léghuzat szinonimái

főnév
 • huzat, légvonat, cúg (bizalmas), ájerdöfés (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hitelez

ige
 • kölcsönöz, kölcsönad, kreditál (idegen), hitelbe ad

elül

ige
 • átül
 • elüldögél, megül, eltanyázik (tájnyelvi)
 • elcsendesedik, lecsillapodik, enyhül, alábbhagy, csitul, elpihen (választékos), elnyugszik (választékos), abbamarad, elhallgat, (zaj) elhal, (szél) eláll
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a léghuzat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lábszár

főnév
 • lábikra, vádli, ín (régies), alsószár (tájnyelvi)

kizsákmányol

ige
 • elnyom
 • kihasznál, kiuzsoráz, kiszipolyoz, kizsigerel, kifoszt, kimerít, kizsarol

kiszabadul

ige
 • kimenekül, kijut, kibújik, kicsúszik, kicsusszan, kisurran, kilopódzik, kivergődik, kitör, átverekszi magát, kibonyolódik (régies), kigázol (régies), kikelepcél (régies)
 • felszabadul, kivívja szabadságát

kérelmez

ige
 • kérvényez, folyamodik, pályázik, instanciázik (régies), szollicitál (régies), peticionál (régies)

lealázó

melléknév
 • megalázó, lealacsonyító, sértő, bántó, megszégyenítő, becstelen, degradáló (idegen)

lőcs

főnév
 • rúd, farúd
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), virgács (szleng)
 • (szleng): hímvessző, fütykös (bizalmas), fütyülő (bizalmas),

úgymint

kötőszó
 • azaz, vagyis, tudniillik, például, mégpedig, éspedig, nevezetesen, valamint

ízléses

melléknév
 • gusztusos, guszta (bizalmas), vonzó
 • mutatós, csinos, esztétikus, sikkes (bizalmas), elegáns, tipp-topp (bizalmas)
 • finom, választékos, kifinomult, disztingvált, stílusos, előkelő, úri

írásjel

főnév
 • írásjegy, betű, betűjegy
 • központozási jel

fogadkozás

főnév
 • ígérgetés, esküdözés, eskü, fogadás, megerősítés, ajánlkozás

jogtiprás

főnév
 • bűntett, bűntény, bűncselekmény
 • törvénytelenség, törvénysértés, jogsértés

magnetofonszalag

főnév
 • magnószalag, hangszalag, szalag

megfésül

ige
 • (hajat): átfésül, kifésül, kibont
 • frizurát készít
 • gerebenez, megtisztít

beférkőzik

ige
 • beférkezik (tájnyelvi), befurakszik, befurakodik, beszivárog, betolakodik, betolakszik, beszemtelenkedik, befészkeli magát, beszerkőzik (tájnyelvi)

ocsúdik

ige
 • felébred, ébred, serken, magához tér, eszmél
 • ráébred (valamire)(választékos)

mirelit

melléknév
 • mélyhűtött, mélyhűtésű, fagyasztott, gyorsfagyasztott, konyhakész

legkevesebb

számnév
 • minimális, legkisebb, legcsekélyebb

külterület

főnév
 • kültelek, külváros, peremváros, periféria (idegen)

létező

melléknév
 • levő, lévő, meglevő, meglévő, fennálló, előforduló
 • élő, eleven
 • lény, teremtmény
 • valóságos, való, adott, megragadható, kézzelfogható, szemmel látható, reális, konkrét

mikroszkóp

főnév
 • górcső (régies)

leköp

ige
 • lepök (régies), ráköpdös
 • megvet, semmibe vesz

kolomp

főnév
 • harang, csatrang (régies), kongó (tájnyelvi), csengő (régies), csörgő (régies)

liget

főnév
 • erdőcske, ligeterdő, facsoport, fiatalos (szaknyelvi), pagony, cserjés, csalit, csalitos, berek, lugas, surján (tájnyelvi), haraszt (tájnyelvi), geszt (régies), eresztvény (régies)
 • park
 • (régies): erdő

minősül

ige
 • (valaminek): bizonyul, mutatkozik, számít