lelátó szinonimái

főnév
 • karzat, emelvény, tribün, nézőtér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jogtalan

melléknév
 • jogosulatlan, illetéktelen
 • jogfosztott
 • törvénytelen, törvénysértő, törvényellenes, törvénybe ütköző, jogellenes, jogtipró, megengedhetetlen, illegális, illegitim (szaknyelvi), suba alatti
 • indokolatlan, alaptalan, megalapozatlan, igazságtalan, méltánytalan

kikristályosodik

ige
 • kijegecesedik (választékos), megszilárdul, összeáll
 • (oldatból) kiválik
 • megvilágosodik, kiderül, egyértelművé válik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lelátó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

látkép

főnév
 • kilátás, panoráma, veduta (szaknyelvi)
 • perspektíva
 • felvétel

komplett

melléknév
 • teljes, hiánytalan, egész, tökéletes
 • normális, épelméjű, épeszű

kiváltság

főnév
 • előjog, privilégium, prerogatíva (szaknyelvi), kedvezmény, szabadság, benefícium (régies), mentesség

kétéves

melléknév
 • kétévi, másodévenkénti, kétévenkénti
 • kétnyári
 • másodfű

legkisebb

melléknév
 • minimális, legcsekélyebb, legalacsonyabb, legkevesebb, legalsó

magtalan

melléknév
 • meddő, terméketlen, gyümölcstelen, gyerektelen, gyermektelen
 • nemzésképtelen, steril
 • hiábavaló, tartalmatlan

utalványoz

ige
 • átutal, utal, felad, postáz, asszignál (idegen)

jelen II.

főnév
 • ma, jelenkor
 • pillanat

itteni

melléknév
 • helyi, helybeli, helybeni
 • közeli, szomszédos, szomszéd

fonetika

főnév
 • hangtan

kacsint

ige
 • hunyorít, hunyik (tájnyelvi)
 • pislant, les (valamire), pislog

margó

főnév
 • lapszél, szegély, perem

megigazít

ige
 • helyretesz, helyreigazít, visszaállít, helyrerak, helyre illeszt, elrendez, beállít, rendbe hoz, eligazgat, irányoz (tájnyelvi)
 • átalakít, kiigazít, kijavít, ráilleszt, rászab, megjobbít (régies), megtataroz (régies), megriktol (régies), adjusztál (szaknyelvi)

bekezdés

főnév
 • rész, szakasz, egység, szövegrész, passzus (választékos), alinea (idegen)
 • (szaknyelvi): paragrafus, cikkely, törvénycikk, szakasz

okvetlen, okvetetlen I.

melléknév
 • (régies): feltétlen, szükséges, szükségszerű, óhatatlan, kényszerű
 • határozott

mosatlan I.

melléknév
 • piszkos, szennyes, mosni való, mocskos, koszos, tisztátlan, csetres (tájnyelvi), retkes (bizalmas), maszatos

lélekölő

melléknév
 • egyhangú, nyomasztó, lélektelen, lélekmérgező, butító, hülyítő, mechanikus, monoton

lanyha

melléknév
 • enyhe, csekély, kicsi, mérsékelt
 • lagymatag, tunya, lomha, lusta, lajhár (régies), renyhe
 • erőtlen, gyönge, tipitupi (tájnyelvi)

lobogó II.

főnév
 • zászló
 • trikolór (idegen)
 • (tájnyelvi): szalag, szalagcsokor, masni (bizalmas), masli (tájnyelvi), pántlika, galand (tájnyelvi), slejfni (tájnyelvi)

mocskos

melléknév
 • dancs (tájnyelvi), boncsos (tájnyelvi), szurtos, szutykos, piszkos, koszos, sáros, csatakos, maszatos, lustos (tájnyelvi), rohadt, tabajdok (tájnyelvi), szennyes, paszatos (tájnyelvi), szirkás (tájnyelvi), szennyezett, tisztátalan, mosdatlan
 • aljas, jellemtelen, gyalázatos, undorító
 • ocsmány, obszcén, trágár, mocskos szájú

lepkefogó

főnév
 • lepkeháló

kopás

főnév
 • elhasználódás, elnyűvődés, ványolódás
 • értékcsökkenés, amortizáció (szaknyelvi)

lumpol

ige
 • mulatozik, vigad, mulat, kimarad, korhelykedik, züllik, dőzsöl, dorbézol, kicsapong, kirúg a hámból, éjszakázik, görbe éjszakát csinál, tivornyázik, murizik (bizalmas), lumpéroz (tájnyelvi), részegeskedik, iszákoskodik, italozik, kocsmázik

mordul

ige
 • rámordul, rászól, ráförmed
 • (állat): morrint (tájnyelvi), kaffant, kaffogat (tájnyelvi)