bekeretez szinonimái

ige
 • berámáz, keretbe foglal, rámába foglal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyalogösvény

főnév
 • gyalogút, sétány, ösvény, csapás

eredet

főnév
 • származás, deszcendencia (idegen), genezis (idegen), kezdet, kezdőpont, születés, keletkezés, origó (idegen), kialakulás, fajzat (régies), létrejötte (valaminek), létrejövetele (valaminek)
 • forrás, forrásvidék
 • ok, végok, létok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bekeretez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bányászik

ige
 • fejt, kifejt, kitermel, ás, kiás, bont, kiaknáz, váj, kiváj, jöveszt (szaknyelvi)
 • felkutat, kutakodik, keresgél, megkeres, utánajár, átkutat, kikutat

állag

főnév
 • konzisztencia (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): szubsztancia (szaknyelvi)
 • állomány (szaknyelvi)

alábbhagy

ige
 • mérséklődik, csökken
 • apad, csitul, csillapodik, csillapul, csendesedik, lelohad, lanyhul, enyhül, kisebbedik, lecsihad (tájnyelvi), alábbszáll, (fájdalom) szűnik, megjuhádzik (tájnyelvi)

befest

ige
 • beszínez, bemázol, bepingál (bizalmas), bepamacsol (bizalmas), bepacsmagol, bekenceficél (bizalmas), bepancsol, beken, bepiktorol (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): befeketít, bevádol, lefest

biciklista

főnév
 • kerékpáros, kerékpározó
 • (pejoratív): karrierista, törtető

keresztény

melléknév
 • keresztyén, Krisztus-hívő
 • goj (pejoratív)
 • ebhitű (pejoratív), kutyahitű, gyaur
 • keresztényi, keresztyéni

blamázs

főnév
 • (bizalmas): blama (bizalmas), baklövés, felsülés, szégyen, megszégyenülés, szégyenvallás (régies), égés (szleng), pofára esés (durva)

cáfolhatatlan

melléknév
 • tagadhatatlan, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, elvitathatatlan, megtámadhatatlan, letagadhatatlan, vitán felül álló, megdönthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

elmebajos

melléknév
 • elmebeteg, pszichotikus (szaknyelvi), őrült, tébolyodott, bolond, háborodott, elmeháborodott, megzavarodott, meghibbant, féleszű, esztelen
 • (bizalmas): hülye, idióta, dilis, ütődött (bizalmas), bogaras, félcédulás, tökéletlen, eszement

dolog

főnév
 • munka, munkavégzés, teendő, feladat, tennivaló, dolgozás, foglalatosság, elfoglaltság, megbízás, szolgálat, kenyérkereset, munkaalkalom, robot (bizalmas), fáradság, időtöltés, gürcölés, erőkifejtés, erőfeszítés, fáradozás, lecke, házi feladat
 • terv, szándék, elképzelés
 • ügy, téma, elintézendő, keresnivaló
 • kérdéskör, témakör
 • cselekedet, tett, magatartás
 • esemény, történet, eset
 • helyzet, sors, hogylét, állapot
 • tárgy, holmi, eszköz, portéka, egy-más, valami, izé, cókmók, vacak, dologság (tájnyelvi), cucc (szleng), ketyere (szleng), bigyó (szleng), bizgentyű (szleng), izémizé (szleng), mifene (bizalmas), akármi (szleng), etvasz (szleng), móka (szleng), szerkentyű (bizalmas)
 • szubsztancia (idegen), objektum, létező, lény
 • székelés, széklet, vizelés, vizelet

bekezdés

főnév
 • rész, szakasz, egység, szövegrész, passzus (választékos), alinea (idegen)
 • (szaknyelvi): paragrafus, cikkely, törvénycikk, szakasz

bálvány

főnév
 • istenszobor, bálványszobor, bálványkép, totem, totemoszlop, totemállat
 • idol (szaknyelvi), fétis
 • ideál, eszmény
 • (tájnyelvi): kapufélfa, bálványfa, kapubálvány, oszlop

beszállít

ige
 • bevisz, behoz, befuvaroz, behord

diplomácia

főnév
 • diplomatikusság, tárgyalókészség, hajlékonyság, tapintat, ügyesség, rugalmasság, simulékonyság, ravaszság, furfang

belepusztul

ige
 • belehal, belevész, belefullad, beledöglik, belegebed (bizalmas), beleveszekedik (tájnyelvi)

álmatag

melléknév
 • ábrándozó, merengő, ábrándos, réveteg
 • lassú, tétova, elmélázó (választékos), méla (választékos), bávatag (választékos), bódult, kábult, álmos, bamba, mafla

betörés

főnév
 • kitörés, bezúzás, beszakítás, átütés, átlyukasztás
 • lakásbetörés, tolvajlás, lopás, rablás, fosztogatás, kifosztás
 • hadjárat, roham, agresszió (szaknyelvi), megrohanás, lerohanás, invázió, berontás, benyomulás, offenzíva, elözönlés, megszállás, bevonulás
 • front, frontbetörés

dohánybolt

főnév
 • trafik, dohányáruda, dohánytőzs (régies), dohánytőzsde (régies)