kotlós I. szinonimái

melléknév
 • ülő, költő, kotló
 • (tájnyelvi): puha, szotyogós (tájnyelvi)
 • záp

kotlós II. szinonimái

főnév
 • tyúkanyó, anyatyúk, ülőstyúk, kotlóstyúk

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hólyagos

melléknév
 • felhólyagzott, duzzadt, hupolykás (tájnyelvi)

összeken

ige
 • összepiszkít, bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összemaszatol, bemaszatol, bemázol, bemocskol, beszennyez, bepacsmagol (bizalmas), összefen (tájnyelvi), összekenceficél (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kotlós szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kockázatos

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, veszélyes, veszedelmes, nyaktörő, merész, vakmerő, hazárd, kalandos, húzós (szleng), rázós (szleng), meredek (szleng), meleg (szleng), rizikós (bizalmas), izgi (bizalmas), ciki (bizalmas)

kérvényez

ige
 • kérelmez, kér, folyamodik, igényel, instanciázik (régies), instál (régies), felterjeszt

kémkedés

főnév
 • vizsgálódás, vizslatás, fürkészés, leselkedés, szaglászás, puhatolózás, kutakodás, kutatás, nyomozás

iszogat

ige
 • iddogál, poharazgat (bizalmas), italozik, hörpintget, kortyintgat, kortyolgat, pityizál (tájnyelvi), kvaterkázik (régies), tütükél (szleng), szörpölget, szopogat (bizalmas), iszkorál (tájnyelvi), illogál (tájnyelvi), iszokál (tájnyelvi), ivogál (tájnyelvi), felönt a garatra, ürítgeti a poharakat
 • piál (szleng), részegeskedik, nyakal, vedel

kopasz

melléknév, főnév
 • tar, hajatlan, szőrtelen, gulács (régies), szárd (régies), bőrhajú (szleng), bőrfejű (szleng) Sz: olyan a feje, mint a biliárdgolyó; nyakig ér a homloka; kopasz, mint a gyalult deszka; szérűt csinált az ördög a fején; törülközővel fésülködik; a légy elcsúszik a koponyáján
 • tollatlan, meztelen, vedlett
 • csupasz, kopár, puszta, lombtalan, levéltelen
 • (szleng): kiskatona (bizalmas), regruta (régies), újonc, kezdő, zöldfülű, mazsola (bizalmas), bokorugró (szleng), doberdós (szleng), felső ágyas (szleng), hámozott (szleng)

kurta

melléknév
 • rövid, kicsi, csapott, megkurtított, csonka, rövidke, pöttöm, alacsony
 • (előadás): szűkszavú, kimért, lakonikus, kurta-furcsa

tereget

ige
 • szétrakosgat, kiterít, szétszór, széthint

hívatlan

melléknév
 • tolakodó, kéretlen, betolakodó, fogadatlan, spontán, önkéntes
 • váratlan
 • illetéktelen, elutasított, visszautasított, elfogadatlan

hevül

ige
 • melegszik, izzik, megtüzesedik, tüzet fog, tűzre gerjed (régies), gyúl (régies)
 • lelkesül, felbuzdul, felindul, fellobban, felingerlődik, indulatra gerjed, felgerjed, gerjedez

fegyveres II.

főnév
 • katona, harcos, kardos (régies)

hörcsög

főnév
 • hörcsi (bizalmas), höri (bizalmas), földikutya (tájnyelvi)
 • pukkancs, méregzsák, indulatos (ember)
 • fukar, fösvény (ember)

lagymatag

melléknév
 • határozatlan, erélytelen, erőtlen, bátortalan, effeminált (idegen), egykedvű, fásult, apatikus
 • lanyha, tunya, nyálas (szleng), petyhüdt, kókadt, bágyadt, ernyedt, erőtlen, szuszipuszi (tájnyelvi), lágy (tájnyelvi), langyos (tájnyelvi), langymeleg
 • vontatott, kényszeredett, halk, elhaló

lepedő

főnév
 • ágylepedő, ágyterítő, lepel, takaró
 • (tréfás): mozivászon, vetítővászon
 • (tréfás): papírlap, űrlap
 • (szleng): ezerforintos, ezres, rongy (szleng), misi (szleng)
 • százas (bizalmas), százforintos

andalog

ige
 • sétál, sétálgat, ballag, mendegél, labodázik (tájnyelvi), kószál, ődöng, lődörög, ténfereg
 • (régies): mélázik, mereng, álmodozik, ábrándozik, révedez (régies)

mostani

melléknév
 • jelenlegi, aktuális, pillanatnyi, mai, jelen (választékos), effektív, folyó, folyamatban levő, kurrens (idegen)
 • friss, legutóbbi, legújabb
 • korszerű, modern
 • érvényes, hatályos

megkárosít

ige
 • megrövidít, becsap, kifoszt, rászed, tönkretesz, megcsal, meglop, kinulláz (bizalmas), megránt (régies), megkisebbít (tájnyelvi), árt (valakinek), kárára van, kizsebel(vki számára)

kotyog

ige
 • kotkodácsol, kárál, kartyol (tájnyelvi), karattyol (bizalmas), tikácsol (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, csacsog, cseveg, lefetyel, tereferél, pletykál, dumál (szleng), jár a szája
 • (motor): kopog, zörög
 • bugyog, bugyborékol, lötyög (régies), csobog

kizökkent

ige
 • megzavar, zavarba ejt
 • kimozdít, kitérít

közkedvelt

melléknév
 • népszerű, kapós (bizalmas), kelendő, keresett, divatos, kurrens, felkapott (bizalmas), híres, frekventált, szeretett, kedvelt

meghamisít

ige
 • megváltoztat, elferdít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz, megront (régies), elhajlít (tájnyelvi), elkajszít (tájnyelvi), megmásít (tájnyelvi), elgörbít (tájnyelvi), kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), rágalmaz, meghazudtol, hamis színben tüntet fel, kiforgat a valójából
 • (bort): pancsol (pejoratív), hígít, felvizez, megkeresztel (tréfás)
 • (olajat): szőkít

köré

névutó, határozószó
 • körül, köréje

ketyeg

ige
 • tiktakol, pötyög, ketyetel (tájnyelvi), klattyog (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi), kotyog (tájnyelvi), perceg

kritika

főnév
 • bírálat, gáncs, kifogás, lecikizés (szleng), ledorongolás (bizalmas), levágás (bizalmas)
 • műbírálat, értékelés, elemzés, megítélés, vélemény, recenzió (szaknyelvi), ítészet, referátum (szaknyelvi), boncolgatás, taglalás

megizzad

ige
 • átnedvesedik, átizzad, kiveri az izzadság, kiveri a víz (bizalmas), megvizesedik (régies), beizzad (tájnyelvi), kiázik (tájnyelvi), megvizül (tájnyelvi)