leteremt szinonimái

ige
 • leszid, lehord (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, megszapul (régies), összeszid, megszid, megdorgál, letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): földhöz vág, leterít, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fundus

főnév
 • telek, házhely
 • kisbirtok (régies)
 • (szaknyelvi): szemfenék

ében

főnév
 • ébenfa
 • (jelzőként): ébenfekete, koromfekete, éjsötét (választékos), éjfélsötét (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a leteremt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

legyez

ige
 • hűsít, hűt, hüsel (régies), leppel (tájnyelvi)
 • hízeleg, kedveskedik, bókol

kotlós II.

főnév
 • tyúkanyó, anyatyúk, ülőstyúk, kotlóstyúk

kompromisszum

főnév
 • megegyezés, egyezség, megállapodás, konszenzus
 • megalkuvás, áthidaló megoldás

kiegyenlít

ige
 • ellensúlyoz, kompenzál, egalizál, nivellál, egy szintre hoz, kiegyensúlyoz, ellentételez, temperál (idegen), összehangol, összhangba hoz
 • áthidal, felold, eloszlat, elsimít, semlegesít, megszüntet
 • kifizet, megfizet, visszafizet, rendez, lekvittel (bizalmas), szaldíroz (idegen), rekompenzál (idegen), kielégít, kárpótol, leró, törleszt
 • egyenlővé tesz, behoz

lenyugodik, lenyugsz

ige
 • lepihen
 • aludni megy, aludni tér, nyugovóra tér, nyugalomra tér, elteszi magát holnapra, elteszi magát másnapra, leteszi a fejét, álomra hajtja a fejét, nyugalomra hajtja a fejét, szunyálni megy, hunyni megy (szleng), ledöglik (durva), levackol (szleng), tollasbálba megy (tréfás)
 • (bizalmas): lecsillapodik, lecsillapul, lecsendesedik, lecsendesül, lecsitul, megnyugszik, lelohad, lehiggad, megjuházik, megjuhászodik, megszelídül
 • (nap): leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)

másrészről

határozószó
 • másrészt, másfelől, egyébként

ürügy

főnév
 • apropó, indok, jogcím, kifogás, mentség, kibúvó, alibi, szín, álszín (régies), örv (régies), álok, pretextus (régies), titulus (régies)

kabin

főnév
 • öltözőfülke, vetkőzőfülke
 • próbafülke
 • hálófülke, utasfülke, kajüt, hajókabin, hajófülke, hajószoba
 • vezetőfülke, pilótafülke

jellemző I.

melléknév
 • tipikus, jellegzetes, sajátos, sajátságos, velejáró, ráillő, rá valló, specifikus, egyéni, egyedi, individuális, karakterisztikus, markáns, megkülönböztető

fuxia

ige
 • csüngőke

karika

főnév
 • kör, gyűrű, abroncs, körpánt, rádli (bizalmas), rejf (bizalmas)
 • pörgettyű, karikó (tájnyelvi), guriga (tájnyelvi), guringó (tájnyelvi)

megbánt

ige
 • megsért, lelkébe gázol, önérzetébe gázol, becsületébe gázol, vét (valaki ellen), inzultál, sértéssel illet, elszomorít, belemar, belerúg, megsebez Sz: belegyalogol a lelkébe; belegázol a lelkivilágába

megokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megalapozatlan, indokolatlan, motiválatlan, igazolatlan, jogosulatlan

bennszülött I.

melléknév
 • őshonos, ősi, őseredeti, ős-, hazai, honi, tősgyökeres, helyi, helybeli, törzsökös, autochton (idegen)

oszlik

ige
 • oszladozik
 • derül, tisztul, felszakad
 • széled, elmegy
 • bomlik, szétesik, rohad, porladozik
 • foszlik
 • részekre válik, tagolódik, elkülönül, elágazik, ágazik, szakad, szétszakad, osztódik, tagozódik, divergál (szaknyelvi), differenciálódik
 • múlik, szűnik, csökken, apad, fogy

műszaki

melléknév
 • technikai, politechnikai (idegen)
 • gyakorlati

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

léghuzat

főnév
 • huzat, légvonat, cúg (bizalmas), ájerdöfés (tájnyelvi)

maholnap

határozószó
 • nemsokára, előbb-utóbb, csakhamar, hamarosan, rövidesen, a közeljövőben, közelesen (tájnyelvi), kisvártatva (választékos)

munkafolyamat

főnév
 • művelet, technológia, kivitelezés

liliputi

melléknév, főnév
 • kicsi, kicsiny, parányi, icipici, piciny, törpe

könyöradomány

főnév
 • alamizsna (választékos), adomány, segély, juttatás

márc

főnév
 • (tájnyelvi): méhsör, mézsör

műgyűjtő

főnév
 • gyűjtő, műpártoló, műbarát (régies), amatőr (régies)