lenyugodik, lenyugsz szinonimái

ige
 • lepihen
 • aludni megy, aludni tér, nyugovóra tér, nyugalomra tér, elteszi magát holnapra, elteszi magát másnapra, leteszi a fejét, álomra hajtja a fejét, nyugalomra hajtja a fejét, szunyálni megy, hunyni megy (szleng), ledöglik (durva), levackol (szleng), tollasbálba megy (tréfás)
 • (bizalmas): lecsillapodik, lecsillapul, lecsendesedik, lecsendesül, lecsitul, megnyugszik, lelohad, lehiggad, megjuházik, megjuhászodik, megszelídül
 • (nap): leáldozik, lemegy, leszáll, lehanyatlik, lebukik, alábukik, nyugovóra tér, látóhatár mögé bukik, lesuvad (tájnyelvi), elszentül (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

molett

melléknév
 • teltkarcsú, telt, kövérkés, gömbölyű, gömbölyded, párnás, testes, dundi, dundus (bizalmas), duci (bizalmas), pufók, pufi (bizalmas), jó húsban levő, terebélyes

spanyol

melléknév, főnév
 • spanyolországi, hispániai (régies), hispán (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lenyugodik, lenyugsz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lecsillapít

ige
 • megnyugtat, elcsitít, lecsendesít, lehűt, megjuház (tájnyelvi), kiengesztel, megbékít, összebékít, megszelidít
 • leszerel, lefegyverez, megfékez, megzaboláz, pacifikál (idegen)

kopaszt

ige
 • megtisztít, szőrtelenít, melleszt (tájnyelvi)
 • (bizalmas): kifoszt, kivetkőztet, megfej (szleng), megpumpol (szleng)

klívia

főnév
 • hercegvirág, narancsliliom, szobaliliom

kézmozdulat

főnév
 • gesztus, kézlegyintés, taglejtés

lejt

ige
 • ereszkedik, hajlik, dől, esik, aláfut, alávezet
 • (táncot): lépeget, jár, rop, táncol
 • megy, vezet

mangalica

főnév
 • zsírsertés

úzus

főnév
 • szokás, gyakorlat, szokásjog, közszokás
 • használat

jogosít

ige
 • képesít (valamire), alkalmassá tesz (valamire)
 • érvényesít, elismer, hitelesít, igazol, törvényesít, legitimál (szaknyelvi), engedelmez (régies), szabadékoz (régies)
 • (valamire): fölhatalmaz, megbíz, fölruház

jármű

főnév
 • közlekedési eszköz, szállítóeszköz, járgány, járómű (régies), tragacs (pejoratív)

főcím

főnév
 • címfej (szaknyelvi), címsor (szaknyelvi)

kanca

főnév
 • nőstény ló, kabala (tájnyelvi), kabla (régies)
 • nőstény szamár

maszatol

ige
 • összeken, összemázol, összekoszol, bemocskol, bepiszkít, beszennyez
 • elken, szétdörzsöl
 • babrál, pepecsel, pacsmagol, pingál

megkönnyebbülés

főnév
 • felszabadulás, fellélegzés, megnyugvás, lecsillapodás, megelégedés, megbékülés

belemászik

ige
 • (kellemetlenségbe): belemegy, belekeveredik

ondolál

ige
 • hullámosít, bodorít, besüt, berak, göndörít, dauerol

múlik

ige
 • szűnik, tűnik, csökken, csillapodik, enyhül, oszlik
 • kimúlik, meghal, elpusztul
 • (idő): telik, megy, repül, rohan, halad, fut, szalad, pereg, elszáll, eljár, elillan, tovaröppen (választékos)
 • (évet): betölt, túlhalad
 • (valakin, valamin): függ (valakitől, valamitől), áll (valakin, valamin)

lép2

főnév
 • madárlép, lépvessző
 • kelepce, csapda

lealázó

melléknév
 • megalázó, lealacsonyító, sértő, bántó, megszégyenítő, becstelen, degradáló (idegen)

lúd

főnév
 • liba, pile (tájnyelvi), pipe (tájnyelvi), zsiba (tájnyelvi), bizsi (tájnyelvi), buriska (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): vadliba, vadlúd

morog

ige
 • (állat): kaffog, kurrog (tájnyelvi), drummog, mörmöl (tájnyelvi)
 • (bizalmas): morgolódik, dohog, füstölög, dörmög, zsörtölődik, elégedetlenkedik, zúgolódik, berzenkedik, dudog (tájnyelvi), dödög (tájnyelvi), dörcög (tájnyelvi), zsémbel, dúl-fúl, haragszik, óg-móg (tájnyelvi) Sz: dohog, mint a terhes felhő
 • (has): korog

leteremt

ige
 • leszid, lehord (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, megszapul (régies), összeszid, megszid, megdorgál, letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): földhöz vág, leterít, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)

korszak

főnév
 • kor, időszak, éra, periódus, szakasz, epocha (régies)

magol1

ige
 • (tájnyelvi): magoz, kibont, eltávolít (magot)

mozzanat

főnév
 • részlet, rész, elem, momentum, szakasz, fázis
 • körülmény, tényező, epizód