nekifut

ige
 • (bizalmas): nekilendül, lendületet vesz, belelendül, nekilódul
 • nekiütközik, nekiszalad, nekimegy, nekirohan, nekihajt, beleszalad