lepedő szinonimái

főnév
 • ágylepedő, ágyterítő, lepel, takaró
 • (tréfás): mozivászon, vetítővászon
 • (tréfás): papírlap, űrlap
 • (szleng): ezerforintos, ezres, rongy (szleng), misi (szleng)
 • százas (bizalmas), százforintos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

létesül

ige
 • létrejön, keletkezik, megvalósul, megteremtődik, megszületik, valóra válik, nyélbe ütődik, megalakul, alakul, szerveződik, organizálódik (idegen)

cella

főnév
 • börtöncella, zárka, fogda, hűvös (bizalmas), kalitka (szleng), egyes (szleng), kaszni (bizalmas), sitt (szleng), áresz (szleng), áristom (régies), kóter (régies)
 • kamra
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lepedő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leendő

melléknév
 • jövendőbeli, jövőbeli, jövendő, jövő, esendő (régies), majdani, bekövetkező

kór

főnév
 • betegség, nyavalya, métely, baj, bántalom, morbus (szaknyelvi)

kockázatos

melléknév
 • bizonytalan, kétséges, veszélyes, veszedelmes, nyaktörő, merész, vakmerő, hazárd, kalandos, húzós (szleng), rázós (szleng), meredek (szleng), meleg (szleng), rizikós (bizalmas), izgi (bizalmas), ciki (bizalmas)

kialakítás

főnév
 • megszerkesztés, létrehozás, formálás, körvonalazás, megformálás, megtervezés

leköszön

ige
 • lemond, felmond, visszavonul, távozik, megválik, lelép (bizalmas), renunciál (régies)

maradandó

melléknév
 • tartós, időálló
 • állandó, végleges, időtlen, örök, örökös, örök érvényű, múlhatatlan
 • kitörölhetetlen, elévülhetetlen, felejthetetlen, emlékezetes, hervadhatatlan, elnyűhetetlen, elpusztíthatatlan

üdv

főnév
 • üdvösség, hozsanna
 • java (valakinek), jólét, boldogság
 • üdvözlet, köszöntés

jókor

határozószó
 • időben, idejében, legjobbkor, kellőleg (régies), apropó (régies)
 • korán, idején, kelletekorán (tájnyelvi)
 • (pejoratív): későn, késve, rosszkor

játékszer

főnév
 • játék, játszék (tájnyelvi)

földesúr

főnév
 • földbirtokos, nagybirtokos, bojár, uraság (régies), jószágbirtokos (régies)

kantin

főnév
 • büfé
 • étkezde, menza, kajálda (szleng)
 • vegyesbolt

materialista

melléknév
 • anyagelvű, szabadgondolkodó

meglágyít

ige
 • főz, puhít, megpuhít
 • gyúr, hajlít, porhanyít, megolvaszt, elolvaszt, megereszt
 • megenyhít, megindít, elérzékenyít, meghat, elerőtlenít, lecsendesít, elernyeszt (választékos)

belepusztul

ige
 • belehal, belevész, belefullad, beledöglik, belegebed (bizalmas), beleveszekedik (tájnyelvi)

optimális

melléknév
 • legkedvezőbb, legjobb, eszményi

munkafegyelem

főnév
 • fegyelem, megbízhatóság, pontosság, lelkiismeretesség

lepkefogó

főnév
 • lepkeháló

lebeszél

ige
 • eltanácsol, eltérít (szándékától), elriaszt, eltántorít, óva int
 • lemondat
 • (régies): leszól

lüktet

ige
 • ver, pulzál (szaknyelvi), lükög (tájnyelvi), dobog, dobban, kalapál, zakatol
 • zsibog
 • nyilallik, sajog, szaggat, fáj

mosoda

főnév
 • mosóüzem, vegytisztító, ruhatisztító, puceráj (régies), patyolat

letörik

ige
 • letöredezik, leválik, leesik, elrogyázik (tájnyelvi)
 • elkedvetlenedik, elcsügged, kedvét veszti, lehangolódik, elszontyolodik, lehervad (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas), elanyátlanodik, elszomorodik, elbúsul, reményét veszti, elhagyja magát, elkámpicsorodik, elkeseredik, nekibúsul, kétségbe esik, elbúsulja magát (tájnyelvi)

kóstoló

főnév
 • mutató, ízelítő, minta
 • degusztátor (régies)

magyarul

határozószó
 • magyar nyelven
 • magyarán, világosan, érthetően, egyértelműen, félreérthetetlenül(bizalmas)

múlhatatlan

melléknév
 • mellőzhetetlen, halaszthatatlan, elhagyhatatlan
 • bekövetkező, szükségszerű
 • maradandó, örök, örök életű, örök érvényű, örökbecsű (választékos), időtálló, hervadhatatlan, elpusztíthatatlan