megokolatlan szinonimái

melléknév
 • alaptalan, megalapozatlan, indokolatlan, motiválatlan, igazolatlan, jogosulatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aukció

főnév
 • (régies): árverés, kótyavetye (régies), áresés, kiárusítás

másodrangú

melléknév
 • másodrendű, másodosztályú, mellékes, lényegtelen, másodlagos, alárendelt
 • közepes, középszerű
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megokolatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meggondol

ige
 • megfontol, fontolóra vesz, felfontol (tájnyelvi), átgondol, mérlegre vet, mérlegel, latolgat, megrág (bizalmas), meghány-vet, konsziderál (idegen), kontemplál (régies), ruminál (idegen), feltökél (tájnyelvi)
 • (elhatározást): megváltoztat, megmásít, visszavon(valamihez)(valami mellett)

lépeget

ige
 • lép, lépked, lépdel, jár, megy, mendegél, ballag, battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog, ballagdál (tájnyelvi), lépik (tájnyelvi)

legyez

ige
 • hűsít, hűt, hüsel (régies), leppel (tájnyelvi)
 • hízeleg, kedveskedik, bókol

körülbelül

határozószó
 • kb., kábé, hozzávetőleg, közelítőleg, idestova, kvázi, majdnem, megközelítőleg, mintegy, szinte, cirka (bizalmas), nagy vonalakban, nagyjából, globálisan, approximatíve (idegen), csaknem, olyanformán, hasonlóan, lényegében, durván, többé-kevésbé, innen-onnan (tájnyelvi)

megkönnyebbülés

főnév
 • felszabadulás, fellélegzés, megnyugvás, lecsillapodás, megelégedés, megbékülés

merészkedik

ige
 • merészel, mer, bátorkodik, szemtelenkedik, arcátlankodik, pofátlankodik, veszi magának a bátorságot, nem átall

voltaképp, voltaképp

határozószó
 • valójában, lényegében, tulajdonképpen, gyakorlatilag, úgyszólván, jóformán, jószerével, végeredményben
 • eredetileg

kinevez

ige
 • megbíz, kijelöl, megjelöl, meghatároz, megkér, meghatalmaz, felruház (valamivel), felfogad, kirendel, delegál
 • alkalmaz, beiktat, megtesz, előléptet, szerződtet, utasít, promoveál (idegen)

kihelyez

ige
 • kitesz, kirak, kipakol, kirámol
 • kölcsönad, bérbe ad, befektet, kiad

hangszer

főnév
 • zeneszerszám, zeneeszköz (régies), instrumentum (régies), muzsika (tájnyelvi)

kiszúr

ige
 • kilyukaszt, átszúr, kifúr
 • kinyom, kitaszít, kitol (bizalmas), kilök, kibök (tájnyelvi)
 • kitűz, kiragaszt, felragaszt
 • kiszemel, kiválaszt, kijelöl, kipécéz (bizalmas)
 • meglát, megpillant, észrevesz, felismer
 • elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas), kibabrál (valakivel) (bizalmas), ellátja a baját (valakinek), átver (bizalmas), átdob a palánkon (szleng)
 • (szleng): leleplez
 • (tájnyelvi): kifizet, leszurkol (szleng)
 • kipellengérez, tollhegyre állít

meztelen

melléknév
 • mezítelen, ruhátlan, pucér, csupasz, pőre, purdé (tájnyelvi), csóré (tájnyelvi), nudista, naturista, ádámkosztümös (tréfás), fedetlen, csurdé (tájnyelvi), rudi (szleng), takaratlan
 • kopasz, tar
 • pihétlen, tollatlan, szőrtelen
 • (növény): kopár, puszta, levéltelen, üres
 • (igazságos): nyers, leplezetlen, kendőzetlen

nagybácsi

főnév
 • nagybátya, onkli (régies), édesbátya (tájnyelvi), bátyós (tájnyelvi), bácsi, bácsika, peszebátya (régies), atyabátya (régies), páripapa (tájnyelvi)

cukorrépa

főnév
 • gyárirépa (tájnyelvi), bunci (tájnyelvi)

plebejus

melléknév, főnév
 • pór, paraszt, proli (pejoratív)
 • pórias (régies)
 • (régies): jogfosztott, elszegényedett

öldöklés

főnév
 • hóhérmunka, hóhérság (régies), vérengzés, vérontás, mészárlás, koncolás, tömegmészárlás, kaszabolás, vérfürdő, tömeggyilkosság, tömegpusztítás, pogrom

megoperál

ige
 • megműt

megfésül

ige
 • (hajat): átfésül, kifésül, kibont
 • frizurát készít
 • gerebenez, megtisztít

méhészet

főnév
 • méhtenyésztés, méhészkedés, apicultura (idegen)

ostromállapot

főnév
 • szükségállapot, hadiállapot

megsokszoroz

ige
 • megnövel, felfokoz, fokoz, megsokasít, megszaporít, megtöbbszöröz, meghatványoz, multiplikál (szaknyelvi)

letargia

ige
 • fásultság, levertség, közöny, apátia
 • kiábrándultság

mélyvasút

főnév
 • metró, földalatti vasút

öklel

ige
 • döf, taszít, szúr, bök, döfköd, bökdös, lököl (tájnyelvi), tusál (tájnyelvi)
 • viaskodik, mérkőzik, küzd, párbajozik