liliputi szinonimái

melléknév, főnév
 • kicsi, kicsiny, parányi, icipici, piciny, törpe

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tranzit

melléknév
 • (szaknyelvi): átmenő, átutazó

hitelképes

melléknév
 • fizetőképes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a liliputi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lelketlen

melléknév
 • szívtelen, embertelen, kegyetlen, könyörtelen, érzéketlen, részvétlen, keményszívű, gonosz, szőrösszívű
 • (régies): oktalan
 • (régies): halott, élettelen

köréje

határozószó
 • körül, mellé, melléje, hozzá, köré

kórház

főnév
 • betegház (régies), hospitály (régies), ispotály (régies), kóroda (régies), lazarett (régies), kórlak (régies), gyógyintézet, gyógyház, klinika

kihalt

melléknév
 • kipusztult, magvaszakadt, kiveszett, holt
 • elavult, megszűnt, megsemmisült
 • néptelen, üres, elnéptelenedett, ember nem járta, lakatlan, kietlen, sivár, kopár, puszta, elhagyott Sz: csendes, mint böjtben a mészárszék; csendes, mint a puszta malom

leteremt

ige
 • leszid, lehord (bizalmas), lekap (bizalmas), lebaltáz (szleng), lemar, megszapul (régies), összeszid, megszid, megdorgál, letol (bizalmas), legorombít (bizalmas), orcáz (tájnyelvi), simfel (bizalmas), lepocskol (tájnyelvi), lerudal (tájnyelvi), megpupáz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): földhöz vág, leterít, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, földre penderít (tájnyelvi), elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)

megavasodik

ige
 • megromlik, megáporodik, megbüdösödik

vágyik

ige
 • vágyakozik, vágyódik, áhítozik, óhít, kívánkozik, kíván, megkíván, sóvárog, eped, epekedik, megvesz (valamiért), veszkődik (tájnyelvi), óhajt, vásik (tájnyelvi), vásódik (tájnyelvi)
 • törekedik Sz: csorog a nyála valami után

kánikula

főnév
 • hőség, forróság, kutya meleg, dobbanás (tájnyelvi)

jön

ige
 • közeledik, közeleg, tart (valamerre)
 • érkezik
 • folyik, szökik, tolul
 • tart (valakivel), kísér, követ
 • származik, ered, fakad, kerül
 • terjed, nyúlik, vezet
 • bekövetkezik, történik, megtörténik, megesik, előáll, adódik
 • keletkezik, támad, küszöbön áll
 • soros, következik, sorra kerül
 • (valamihez): járul, csatlakozik, kapcsolódik
 • kerül (valamennyibe), kóstál (bizalmas)
 • (valakinek): adós, tartozik, sáros (valakinek) (szleng), lóg (valakinek) (szleng)

füstöl

ige
 • dohányzik, cigarettázik, szív, bagózik (bizalmas), pipál (tájnyelvi), lisztel (tájnyelvi), kaptol (tájnyelvi), pöfékel
 • tartósít (füstön)
 • fertőtlenít, tömjénez
 • párolog, párázik, gőzölög, gőzöl

kedves I.

melléknév
 • kedvenc, kedvelt, szeretett, becses, szerelmetes (régies), tetsző (régies), amábilis (régies)
 • barátságos, szíves, kegyes (régies), nyájas, kies (régies), szívélyes, drágalátos, szeretetre méltó, megnyerő, elragadó, tám (idegen)
 • vonzó, bájos, tetszetős, angyali, aranyos, bájdús, édes, édi, cuki (bizalmas), hercig (bizalmas), tündéri, ennivaló (bizalmas), babica (tájnyelvi)

megemberel

ige
 • (tájnyelvi): megbecsül, megtisztel, megsüvegel (régies)
 • megsegít (régies)
 • (tájnyelvi): megvendégel
 • (megembereli magát): összeszedi magát, nekidurálja magát (bizalmas), erőt vesz magán

megsokszoroz

ige
 • megnövel, felfokoz, fokoz, megsokasít, megszaporít, megtöbbszöröz, meghatványoz, multiplikál (szaknyelvi)

besuszterol

ige
 • (bizalmas): beiktat, beprésel, beerőltet, benyom, begyömöszöl, becsempész, becsúsztat

önámítás

főnév
 • önáltatás, öncsalás, önbecsapás, illúzió, tévhit, képzelődés

nagy sikerű

melléknév
 • szenzációs (bizalmas), nagy hatású, sikeres

literátor

főnév
 • író, irodalmár, tollforgató

leköp

ige
 • lepök (régies), ráköpdös
 • megvet, semmibe vesz

marionett

főnév
 • marionettbáb, báb, bábu

művelődéspolitika

főnév
 • kultúrpolitika
 • oktatáspolitika

lumbágó

főnév
 • izomzsába, hexensussz (bizalmas)

kötelező

melléknév
 • kényszerítő, kényszerű, törvény szabta, megszabott, előírt, hivatalos, előírásos, megkövetelt, kénytelenítő (régies), obligát (régies), obligatórikus (régies)
 • köteles(idegen)

matrac

főnév
 • derékalj, ágybetét, szivacs, epeda (idegen)
 • gumimatrac, úszómatrac

nagyméretű

melléknév
 • nagy, nagyszabású, hatalmas, monumentális, széles körű, makroszkopikus (szaknyelvi), piramidális (választékos), óriási, nagy kaliberű, nagyarányú, böhöm (bizalmas), baromi (durva), bazi (szleng)